PŘEHLEDY O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

Přehledy je možné vyzvednout na živnostenském úřadě nebo na podatelně MěÚ.

PŘEHLEDY O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 jsou k vyzvednutí na živnostenském úřadě ve Skálově ulici čp. 72, 1. poschodí !!

- část těchto Přehledů je možno vyzvednout i na Podatelně úřadu.