Město bude půjčovat kompostéry na bioodpad

Město Turnov se snaží podpořit třídění bioodpadu, aby nekončil mezi směsným komunálním odpadem ve spalovně nebo na skládce. Z tohoto důvodu byl v roce 2009 zahájen zkušební projekt sběru bioodpadu do specializovaných nádob.

Město Turnov se snaží podpořit třídění bioodpadu, aby nekončil mezi směsným komunálním odpadem ve spalovně nebo na skládce. Z tohoto důvodu byl v roce 2009 zahájen zkušební projekt sběru bioodpadu do specializovaných nádob. Někteří turnováci již mají zapůjčenu popelnici na bioodpad, ale možnosti města nejsou v současnosti takové, abychom mohli upokojit všechny zájemce.


Proto město přistoupilo k další možnosti jak občanům napomoci při třídění bioodpadu a zakoupilo z finančních prostředků dotace Libereckého kraje a z odměny za tříděné odpady od společnosti EKO-KOM kompostérny na bioodpady.

Občanům Turnova nabízíme jako další možnost zapůjčení kompostéru. Kompostér je nádoba, kterou umístíte na vlastním pozemku, bioodpady budete kompostovat sami a vzniklý kompost použijete dle vlastního uvážení. Podmínkou pro zapůjčení kompostéru je, že jste v Turnově trvale hlášeni a současně nemáte uzavřenu smlouvu o výpůjčce na popelnici na bioodpad (smlouva na popelnici na bioodpad také nesmí být uzavřena s jinou osobou na stejné adrese). Kompostéry budeme zapůjčovat pouze k rodinným domům (nikoli k bytovým domům a do zahrádkářských kolonií).

K dispozici máme celkem 185 kusů kompostérů o objemu 390 litrů a 114 kusů o objemu 900 litrů. Pokud máte zájem o zapůjčení kompostéru, kontaktujte prosím odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov, kancelář č. 110, Ing. Sedláková, pí. Schneiderová – tel. 481 366 116, z.sedlakova@mu.turnov.cz. Předem zvažte, jaká velikost kompostéru by pro Vás byla vhodná (podle množství bioodpadů, které Vám v domácnosti vznikají).


Ing. Sedláková, odbor životního prostředí