Výsledky ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Turnova

V pondělí dne 8. listopadu 2010 bylo svoláno ustanovující Zastupitelstvo města Turnova. Tohoto zasedání se zúčastnilo všech 27 nově zvolených členů, kteří měli za úkol zvolit starostu, místostarosty, radu města a členy kontrolního a finančního výboru.
V pondělí dne 8. listopadu 2010 bylo svoláno ustanovující Zastupitelstvo města Turnova. Tohoto zasedání se zúčastnilo všech 27 nově zvolených členů, kteří měli za úkol zvolit starostu, místostarosty, radu města a členy kontrolního a finančního výboru.

Zastupitelé v tajném hlasováním zvolili starostkou města PhDr. Hanu Maierovou, místostarosty Mgr. Otakara Špetlíka a Ing. Jaromíra Pekaře a další členy rady za Nezávislý blok MUDr. Martina Hrubého, Evu Kordovou, Františka Zikudu, za ODS Ing. Tomáše Slámu, MSc., za KDU – ČSL ThMgr. Ondřeje Halamu a za Věci veřejné Karla Jiránka.

Finanční výbor byl schválen ve složení Jiří Kubíček, Ing. Václav Hájek, Ing. Jaroslav Knížek, Karel Jiránek, Jiří Rezler, Ing. Zdeněk Romany, Tomáš Veber, Ing. Lumír Šubert s předsedou Ing. Tomášem Slámou, MSc. Kontrolní výbor bude ve složení Václav Fanta, Jindřich Zeman, Ing. Anna Holasová, Dagmar Brabcová, Ing. Petr Soudský, Jiří Vele a předsedkyní se opět stala Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc.

V tomto volebním období bude moci včetně vedení města oddávat také Eva Kordová, Šárka Červinková, Aleš Hozdecký, Mgr. Jaromír Frič a Milan Kratochvíl.