I. výzva roku 2011 k předkládání žádostí o dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova

Výzva je vyhlášena dle Základních pravidel přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova, schválených Zastupitelstvem města Turnova, usnesením č. 63/2009 ze dne 28. 4. 2009.

Město Turnov vyhlašuje

I. VÝZVU ROKU 2011 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z FONDU NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI

Výzva je vyhlášena dle Základních pravidel přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova, schválených Zastupitelstvem města Turnova, usnesením č. 63/2009 ze dne 28. 4. 2009.

Výzva se vypisuje na:

Formuláře žádostí včetně Základních pravidel jsou k dispozici na Městském úřadě v Turnově, odboru sociálních věcí, Skálova ulice 84 ve 2. patře, č. dveří 203, dále na internetových stránkách Města Turnova, odboru sociálních věcí.

Žádosti budou přijímány na Městském úřadu v Turnově, odboru sociálních věcí - dveře č. 203.

Uzávěrka přijímání žádostí je stanovena na pondělí 28. 2. 2011 do 17:00 hodin. Na chybně, nebo nečitelně vyplněné formuláře nebude brán zřetel.