Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 - pracovní verze

Materiál týkající se rozvoje sociálních služeb v celém regionu Turnovska pro období 2011-2015.

Předkládáme Vám k seznámení tento materiál, který se týká rozvoje sociálních služeb v celém regionu Turnovska. Tento plán bude po schválení ZM podkladem pro strategické plánování sociálních služeb celého Libereckého kraje.

Mgr. Hana Kocourová
Vedoucí odboru sociálních věcí

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 (doc, 37.4 MB)