Plnění rozpočtu Města Turnov k 31. 12. 2010

Informace o příjmech, výdajích a financování Města Turnov.

Příjmy 454 mil. Kč
Výdaje 437 mil. Kč
Financování 17 mil. Kč.

Příjmy činí 454 mil. Kč a obsahují daňové příjmy ve výši 181 mil. Kč, nedaňové příjmy ve výši 61 mil. Kč, kapitálové příjmy ve výši 56 mil. Kč a transfery ve výši 156 mil. Kč.

Výdaje v celkové výši 437 mil. Kč se skládají z běžných výdajů ve výši 335 mil. Kč a kapitálových výdajů ve výši 102 mil. Kč, tj. 23 % z celkových výdajů.

Financování ve výši 17 mil. Kč je složeno z přijatého dlouhodobého úvěru 10 mil. Kč na akci Čistá Jizera, ze splátek dlouhodobých úvěrů 17 mil. Kč a ze změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – 10 mil. Kč.
 

Bc. Staňková Drahomíra
vedoucí finančního odboru