Dluh na 1 obyvatele 6239 Kč

Kontokorentní úvěr, který slouží na časové překlenutí mezi přijatými příjmy a uskutečněnými výdaji není čerpán, jelikož na bankovních účtech Města Turnov je dostatek finančních prostředků.
Kontokorentní úvěr, který slouží na časové překlenutí mezi přijatými příjmy a uskutečněnými výdaji není čerpán, jelikož na bankovních účtech Města Turnov je dostatek finančních prostředků. Stav na běžných bankovních účtech k 1. 1. 2011 byl 45 mil. Kč. Na financování investiční akce Terminál veřejné dopravy I. etapa bude použit revolvingový úvěr od České spořitelny. Z tohoto úvěru budou propláceny dodavatelské faktury a po připsání dotace na městský účet budou realizovány splátky tohoto úvěru. Město Turnov k  31. 1. 2011 má otevřené dlouhodobé úvěry u České spořitelny (2), u Českomoravské záruční a rozvojové banky (2) a u Komerční banky (1). Zůstatek na těchto pěti dlouhodobých úvěrech je ve výši 89649 tis. Kč. Na 1 obyvatele Turnova činí úvěrový dluh 6239 Kč. Čtyři dlouhodobé úvěry jsou plně vyčerpány a jeden úvěr bude v roce 2011 čerpán ve výši 20 mil. Kč, a to na akci Čistá Jizera.

Bc. Staňková Drahomíra, vedoucí finančního odboru