ZÁMĚR PRODEJE TŘÍ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA MALÉM ROHOZCI

Město Turnov vyhlašuje záměr prodeje tří pozemků pro výstavbu rodinných domů na Malém Rohozci. Pozemky jsou odměřeny z pozemku parc. č. 145/1 k.ú. Malý Rohozec.
Město  Turnov vyhlašuje záměr prodeje tří pozemků pro výstavbu rodinných domů na Malém Rohozci. Pozemky jsou odměřeny z pozemku parc. č. 145/1 k.ú. Malý Rohozec.

Minimální kupní cena je stanovena na 1.000,- Kč / m2.
Výměry pozemků jsou: 1) 1027 m2, 2) 1035 m2, 3) 971 m2). Jedná se o zasíťované pozemky (kanalizace a vodovod , je zaplacen poplatek na zasíťování elektřinou). Pro kompletní zasíťování dobuduje Město Turnov komunikaci a plynovodní řád pro tyto tři pozemky.

Podrobnější informace podá p. Růžena Jarošová, odbor správy majetku, tel. 481 366 317