Jednotka dobrovolných hasičů města Turnova

Ve středu 9. listopadu 2011 proběhlo v areálu hasičské zbrojnice v Turnově-Daliměřicích slavnostní předání nového zásahového hasičského vozidla jednotce sboru dobrovolných hasičů města za přítomnosti četných hostů.

Ve středu 9. listopadu 2011 proběhlo v areálu hasičské zbrojnice v Turnově-Daliměřicích slavnostní předání nového zásahového hasičského vozidla CAS 15 MAN TGM 13.250 4x4 jednotce sboru dobrovolných hasičů města. Dobrovolným hasičům předala vozidlo starostka města paní PhDr. Hana Maierová za přítomnosti četných hostů.

Mezi nimi byli například zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, představitelé obcí z blízkého okolí, členové spřátelených hasičských sborů, členové Sboru dobrovolných hasičů Města Turnov, zástupci hasičů partnerského města Jawor a v neposlední řadě zástupci firem, které se významně podíleli na financování hasičského vozidla. I na nich v nemalé míře záleželo, zda jednotka novou CAS získá či nikoliv. Významnou měrou na zakoupení nového vozidla přispěl také Liberecký kraj.

V závěru slavnostního programu požehnal členům Sboru dobrovolných hasičů města Turnov a novému vozidlu pan ThMgr. Ondřej Halama.

Vozidlo pomůže hasičům v řešení mimořádných událostí na rychlostní komunikaci R10, při odstraňování povodňových ohrožení v Turnově a okolí a bude velmi účinným prvkem při likvidaci požárů v širokém okolí Turnovska.

Nová cisternová automobilová stříkačka nahradila vozidlo CAS 25 LIAZ RTHP, které sloužilo jednotce dobrovolných hasičů v Turnově od roku 1984.

Protože si nesmírně finanční pomoci firem Turnovska vážíme, neboť ekonomické řešení byť veřejně prospěšných cílů nebývá v dnešní ekonomické situaci vždy jednoduché z pohledu jejich finančního zabezpečení, dovolte mně na závěr uvést jejich přehled.

Firmy podílející se na financování nové CAS:
VGP CZ I., a.s., CoorsTek  Advanced Materials Turnov s.r.o., KONTAKT-služby motoristům, s.r.o., ZIKUDA-vodohospodářské stavby, s.r.o., Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, TREVOS, a.s., SFS intec s.r.o., RESIM, s.r.o., PIVOVAR ROHOZEC, a.s., GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., KAMAX s.r.o., ONTEX CZ s.r.o., Josef PLÁTEK, spol. s r.o., Šroubárna Turnov, a.s., TRIMA spol. s r.o., AUDITEX s.r.o., UNIPRESS spol. s r.o., CRYTUR, spol. s r.o., BusLine a.s., Ing. Henry Kyncl-Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov a.s., ZEA Sedmihorky, spol. s r.o., BAT oz s.r.o., KV Final s.r.o., HAŠEK s.r.o., Městská teplárenská Turnov s.r.o., Technické služby Turnov s.r.o.

Zdeněk Hovorka
vedoucí odb. správního