Rekonstrukce turnovské hvězdárny se saským partnerem

Začátkem nového roku, v úterý 3. ledna 2012, zavlála na budově radnice německá vlajka. Město Turnov hostilo opětovně delegaci města Ottendorf-Okrilla a Ekologického centra v Drážďanech.

Začátkem nového roku, v úterý 3. ledna 2012, zavlála na budově radnice německá vlajka. Město Turnov hostilo delegaci města Ottendorf-Okrilla a Ekologického centra v Drážďanech. Probíhalo zde zatím poslední jednání k přípravě žádosti o dotaci z Programu Cíle3/Ziel3 na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.


Cílem jednání bylo především ujasnění společných aktivit, zapojení cílových skupin a stanovení harmonogramu akcí. Byla podepsána smlouva o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů. Nyní čeká obě strany intenzivní práce na přípravě podkladů a dokumentů, které je potřeba společně připravit do žádosti. Nejbližší termín pro podání žádosti je 24. leden 2012.

Město Turnov plánuje se saským partnerem projekt na obnovu hvězdárny na Vrchhůře, včetně zvýšení o jedno patro a vybavení mobiliářem a technickým zařízením. Vše by mělo sloužit dětem a mládeži při volnočasových přírodovědných aktivitách a též pro zájemce o astronomii.

Investiční část projektu budou doprovázet společné aktivity českých a saských dětí a mládeže, zaměřené na rozvíjení znalostí přírodních věd z oblasti mineralogie, astronomie, přírodovědy, fyziky a ekologie. Partneři se též shodli na akcích, které by přiblížily kulturu, zvyklosti, tradice a kuchyň partnera.  Učitelé se budou moci seznámit s výukou ve školách druhé strany. Projekt bude koncipován na dobu přibližně 2 let tak, aby skončil nejpozději na konci roku 2014 a náklady na české straně se odhadují na 15,5 mil Kč.

Součástí záměru, avšak mimo projektovou žádost, je pořídit i výkonný teleskop na pozorování hvězdné oblohy, který by vyrobil Ústav fyziky plazmatu AV ČR, oddělení TOPTEC Akademie věd ČR, který sídlí v Turnově ve Skálově ulici. Tyto náklady, asi 1,5 mil Kč, by byly hrazeny přímo z rozpočtu města. Půjde totiž o specifickou zakázku na míru. Saský partner připravuje adaptaci několika podlaží jedné budovy v centru Ottendorfu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zároveň chce v podkroví vybudovat menší pozorovatelnu oblohy.

Hvězdárna na Vrchhůře je ve vlastnictví Města Turnova, spravuje ji Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov (SVČDM). Jedná se o jedinou hvězdárnu v Libereckém kraji.  Stávající objekt hvězdárny byl vybudován na přelomu 60. a 70. let 20. století v akci „Z“. V minulosti byl objekt kromě amatérské hvězdářské činnosti využíván i optickou dílnou Akademie věd ČR. V současné době je v nevyhovujícím technickém stavu a je využíván pouze astronomickým kroužkem SVČDM pod vedením p. Kafky (každé úterý od 18 hodin).

Kateřina Doubravová, koordinátor PZM a MA 21
Ing. Eva Krsková, referent odboru rozvoje města

(Foto: K. Doubravová, E. Krsková)