POHYB OBYVATEL TURNOVA V ROCE 2011

Dle statistiky Odboru správního Městského úřadu v Turnově byl k 31. 12. 2011 počet obyvatel Turnova 14.444.

Dle statistiky Odboru správního Městského úřadu v Turnově byl  k 31. 12. 2011 počet obyvatel Turnova 14.444.

Výsledky statistiky:

Počet obyvatel k 31. 12. 2011 je 14.444 (včetně TP 284 cizinců), z toho:
dětí do 3 let            542
dětí do 15 let          1942
dětí do 18 let          2336
dospělí (nad 18)     11824 


Nově narození        127
Zemřelí                    160
Nově přistěhovaní   423
Odstěhovaní            252
Stěhování v obci      316


Průměrný věk obyvatel Turnova  je 42,5 roku.

Oproti roku 2010 bez žádných podstatných výkyvů, dlouhodobě stabilní stav.
 


Jarmila Šindelářová, odbor správní