Vyjádření k záměru výstavby supermarketu Na Lukách

Komise pro rozvoj města a správu majetku na svém zasedání 4. 6. 2012 mj. projednávala záměr výstavby supermarketu Tesco v prostoru starého autobusového nádraží Na Lukách. Komise doporučila radě města NEPODPOŘIT záměr výstavby.

Komise pro rozvoj města a správu majetku na svém zasedání 4. 6. 2012 projednávala záměr výstavby supermarketu Tesco v prostoru starého autobusového nádraží Na Lukách. V rámci jednání byly řešeny dvě základní otázky:

  1. Zda v novém ÚP zachovat možnost budoucí výstavby v tomto prostoru? 
  2. Zda podpořit konkrétní záměr výstavby supermarketu Tesco?

Po diskuzi, ve které byl zohledněn názor vodoprávního úřadu, OŽP, stávající ÚP i koncept nového ÚP, názory členů komise, byla přijata následující usnesení: 

Obecně chci říci, že komise každý měsíc řeší spousty různých záměrů, projektů i spíše koncepčních rozvojových materiálů. Záměr Tesca byl pouze jedním z nich.

Tomáš Hocke, předseda komise