Sport a volný čas

Na území města je velké množství sportovních areálů, z nichž některé spravují místní sportovní spolky a jiné spadají pod správu společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. Obyvatelům Turnovska a návštěvníkům regionu je tak nabízeno mnoho sportovních a volnočasových aktivit a na území města jsou pořádány četné pravidelné sportovní akce. Město Turnov se snaží podporovat tuto činnost v rámci svých dotačních programů. Volnočasové aktivity ve městě jsou zajišťovány různorodými spolky a organizacemi, některé z nich byly zřízeny městem Turnov.