Kancelář tajemníka

Odbor sídlí v budově radnice, Antonína Dvořáka 335

Formuláře odboru

Mgr. Eva Honzáková

tajemník MěÚ Turnov 
kancelář č. 404, tel. č. +420 481 366 405 
tajemnik@mu.turnov.cz, e.honzakova@mu.turnov.cz

Funkční přiřazení činností: OVV, OPŘ, OŽÚ, OS, KT, OD, SÚ 

Tajemník je pracovníkem MěÚ. Je jmenován i odvoláván starostou města se souhlasem ředitele krajského úřadu.
  • je statutárním zástupcem zaměstnavatele v pracovně právních vztazích
  • je nadřízen všem pracovníkům městského úřadu
  • radě města navrhuje personální a organizační změny
  • prostřednictvím zaměstnanců zabezpečuje plnění usnesení rady a zastupitelstva
  • zúčastňuje se jednání rady a zastupitelstva s hlasem poradním
  • odpovídá za plnění úkolů úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi města

Kancelář tajemníka