Niesky (Německo)

Město Niesky má pro nás zajímavou historii. Bylo totiž založeno příslušníky Jednoty bratrské, kteří byli v 17. století nuceni opustit rekatolizované Čechy. Leží v blízkosti jezer hojně využívaných k rekreačním účelům.

Počet obyvatel: 11.000
Web: www.niesky.de

Partnerská trojsmlouva Turnov-Jawor-Niesky byla uzavřena roku 2002 (česky/polsky/německy).

Dohoda o partnerské spolupráci má trojstranný charakter a byla uzavřena v rámci Euroregionu Nisa mezi městy Niesky, Turnov a Jawor. O spolupráci s německým městem Niesky rozhodlo zastupitelstvo Města Turnova v prosinci 2000.

Již před podpisem partnerské smlouvy probíhaly kontakty mezi nemocnicemi, od roku 2000 se také datuje spolupráce mezi tamní hudební školou a turnovským Spolkem přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Společně je v rámci tohoto festivalu připravována mezinárodní interpretační hudební dílna pro žáky základních uměleckých škol, na kterou se doposud daří získávat podporu z fondů EU.

Město Niesky je také partnerem v projektech Turnova a Sdružení Český ráj pro oblast cestovního ruchu.