Město

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01
ISDS: vehbxe9

IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227 (Město Turnov je plátcem DPH od 1.5.2009)
č. účtů: 
1263075359/0800 základní běžný účet - dotace
19-1263075359/0800 příjmový účet
50032-1263075359/0800 odpady
27-1263075359/0800 výdajový účet

Kontakty Městský úřad Turnov

Turnov je městem s vlastní právní subjektivitou. Znamená to, že v právních vztazích vystupuje Město Turnov svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vztah mezi Městem, jeho správními orgány, volenými představiteli a občany upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

Své záležitosti spravuje samostatně při dodržování ostatních obecně závazných předpisů a norem.

Do této samostatné působnosti patří mimo jiné:

Město dále:

Město rovněž řeší úkoly v oblastech:

Město též zajišťuje:

Město má právo:

K naplňování těchto základních úkolů vydává obecně závazné vyhlášky.

V rozsahu stanoveném zvláštními předpisy vykonává město státní správu. Jedná o tzv. přenesenou působnost.

Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec (rada města) vydávat nařízení i ve věcech, patřících do této přenesené působnosti.

Kromě výjimek daných zákonem a schvalování územně plánovací dokumentace nepřísluší voleným zastupitelům v oblasti přenesené působnosti rozhodovat.

Město Turnov je členem těchto regionálních a celostátních sdružení: