Úřední deska

Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ. samospráv. celků, ve znění pozděj. předpisů na pozici úředník na odboru životního prostředí, ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání a rostlinolékařská péče

Den vyvěšení:16.11.2021
Den sejmutí:9.12.2021
Zdroj oznámení:Město Turnov
Typ oznámení:Výběrové řízení

Podrobnosti: