Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období: kalendář kalendář
 
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
OZP/22/243/HOJ 21.1.2022 - 7.2.2022 Oznámení o zahájení správního řízení bez místního šetření - "Turnov, Bukovina - prodloužení vodovodu" MěÚ Turnov Oznámení
SU/22/396/HOI 19.1.2022 - 4.2.2022 Seznámení s podklady rozhodnutí - územní řízení o umístění stavby "Optotrasa - bytová zóna Hruštice - Károvsko, etapa VII., Turnov" v k. ú. Turnov MěÚ Turnov Oznámení
19.1.2022 - 28.1.2022 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 27. ledna 2022 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul. Město Turnov Informace
SU/22/156/HEM 17.1.2022 - 2.2.2022 Opravné rozhodnutí - trvalé oplocení silnice I/35 v km 38,0 - km 42,0 v k. ú. Ohrazenice u Turnova, Lažany u Sychrova, Paceřice a Žďárek u Sychrova MěÚ Turnov Rozhodnutí
17.1.2022 - 18.2.2022 Dražební vyhláška č. 0002/22 - Administrativní budova, k. ú. Turnov, okr. Semily - 17.02.2022 od 10:00 hod. minimálně do 11:00 hod. na portálu www.jrdrazby.cz Komerční subjekt Veřejná vyhláška
17.1.2022 - 15.2.2022 Dražební vyhláška č. 0001/22 - Administrativní budova, k. ú. Turnov, okr. Semily - 14.02.2022 od 10:00 hod minimálně do 11:00 hod. na portálu www.jrdrazby.cz Komerční subjekt Veřejná vyhláška
17.1.2022 - 23.2.2022 Dražební vyhláška č. 0004/22 - Ubytovací zařízení, k. ú. Turnov, okr. Semily - 22.02.2022 od 10:00 hod. minimálně do 11:00 hod. na portálu www.jrdrazby.cz Komerční subjekt Veřejná vyhláška
SKO/22/63/KAS 13.1.2022 - 15.1.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/21/187/KAL 13.1.2022 - 15.1.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-011 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov Město Turnov Smlouva
OD/22/1362/KOM 13.1.2022 - 15.3.2022 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla - RZ: 1K4 1775, tovární značky: Škoda fabia, barvy: šedá - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 3489 v k. ú. Turnov, ul. Svobodova/Šolcova na parkovišti, Turnov MěÚ Turnov Výzva
OD/22/1331/vOD 13.1.2022 - 31.1.2022 Místní úprava provozu na místní komunikaci ulice Jana Palacha v Turnově MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
13.1.2022 - 31.1.2022 Pozvánka na veřejnou členskou schůzi MIKROREGION JIZERA - 25. ledna 2022 od 17:00 hod. v obci Svijany v budově čp. 69 Ostatní Informace
SKO/22/62/KAS 12.1.2022 - 14.1.2025 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/22/60/KAS 12.1.2022 - 14.1.2025 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/22/58/KAS 12.1.2022 - 14.1.2025 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 17.12.2020 - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. Město Turnov Smlouva
OZP/22/90/HOJ 12.1.2022 - 28.1.2022 Oznámení o zahájení správního řízení bez místního šetření - "Kacanovy - prodloužení vodovodu Babina" MěÚ Turnov Oznámení
11.1.2022 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Turnov na rok 2022 Město Turnov Oznámení
11.1.2022 - 1.2.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 6 na rok 2021 Město Turnov Oznámení
11.1.2022 - 1.2.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021 Město Turnov Oznámení
OZP/21/3821/HOJ-R3 10.1.2022 - 26.1.2022 Rozhodnutí o schválení stavebního záměru “ Vodovod Rohliny, k. ú. Bělá u Turnova ” MěÚ Turnov Rozhodnutí
10.1.2022 - 12.5.2022 Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Město Turnov Výzva
10.1.2022 - 12.5.2022 Program: Podpora sociální oblasti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
8/22 7.1.2022 - 1.3.2022 Informace o zveřejnění dokumentů - Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021 + Střednědobý výhled na období 2022 - 2026 + Rozpočtové provizorium na rok 2022 - VHS Turnov Ostatní Informace
OD/22/499/KOM/vOD 5.1.2022 - 7.3.2022 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla - RZ: 1L7 2871, tovární značky: Škoda, barvy: zelená - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 1660/48 v k. ú. Turnov, ul. Rubínová, Turnov MěÚ Turnov Výzva
5.1.2022 - 7.2.2022 Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Sychrov MěÚ Turnov Oznámení
SOC/21/2438/VLK 17.12.2021 - 19.12.2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021 - Zdravotně sociální služby Turnov Město Turnov Smlouva
ORM/21/2075/LAR 17.12.2021 - 15.2.2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Turnov - pondělí 07.02.2022 od 16:00 hod. na Městském úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov v zasedací místnosti č. 215 (1. patro budovy radnice) MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
OD/21/39293/KOM 17.12.2021 - 21.2.2022 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla - RZ: CRI 07-63, tovární značky: Renault, barvy: šedá - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 1818/97 v k. ú. Turnov, ul. Vojtěcha Maška, Turnov MěÚ Turnov Výzva
OD/21/39284/vOD 17.12.2021 - 21.2.2022 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla - RZ: 1J2 5765, tovární značky: Škoda Fabia, barvy: zelená tmavá - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2686/4 v k. ú. Turnov, ul. Bezručova, Turnov MěÚ Turnov Výzva
OD/21/39283/KOM 17.12.2021 - 21.2.2022 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla - RZ: 3L9 3376, tovární značky: Ford Mondeo, barvy: žlutá tmavá - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 1435 v k. ú. Turnov, ul. Kinského, Turnov MěÚ Turnov Výzva
17.12.2021 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období 2023 - 2025 Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
17.12.2021 - 27.5.2022 Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 18.3.2022 Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 27.6.2022 Program: Podpora obecně prospěšné činnosti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 18.3.2022 Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 18.3.2022 Program: podpora činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 18.3.2022 Program: Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dataci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 27.5.2022 Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 27.5.2022 Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
17.12.2021 - 27.6.2022 Program: Podpora zahraniční spolupráce - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
15.12.2021 - 26.1.2022 Vodohospodářské sdružení Turnov: Kacanovy - prodloužení vodovodu Babina Ostatní Veřejná zakázka
SKO/21/2112/KAL 14.12.2021 - 16.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-010 - Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/21/2103/KAL 14.12.2021 - 16.12.2024 Smlouva o dílo č. 03/2021 - Květoslav Zaplatílek Město Turnov Smlouva
SKO/21/1920/KAL 14.12.2021 - 16.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-009 - Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
10.12.2021 - 16.3.2022 Město Turnov vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek výtvarnou soutěž o návrh řešení: Výtvarného objektu věnovaného osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka Město Turnov Veřejná zakázka
8.12.2021 - do odvolání Pronájem části nebytových prostor v objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
1.12.2021 - do odvolání Pronájem části nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov, stojící na pozemku p. č. 1802/11, k. ú. Turnov, který je zapsán na LV č. 10001 u KÚ pro LK, kat. prac. Semily Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
30.11.2021 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Turnov na rok 2022 Město Turnov Oznámení
29.11.2021 - 1.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 16/2021 - Spokojený domov, o. p. s. Město Turnov Smlouva
29.11.2021 - 1.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 17/2021 - Centrum pro rodinu NÁRUČ, z. ú. Město Turnov Smlouva
22.11.2021 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na roky 2023 - 2025. Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na rok 2022. Ostatní Majetkoprávní záležitosti
SKO/21/1584/KAL 22.10.2021 - 24.10.2024 Smlouva o poskytnutí dotace č. 7-21-008: Mikroregion Jizera Město Turnov Smlouva
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy Ministerstvo Veřejná vyhláška
SKO/21/1578/KAL 1.9.2021 - 3.9.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-007: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/1605/KAL 31.8.2021 - 2.9.2024 Smlouva o dílo č. 21-21-02: Pavel Charousek Město Turnov Smlouva
SKO/1603/KAL 31.8.2021 - 2.9.2024 Smlouva o dílo č. 21-21-01: Mgr. Alžběta Kulíšková Město Turnov Smlouva
UZSVM/HSM/1362/2021-HSMM 20.8.2021 - do odvolání Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků Ostatní úřady Informace
SKO/21/703/KAL 23.7.2021 - 25.7.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-203 - FK Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/889/KAL 22.7.2021 - 24.7.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 22-21-108 - Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. Město Turnov Smlouva
19.7.2021 - 1.7.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Turnov za rok 2020 Město Turnov Oznámení
SKO/21/1427/KAL 16.7.2021 - 18.7.2024 Smlouva o dílo č. 01/2021 - zhotovení loga oslav výročí města Turnov 750 let a zpracování grafického manuálu - Jiří Lode, Liberec (IČ: 06412866) Město Turnov Smlouva
1.7.2021 - 3.7.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 11/2021 - Centrum pro rodinu NÁRUČ, z. ú. Město Turnov Smlouva
1.7.2021 - 3.7.2024 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 10/2021 - SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek Město Turnov Smlouva
1.7.2021 - 3.7.2024 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 4/2021 - Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. Město Turnov Smlouva
1.7.2021 - 3.7.2024 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 6/2021 - FOKUS Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/105/KAL 23.6.2021 - 25.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-006: AC Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
157/21 16.6.2021 - 30.6.2022 Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schválených dokumentů Ostatní Majetkoprávní záležitosti
SKO/21/655/KAL 10.6.2021 - 12.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-210 - Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/708/KAL 9.6.2021 - 11.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-207 - ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/704/KAL 9.6.2021 - 11.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-208 - Tenisový klub Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/700/KAL 4.6.2021 - 6.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-202: Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/1130/RUA 4.6.2021 - 6.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-21-103 Město Turnov Smlouva
SKO/21/1075/RUA 4.6.2021 - 6.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-21-101 Město Turnov Smlouva
SKO/21/1074/RUA 4.6.2021 - 6.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-21-102 Město Turnov Smlouva
SKO/21/739/KAL 2.6.2021 - 4.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-21-105: Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov Město Turnov Smlouva
SKO/21/706/KAL 2.6.2021 - 4.6.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-209: Klub lyžařů Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
28.5.2021 - 1.7.2022 Mikroregion Jizera: Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu a rozpočtového opatření č. 1/2021 Ostatní Majetkoprávní záležitosti
SKO/21/701/KAL 21.5.2021 - 23.5.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-206 - HC Turnov 1931, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/669/KAL 21.5.2021 - 23.5.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-204 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/21/702/KAL 19.5.2021 - 21.5.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-201 - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/656/KAL 19.5.2021 - 21.5.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-205 - AC Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/388/KAL 3.5.2021 - 5.5.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-005 - Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/827/KAS 21.4.2021 - 23.4.2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 17.12.2020 schválený Zastupitelstvem města Turnova dne 25.2.2021, usnesením ZM č. 27/2021: Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/21/594/KAS 25.3.2021 - 27.3.2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2020 - Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/21/177/KAL 22.3.2021 - 25.3.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-103 - FK Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/496/KAS 18.3.2021 - 20.3.2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 17. 12. 2020 - KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/21/218/KAL 18.3.2021 - 20.3.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-107 - ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/227/KAL 17.3.2021 - 19.3.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-106 - HC Turnov 1931, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/217/KAL 17.3.2021 - 19.3.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-102 - Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/214/KAL 17.3.2021 - 19.3.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-105 - AC Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/175/KAL 17.3.2021 - 19.3.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-104 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/21/228/KAL 15.3.2021 - 17.3.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-101 - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/94/KAL 23.2.2021 - 25.2.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-003: Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/21/57/KAL 23.2.2021 - 25.2.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-002: Geopark Český ráj o. p. s. Město Turnov Smlouva
SKO/21/160/KAL 23.2.2021 - 25.2.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-004: Vodohospodářské sdružení Turnov Město Turnov Smlouva
SOC/21/188/VLK 5.2.2021 - 7.2.2024 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2021: Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SOC/21/175/VLK 5.2.2021 - 7.2.2024 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021: 28. října 812, 511 01 Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/21/24/KAS 27.1.2021 - 29.1.2024 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/20/554/KAL 26.1.2021 - 28.1.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-001 - Kulturní centrum Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
18.1.2021 - 20.1.2024 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva