Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období: kalendář kalendář
 
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
SU/22/3310/HOI 27.6.2022 - 13.7.2022 Sdělení k Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky, rekonstrukce silnice" v k. ú. Sekerkovy Loučky a k. ú. Karlovice MěÚ Turnov Oznámení
OD/22/17565/KOM 27.6.2022 - 4.7.2022 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru a stanovení přechodné úpravy provozu při částečné uzavírce místní komunikace v průmyslové zóně Vesecko, která se napojuje na silnici č. III/28719, v termínu: 27.06.2022 - 31.08.2022 MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
110060841971 27.6.2022 - 19.7.2022 ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na odstávku elektřiny dne 18.07.2022 od 10:00 do 14:00 hodin v lokalitě: Turnov (Semily), Nádražní č. p. 1122 - 1126 Komerční subjekt Oznámení
OD/22/17289/KOM/OOP 24.6.2022 - 30.6.2022 Opatření obecné povahy - zveřejnění změny a stanovení přechodné úpravy provozu při částečné uzavírce části silnice č. III/03527, p. p. č. 384/1, 1212, k. ú. Žďárek u Sychrova v úseku od křižovatky se silnicí III/28726 až po č. p. 51 Žďárek u Sychrova MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
OD/22/15640/vOD 24.6.2022 - 11.7.2022 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Svijany p. č. 227/12 v k. ú. Svijany ve směru od zámku a 261/1 v k. ú. Svijany ve směru ze silnice III/27917 MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
KULK 45816/2022 OŽPZ 643/2022 22.6.2022 - 25.7.2022 Krajský úřad Libereckého kraje: „Novostavba prodejny Lidl, Turnov, Bezručova ulice“ - Oznámení záměru Krajský úřad Zahájení řízení
22.6.2022 - 1.7.2022 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 30. června 2022 od 17 hodin ve velkém sále KC Střelnice, Markova ulice Město Turnov Informace
SU/22/3222/HOI 20.6.2022 - 7.7.2022 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky, rekonstrukce silnice" v k. ú. Sekerkovy Loučky a k. ú. Karlovice MěÚ Turnov Oznámení
OSH 1140/2021 KULK 31974/2022/280.13/Pc 20.6.2022 - 7.7.2022 Rozhodnutí. Stavební povolení: „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ Krajský úřad Rozhodnutí
SU/22/3200/HEM 17.6.2022 - 4.7.2022 Oznámení zahájení společného řízení - Rekonstrukce vodojemu, úpravny vody a příjezdové cesty, nová přípojka elektro a oplocení prameniště "Alois" v k. ú. Karlovice MěÚ Turnov Oznámení
SU/22/3178/HOI 17.6.2022 - 4.7.2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby "REKO MS Turnov - Mírová I" v k. ú. Daliměřice MěÚ Turnov Rozhodnutí
SKO/21/1878/KAL 17.6.2022 - 19.6.2025 Dodatek č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-011 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov Město Turnov Smlouva
17.6.2022 - 4.7.2022 Záměr prodeje pozemku p. č. St. 298 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, v k. ú. Malý Rohozec a obci Turnov, na kterém se nachází část stavby M. Rohozec č. p. 23, a části poz. p. č. 439/1 - ostatní plocha, o výměře cca 56 m2, v k. ú. M. Rohozec Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
17.6.2022 - 11.7.2022 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060838868 dne 8. 7. 2022 od 7:30 do 15:30 hodin Komerční subjekt Oznámení
16.6.2022 - 4.7.2022 Záměr směny části pozemku p. č. 17/2 - zahrada, o výměře 49 m2 v k. ú. Malý Rohozec a obci Turnov, z vlastnictví soukr. vlastníka do vlastnictví města Turnov a části pozemku p. č. 437 - ostatní plocha, o výměře 47 m2, v k. ú. Malý Rohozec ... Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
16.6.2022 - 1.9.2022 Oznámení - záměr pronájmu předzahrádek - části pozemku p. č. 477/1, k. ú. Turnov, který je zapsán na LV č. 10001 u Kat. úřadu pro LK, kat. pracoviště Semily. Jedná se o pronájmy za účelem zřízení letních předzahrádek a umístění venkovního sezení. Město Turnov Oznámení
16.6.2022 - 1.8.2022 Oznámení o volném pracovním místě - Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: energetický manažer/městský energetik na odboru správy majetku Městského úřadu Turnov Město Turnov Výběrové řízení
SU/22/3101/HOI 15.6.2022 - 1.7.2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Optotrasa - Turnov - Přepeře - Přepeře I" v k. ú. Turnov a Přepeře u Turnova MěÚ Turnov Rozhodnutí
15.6.2022 - 19.7.2022 Návrh závěrečného účtu města Turnov za rok 2021 Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
OD/22/16171/vOD 14.6.2022 - 30.6.2022 Místní úprava provozu na místní komunikaci ul. Pacltova v Turnově - omezení vjezdu vozidel delších než 10 m MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
OD/22/16169/vOD 14.6.2022 - 30.6.2022 Místní úprava provozu na místní komunikaci ul. Mírová v Turnově - podélné stání vozidel na chodníku částečné MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
SU/22/3086/HAI 13.6.2022 - 29.6.2022 Rodinný dům s terasou, přistavěnou garáží a krytým stáním včetně domov. vedení elektro, plynu, vody a kanalizace, zpevněných ploch a sjezdu a oplocení u komunikace ppč. 93/11 na pozemku parc. č. 93/78 v k. ú. Přepeře u Turnova MěÚ Turnov Rozhodnutí
ORM/22/935/LAR 13.6.2022 - 14.7.2022 Oznámení o projednání návrhu 2. Zprávy o uplatňování Územního plánu Turnov MěÚ Turnov Veřejná vyhláška
SOC/22/805/VLK 7.6.2022 - 9.6.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 8/2022: Návrat, o. p. s. Město Turnov Smlouva
SOC/22/803/VLK 7.6.2022 - 9.6.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 3/2022: Most k naději, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/63/KAS SKO/22/977/KAS 7.6.2022 - 9.6.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 16.12.2021: Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. Město Turnov Smlouva
SKO/22/62/KAS SKO/22/548/KAS SKO/22/978/KAS 7.6.2022 - 9.6.2025 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. Dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 16.12.2021: Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
OD/22/15437/KOM 7.6.2022 - 9.8.2022 Výzva k odstranění vraku - provozovateli motorového vozidla RZ: 4L9 6736, tovární značky Opel Meriva černé metal barvy umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2758/72 v k. ú. Turnov, parkoviště Na Lukách, Turnov MěÚ Turnov Výzva
OD/22/15435/KOM 7.6.2022 - 9.8.2022 Výzva k odstranění vraku - provozovateli motorového vozidla RZ: SMH 07-99, tovární značky Škoda Felicia tmavě červené barvy umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2758/72 v k. ú. Turnov, parkoviště Na Lukách, Turnov MěÚ Turnov Výzva
110060839312 7.6.2022 - 29.6.2022 Upozornění na odstávku elektřiny v lokalitě Turnov (okres Semily), část obce Mašov č. p. 196, 197, 198 a 209 Komerční subjekt Oznámení
6.6.2022 - 3.7.2023 Mikroregion Jizera, dobrovolný svazek obcí: Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2021 a Rozpočtového opatření č. 2/2022 Ostatní Majetkoprávní záležitosti
6.6.2022 - 6.10.2022 Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnova pro podporu cestovního ruchu. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci. Město Turnov Výzva
SKO/22/753/KAL 3.6.2022 - 5.6.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-004 - Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Město Turnov Smlouva
OD/22/14727/KOM 31.5.2022 - 1.8.2022 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 4L5 9839 , tovární značky: Škoda Octavia, barvy: šedá - pastel - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 974/2 v k. ú. Daliměřice, ul. Vesecká na parkovišti, Turnov MěÚ Turnov Výzva
OD/22/14576/KOM 31.5.2022 - 1.8.2022 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - VIN: WF0LXXTTFL3D76637 , tovární značky: Ford transit 350L, barvy: bílá - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 974/2 v k. ú. Daliměřice, ul. Vesecká na parkovišti, Turnov MěÚ Turnov Výzva
98/22 31.5.2022 - 3.7.2023 Vodohospodářské sdružení Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů: Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2021 a Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2021 Ostatní Majetkoprávní záležitosti
SKO/22/1081/RUA 30.5.2022 - 1.6.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-22-104 Město Turnov Smlouva
SKO/22/1079/RUA 30.5.2022 - 1.6.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-22-102 Město Turnov Smlouva
SOC/22/782/VLK 27.5.2022 - 29.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 4/2022 - Spokojený domov, o. p. s. Město Turnov Smlouva
SOC/22/781/VLK 27.5.2022 - 29.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 12/2022 - Sbor Jednoty bratrské v Turnově Město Turnov Smlouva
SOC/22/780/VLK 27.5.2022 - 29.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 5/2022 - SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek Město Turnov Smlouva
SOC/22/779/VLK 27.5.2022 - 29.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis - Centrum pro rodinu NÁRUČ, z. ú. Město Turnov Smlouva
SOC/22/778/VLK 27.5.2022 - 29.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 1/2022 - FOKUS Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/738/KAL 24.5.2022 - 26.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 22-22-107 - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl orientačního běhu) Město Turnov Smlouva
SKO/22/470/KAL 24.5.2022 - 26.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-22-111 - Turnovská bohéma, z. s. (Turnovský divadelní spolek) Město Turnov Smlouva
SKO/22/463/KAL 24.5.2022 - 26.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-22-106 - Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/461/KAL 24.5.2022 - 26.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-22-110 - Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/22/457/KAL 24.5.2022 - 26.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-22-105 - Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov Město Turnov Smlouva
23.5.2022 - 20.7.2022 Volby do zastupitelstev obcí 2022 - Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů MěÚ Turnov Oznámení
23.5.2022 - 20.7.2022 Volby do zastupitelstev obcí 2022 - Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu MěÚ Turnov Oznámení
SKO/22/815/KAL 16.5.2022 - 18.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-003: Turnov pomáhá z. s. Město Turnov Smlouva
OD/22/12884/KOM 12.5.2022 - 14.7.2022 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 2L9 6484, tovární značky: Ford transit 280S, barvy: bílá - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2926/1 v k. ú. Turnov, ul. Zborovská na parkovišti u MŠ, Turnov MěÚ Turnov Výzva
FO/974/vOF 9.5.2022 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022 Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
4.5.2022 - 12.10.2022 Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
4.5.2022 - 12.10.2022 Program: Podpora obecně prospěšné činnosti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
4.5.2022 - 12.10.2022 Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Výzva
SKO/20/1291/KAL 3.5.2022 - 5.5.2025 Dodatek č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-011 - Vodohospodářské sdružení Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/22/596/KAL 29.4.2022 - 1.5.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-002 - AC Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/336/KAL 19.4.2022 - 21.4.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-112: Klub českých turistů Sokol Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/22/340/KAL 6.4.2022 - 8.4.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-108: Tenisový klub Turnov z. s. Město Turnov Smlouva
FO/22/683/HOP 6.4.2022 - 1.7.2022 Rozhodnutí o prominutí poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku ze psů, místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události MěÚ Turnov Rozhodnutí
SKO/21/708/KAL 1.4.2022 - 3.4.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-107: ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/332/KAL 29.3.2022 - 31.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-109: Klub lyžařů Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/334/KAL 25.3.2022 - 27.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-111: Orel jednota Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/22/333/KAL 23.3.2022 - 25.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-110: Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/318/KAL 23.3.2022 - 25.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-102: Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/281/KAL 23.3.2022 - 25.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-101: Geopark Český ráj o. p. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/338/KAL 21.3.2022 - 23.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-116: SPORTINLINE, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/328/KAL 21.3.2022 - 23.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-104: Tělocvičná jednota Sokol Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/22/322/KAL 21.3.2022 - 23.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-106: HC Turnov 1931, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/321/KAL 21.3.2022 - 23.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-105: AC Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/320/KAL 21.3.2022 - 23.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-101: Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva
SKO/22/319/KAL 21.3.2022 - 23.3.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-22-103: FK Turnov z. s. Město Turnov Smlouva
44/22 7.3.2022 - 2.1.2023 Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schválených dokumentů - Rozpočet VHS Turnov na rok 2022 Ostatní Majetkoprávní záležitosti
UZSVM/HSM/420/2022-HSMM 28.2.2022 - do odvolání Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků Ostatní úřady Informace
23.2.2022 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2022 Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
SOC/22/194/VLK 11.2.2022 - 13.2.2025 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2022 - Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SOC/22/193/VLK 11.2.2022 - 13.2.2025 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2022 - Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/21/1427/KAL 10.2.2022 - 12.2.2025 Smlouva o dílo č. 01/2021 - Jiří Lode Město Turnov Smlouva
26.1.2022 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2022 Mikroregionu Jizera Ostatní Oznámení
SKO/22/63/KAS 13.1.2022 - 15.1.2025 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/21/187/KAL 13.1.2022 - 15.1.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-011 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov Město Turnov Smlouva
SKO/22/62/KAS 12.1.2022 - 14.1.2025 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/22/60/KAS 12.1.2022 - 14.1.2025 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/22/58/KAS 12.1.2022 - 14.1.2025 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 17.12.2020 - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r. o. Město Turnov Smlouva
11.1.2022 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Turnov na rok 2022 Město Turnov Oznámení
SOC/21/2438/VLK 17.12.2021 - 19.12.2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021 - Zdravotně sociální služby Turnov Město Turnov Smlouva
17.12.2021 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období 2023 - 2025 Město Turnov Majetkoprávní záležitosti
SKO/21/2112/KAL 14.12.2021 - 16.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-010 - Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
SKO/21/2103/KAL 14.12.2021 - 16.12.2024 Smlouva o dílo č. 03/2021 - Květoslav Zaplatílek Město Turnov Smlouva
SKO/21/1920/KAL 14.12.2021 - 16.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-009 - Městská sportovní Turnov, s. r. o. Město Turnov Smlouva
29.11.2021 - 1.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 16/2021 - Spokojený domov, o. p. s. Město Turnov Smlouva
29.11.2021 - 1.12.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 17/2021 - Centrum pro rodinu NÁRUČ, z. ú. Město Turnov Smlouva
22.11.2021 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na roky 2023 - 2025. Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na rok 2022. Ostatní Majetkoprávní záležitosti
SKO/21/1584/KAL 22.10.2021 - 24.10.2024 Smlouva o poskytnutí dotace č. 7-21-008: Mikroregion Jizera Město Turnov Smlouva
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy Ministerstvo Veřejná vyhláška
SKO/21/1578/KAL 1.9.2021 - 3.9.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-007: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace Město Turnov Smlouva
SKO/1605/KAL 31.8.2021 - 2.9.2024 Smlouva o dílo č. 21-21-02: Pavel Charousek Město Turnov Smlouva
SKO/1603/KAL 31.8.2021 - 2.9.2024 Smlouva o dílo č. 21-21-01: Mgr. Alžběta Kulíšková Město Turnov Smlouva
SKO/21/703/KAL 23.7.2021 - 25.7.2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-203 - FK Turnov, z. s. Město Turnov Smlouva