Ve středu 8. června 2022 se konalo veřejné projednávání nového Plánu ochrany městské památkové zóny

Příchozí mohli připomínkovat podobu nového plánu, připomínky je možné nadále zasílat také na Krajský úřad Libereckého kraje.

Plán ochrany městské památkové zóny na stránkách města