Jak může Turnov pomoci Ukrajině?

Město Turnov oceňuje aktivitu občanského sektoru v pomoci Ukrajině a jejím občanům, která s obrovskou solidaritou přišla velmi rychle. Nabídka pomoci přichází od obyvatel, občanských sdružení, organizací i firem. Vznikla iniciativa "Turnov pomáhá". Děkujeme. 

Vedení města se nyní snaží postupovat tak, aby pomoc potřebným mohla přicházet také v dlouhodobém horizontu. Neméně důležitá je určitá koordinace pomoci.

Zastupitelstvo města Turnov odsouhlasilo finanční pomoc Ukrajině ve výši 100.000 Kč, která již v minulém týdnu odešla humanitární organizaci Člověk v tísni. Humanitární organizace jako například Člověk v tísni, Červený kříž nebo Charita Česká republika mají dlouholeté zkušenosti s pomocí v krizových oblastech. Pokud tedy chcete přispět finančně, obracejte se na tyto organizace. Turnov neplánuje zřízení další finanční sbírky. Přehled celostátních sbírek naleznete například zde.

NOVĚ bylo otevřeno sběrné místo Turnov v Hasičárně Daliměřice, a to pro věcné dary dle aktuálního seznamu nejpotřebnějších komodit. Sbor hasičů města Turnov spolupracuje s HZS Libereckého kraje, kam bude materiál pravidelně odvážen. Více informací zde.

Město Turnov připravilo seznam volných ubytovacích kapacit v rámci městských bytů. Budou připraveny pro obsazení příchozími v nejbližší možné době. Pokud nabízíte volnou ubytovací kapacitu pro příchozí ukrajinské občany v Turnově, sdílejte informace v níže připojené tabulce. Evidenci nabídek zřídil také HZS Libereckého kraje. Veškeré nabídky budou sdíleny v rámci společné spolupráce tak, aby mohly být optimálně využity. 

Zřídili jsme email ukrajina@turnov.cz, kam se můžete obracet s dotazy k současné situaci. Na email je možné psát také v ukrajinštině. 

Prosíme ubytovatele příchozích z Ukrajiny, aby ubytovaným poskytli dotazník města Turnov. Díky získaným informacím dokážeme lépe koordinovat pomoc. Dotazník ke stažení. Vyplněný dotazník vracejte na email ukrajina@turnov.cz nebo na podatelnu Městského úřadu Turnov.

Informace pro další postup Ukrajinců po příchodu do České republiky naleznete na našich stránkách – Město Turnov pro Ukrajinu, na stránkách Libereckého kraje, Ministerstva vnitra a také Ministerstva práce a sociálních věcí.

Iniciativa #TurnovPomaha na Facebooku průběžně zveřejňuje informace k organizaci této občanské iniciativy. Na emailové adrese: sbirka@turnovpomaha.cz můžete nabídnout další materiální vybavení, které není v seznamu HZS Libereckého kraje, a které město Turnov nemůže přijmout. Na emailu prace@turnovpomaha.cz shromažďuje nabídky práce, případně nabídku odborné pomoci (tlumočení, lékařská pomoc, hlídání dětí apod.) na odbornici@turnovpomaha.cz. Bc. Marcela Jandová, DiS.

Nabídka ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny