Boží voda stále nepitná

Výsledky rozborů vody v pramenech pod Valdštejnem a Boží voda z 13. října 2021 ukázaly, že voda v prameni Boží voda zůstává nepitná.

Výsledky rozboru pramene pod Valdštejnem vyhovují  hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění.  Voda je pitná. Protokol o zkoušce naleznete zde.

Výsledky rozboru pramene Boží voda nevyhovují  hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění.  Voda do odvolání není pitná. Protokol o zkoušce naleznete zde.