Kácení lípy v ulici Žižkova

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, informuje občany, že v době do 8. 10. 2021 bude pokácena lípa velkolistá v Žižkově ulici, naproti hotelu Karel IV. Kácení bude provedeno v režimu tzv. krajní nouze, neboť hrozí riziko z prodlení.

Lípa je velmi silně poškozena rozsáhlým bílým tlením dřeva kotevních kořenů a báze kmene, jež je způsobeno agresivní dřevokaznou houbou lesklokorkou ploskou. Kácení je navrženo na základě provedené tahové zkoušky a protokolu č. 2021/66/3 ze dne 29.9.2021, který byl zpracován znaleckou kanceláří Arbonet, s.r.o.

Ing. Hana Malá, odbor životního prostředí