Turnov uspěl ve třídění elektrozařízení

Turnov uspěl v soutěži kolektivního systému ASEKOL, a.s. ve sběru drobného elektra, která se koná v rámci soutěže Zlatá popelnice. V kategorii nad 10 000 obyvatel město získalo prvenství.

Soutěž Zlatá popelnice je určena obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Jejím cílem je motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadků z domácností. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Letos se konal již 16. ročník.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků své ceny již tradičně udělují také kolektivní systémy ASEKOL, a.s. a ELEKTROWIN, a.s. Kolektivní systém ASEKOL, a.s. v soutěži ve sběru drobného elektra ocenil vítěze ve třech kategoriích - obce s 2 000  až 10 000 obyvateli, obec nad 10 000 obyvatel a Skokan roku. Město Turnov dosáhlo prvenství v kategorii měst nad 10 000 obyvatel.