Město Turnov vyhlašuje pro rok 2021 dotační programy hned v několika oblastech

Podávat žádosti o dotace je možné v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit pro děti a mládež, cestovního ruchu, obnovy objektů nacházejících se v městské památkové zóně města Turnova, obecně prospěšné činnosti, zahraniční spolupráce, sociální oblasti a činnosti sborů dobrovolných hasičů.

Město Turnov vyhlašuje pro rok 2021 dotační programy v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit pro děti a mládež, cestovního ruchu, obnovy objektů nacházejících se v městské památkové zóně města Turnov, obecně prospěšné činnosti, zahraniční spolupráce, sociální oblasti a činnosti sborů dobrovolných hasičů. Dotační tituly jsou z důvodu snížení příjmů městského rozpočtu poníženy o 20 %.

 

Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - žádosti se podávají od 1. 3. do 30. 4. 2021

Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov - žádosti se podávají od 1. 3. do 31. 3. 20201 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit - žádosti se podávají od 1. 3. do 30. 4. 2021

Podpora cestovního ruchu - žádosti se podávají od 1. 3. do 23. 4. 2021

Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov - žádosti se podávají od 1. 3. do 31. 3. 2021

Podpora obecně prospěšné činnosti - žádosti se podávají od 1. 3. do 30. 4. 2021

Podpora zahraniční spolupráce - žádosti se podávají od 1. 3. do 23. 4. 2021

Podpora sociální oblasti a služeb - žádosti se podávají od 8. 3. do 26. 3. 2021

Podpora činnosti Sborů dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – žádosti se podávají od 1. 3. do 30. 4. 2021

 

Žádosti do všech dotačních programů se podávají na podatelně Městského úřadu v Turnově. Všechny potřebné informace k dotačním programům jsou zveřejněny na webových stránkách města Turnov v sekci „Dotace města“, na úřední desce města Turnov ve výzvách k předkládání žádostí o dotaci.


Lenka Karásková, DiS., odbor školství, kultury a sportu