Kompostárna bioodpadu Malý Rohozec

Pro občany města Turnov je v provozu kompostárna bioodpadu, která se nachází v na Malém Rohozci (za areálem pivovaru).

Kompostárna na Malém Rohozci je otevřena od 1. dubna do 30. listopadu. 

Přivážet sem můžete větve, trávu, listí a další bioodpad, který na zahrádce nashromáždíte. Před zahájení provozu na kompostárně můžete bioodpad přivážet na sběrný dvůr Vesecko v jeho provozních hodinách.