Zpětný odběr elektrozařízení

Použitá elektrozařízení (malá i velká) je možné odkládat zdarma na sběrném dvoře Vesecko v jeho provozní době. Elektrozařízení odevzdávejte vždy kompletní. 
Drobná elektrozařízení jako kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení apod. a baterie mohou občané odevzdat do kontejnerů na drobná elektrozařízení v budovách Městského úřadu (ul. Antonína Dvořáka, Skálova 466) a také do kontejnerů na některých stanovištích pro tříděný odpad.