Sběrný dvůr Vesecko

Pro občany města Turnova je v provozu sběrný dvůr Vesecko, který se nachází v průmyslové zóně Vesecko. 

Provozní doba a základní informace o sběrném dvoře

Všichni, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by měli přivážet na sběrný dvůr odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy odpadů jsou zpoplatněny. Každý občan Turnova je povinen před odkládáním odpadů na SD prokázat svoji totožnost (dle obecně závazné vyhlášky města Turnova).

Zdarma je možné na sběrném dvoře odložit:

Za úhradu dle aktuálního ceníku je možné na sběrném dvoře odložit: