Komunální odpad

Zastupitelstvo Města Turnova vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která upravuje nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města.

Zastupitelstvo Města Turnov vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato platba je stanovena od roku 2003 pro každou fyzickou osobu mající trvalý pobyt ve městě a pro každého, kdo vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům na území města. Správu poplatku vykonává finanční odbor MěÚ Turnov.

Jak postupovat?

Aktuální výše poplatku pro rok 2022 je stanovena ve výši 660 Kč na osobu a rok.

Obecně závazná vyhláška stanovuje občanům povinnosti a pravidla pro třídění komunálního odpadu na využitelné složky.

Popelnice na směsný komunální odpad

Popelnice si v Turnově pořizují občané na vlastní náklady. Svoz směsného komunálního odpadu probíhá jednou za dva týdny. Velikost a počet nádob na směsný komunální odpad je stanoven na základě počtu trvale hlášených obyvatel na čísle popisném. Na každou osobu s trvalým pobytem, je limit 10 litrů na jeden týden. Popelnice musí být označena známkou, kterou vydává odbor životního prostředí.
V případě poškození popelnice a nutnosti její výměny je potřeba vrátit známku z poškozené popelnice zpět na OŽP, kde Vám bude následně vydána známka nová, v souladu se stanovenými limity.

V případě nejasností raději před zakoupením popelnice na směsný komunální odpad kontaktujte odbor životního prostředí, kde Vám bude sděleno, jak velkou popelnici si můžete zakoupit.