Úklid židovského hřbitova aneb úcta v praxi

Je potěšitelné, když se naváže spolupráce, která funguje. A mezi organizací Turnovské památky a cestovní ruch a spolkem My Father´s House tomu tak je. Židovský hřbitov není v majetku města Turnova, ale je jeho součástí a je i odkazem na lidi, kteří byli součástí turnovské komunity. 

A protože naše organizace spravuje turnovskou synagogu, snažíme se postarat i o židovský hřbitov. Jsem moc ráda, že můžeme spolupracovat se spolkem My Father´s House a že jsem mohla poznat pana Jiřího Čihulku, který nabídnul pomoc při údržbě židovského hřbitova.

Pan Jiří Čihulka uvádí: „Během několika listopadových odpolední jste mohli vidět partu Turnováků (např. ředitele firmy, majitelku obchodu, pár učitelů, několik umělců, „markeťáka“, překladatele aj.), jak hrabou hromady listí a upravují židovský hřbitov.  

Úklid hřbitova

Proč? Zjistili, že kdosi velmi moudrý řekl v Desateru: „Cti svého otce i matku“, protože to přináší požehnání, lásku a rozkvět všem zúčastněným. Můžeme to zakoušet primárně ve svých rodinách, ale stejně tak lze rozšířit tento princip úcty i na další předky v naší historii, kteří kdysi pomáhali vystavět a zvelebovat Turnov, modlili se za něj, vychovávali tady své děti a chtěli předávat toto krásné město dalším generacím.

Na tom hřbitově (i v celé židovské čtvrti) dýchá na člověka zvláštní atmosféra vzájemné úcty a lásky, která přemáhá věky – někomu velmi záleželo na nás, abychom mohli žít v krásném prostředí, a my jim to zase můžeme svým dílem vracet a předávat dál.

Tak kéž vzkvétá celý Turnov i naše rodiny!“

Za pomoc celému spolku děkujeme a věříme, že navázaná spolupráce bude nadále pokračovat.

Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, p. o.