Zářijová sobota na Valdštejně se opravdu vydařila

Na 150 návštěvníků se zúčastnilo připraveného odpoledního programu Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna.

Netradiční setkání u příležitosti vévodových narozenin se konaly ve Slavnostním sále klasicistního domu. A žádný z účastníků slavnosti neodcházel bez sladkého či slaného kousku z bohatě prostřené tabule. Při závěrečné audienci Albrecht z Valdštejna přivítal i svoji družinu, která mu přišla popřát a připravila mu zajímavý dárek v podobě vystoupení břišních tanečnic. A věřte, že se bavil nejen vévoda, ale i všichni přihlížející návštěvníci. Neobvyklý dárek dostal i od hradu Valdštejna. A dárek v podobě helmice, meče a vojenské košile posloužil vévodovi k získání dalšího člena jeho slavné armády.

 Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna

Na závěr audience se vždy vévoda s účastníky akce loučil slovy: „Přeji vám všem, abyste v životě byli stejně úspěšní jako my Albrecht z Valdštejna a zároveň vám přeji, abyste tak nedopadli.“ (Albrecht z Valdštejna byl zavražděn v Chebu 25. 2. 1634 a jak je uváděno, jedním z důvodů vraždy byla závist).

Narozeniny vévody Albrechta z Valdštejna

Zároveň na prvním nádvoří hradu před kapličkou sv. Jana Křtitele proběhlo netradiční koncertní vystoupení trutnovského uskupení pod názvem „Kouzlo zvuku“. V letošním roce toto uskupení hudebníků hrající na tradiční i netradiční nástroje putovalo po Českém ráji a kromě Valdštejna vystupovalo i na Hrubé skále, Humprechtu či Kosti. Jsme rádi, že jedním ze zastavení byl i jeden z nejstarších hradů v Českém ráji Valdštejn. A věříme, že s těmito nadanými hudebníky se ještě na nějakém koncertu setkáme.

Ohlasy návštěvníků „bohatého“ odpoledne na Valdštejně byly kladné a všichni odcházeli spokojeni se slovy: „Je to tu krásné, bylo tu hezky, děkujeme.“

Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace