Turnovské prameny jsou pitné

Odbor životního prostředí informuje o pravidelné kontrole pramenů vody na území města Turnova.

Prameny vody byly dne 20. června 2017 podrobeny pravidelné kontrole a pramen Boží voda i pramen pod Valdštejnem vyhovují všem hygienickým limitům a jsou pitné.

Protokol o zkoušce pramene Boží voda

Protokol o zkoušce pramene pod Valdštejnem