Turnovská hotelovka bude mít novou ředitelku

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 24. ledna projednala výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov.

Novou ředitelkou této školy se stala Ing. Eva Antošová, funkce se ujme 1. března 2017.

Při svém rozhodování rada kraje zohlednila především skutečnost, že Ing. Antošová do školy přichází z vnějšku a není tak zatížena vazbou k předchozímu dění ve škole. Znamená nový impuls pro nastavení fungování školy jako jednoho celku, který bude vzdělávat žáky jak v obchodních
a gastronomických, tak v technických a řemeslných oborech.

Ing. Eva Antošová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Ekonomika průmyslu. Ve svém profesním životě působila na několika středních školách v Praze, ve Výzkumném ústavu odborného školství a na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Markéta Dědková, tisková mluvčí Libereckého kraje