TVT - televize Turnov 21/2016

Památný den Turnova - 28. května
Přinášíme malou televizní kytičku k Památnému dni Turnova 28. května, kdy se v roce 1990 město po dvaadvaceti letech potupné sovětské okupace stalo opět svobodným.

Naší virtuální květinou zdravíme všechny, kdož navzdory době, v níž lze hlásat zase už jen ty „správné“ názory, drží myšlenky a postoje, které nezapadají do nadiktované linie.

PŘIPRAVILI : Milan BRUNCLÍK a Tomáš LÁNSKÝ
STOPÁŽ : 3,42 min., HD 1080p, STEREO

1090998[1090998][][500][302][true][video][mp4]

Youtube