Rezervace termínů

Systém rezervací termínů je určen pro vybrané agendy a vybrané dny. V ostatních úředních hodinách dané agendy, nebo všech dalších agend, je návštěva možná běžně bez registrace či objednání. Pokud není uvedeno jinak, jde o rezervaci pro jeden úkon (jednu osobu).

Pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů je provozován oddělený rezervační systém navázaný na vyvolávací systém Kadlec - rezervace zde.


Pro agendy registru vozidel a obecní živnostenský úřad slouží původní rezervační systém Smart BS:

Nová rezervace termínu

Výběr služby Vyberte službu, na kterou chcete provést rezervaci: