Mateřské škole v Turnově – Mašově je 70 let

U příležitosti 70. výročí mateřské školy se 2. října v odpoledních hodinách otevřely dveře pro bývalé zaměstnance školy.

Děti pro ně vyrobily drobné dárky. Příchozí obdrželi kromě dárků od dětí i květinu. Současní zaměstnanci připravili pro své bývalé kolegyně bohaté občerstvení. V přátelské atmosféře si bývalí zaměstnanci společně prohlédli celou mateřskou školu a pohovořili, o všem co se zde změnilo, a jak se jim zde pracovalo. Byla pro ně připravena kronika a fotoalbum, u kterého společně zavzpomínali na pěkné časy v naší mateřské škole.
  • Historie

Naše mateřská škola byla založena ve školním roce 1945/46  při obecné škole v Mašově, ředitelem byl Kyksa Josef, v prostorách obecné školy byla až do roku 1948. Od 1. září 1948 se mateřská škola přestěhovala do vedlejšího rodinného domu se zahradou postaveného v roce 1910. Z počátku dům vyhovoval. Na počátku 70. let 20. století byly provedeny první stavební úpravy, další následovaly v letech 1999 – 2013, aby vše vyhovovalo podmínkám pro vzdělávání dětí. První ředitelkou byla Langhamrová Zdeňka. Dále zde působily ředitelky p. L. Hatašová, R. Fajtová, M. Štochlová a I. Honcová (16 let). Do dnešní doby učilo na zdejší mateřské škole 35 učitelek a pracovalo 40 provozních pracovníků. Od školního roku 1945/1946, včetně letošního školního roku 2015/2016, prošlo mateřskou školou celkem 2 427 dětí. Nejméně docházelo v roce 1954/1955 - 15 dětí. Nejvíce docházelo v letech 1981/1982, 1993/1994, 1994/1995  - 48 dětí.

  • Současnost

Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stala příspěvkovou organizací, je dvoutřídní s kapacitou 45 dětí. Interiér svým uspořádáním místností připomíná rodinné prostředí, je vkusně a účelně zařízený. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 135 strávníků. Ve školní jídelně se vaří i pro žáky Základní školy v Turnově – Mašově. Zahradu se nám podařilo v roce 2009 díky dotaci z Norských fondů a ve spolupráci s Libereckým krajem a rodiči vybavit novými herními prvky. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí Města Turnov byla obnovena a upravena zeleň na zahradě. Parkovací plochu před mateřskou školou se podařilo dokončit v roce 2011.

  • Kam směřuje naše mateřská škola

Vzhledem k pěknému přírodnímu okolí naší mateřské školy, se zaměřujeme na dění v přírodě, která nás obklopuje. Přirozenou cestou se snažíme dětem přiblížit změny v přírodě v symbióze s lidmi, kteří zde žijí a pracují. Náš vzdělávací program, který jsme nazvali „Já a čtyři roční doby v mém životě se sluníčkem“, seznamuje děti s přirozenými cykly v přírodě. Buduje i základní postoje, znalosti a dovednosti důležité pro jejich další život. Chceme děti připravit na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, o přírodu a uměly se samy aktivně podílet na dění kolem sebe a měly vštípenou úctu ke svému okolí.

Mgr. Zdeňka Čiháková, ředitelka mateřské školy