Waldorfská mateřská škola v Turnově byla oceněna

1. místo v kategorii STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2015 – Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c. – kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti získala 17. září 2015 stavba Waldorfské mateřské školy v Turnově.

V budově Krajského úřadu Libereckého kraje byly udělovány ceny za stavbu roku Libereckého kraje pro rok 2015. Slavnostního předávání cen se za Město Turnov zúčastnila místostarostka Petra Houšková a investiční referent odboru správy majetku Jiří Vocásek.

Sice město Turnov nedosáhlo na hlavní cenu stavby roku, ale Waldorfská mateřská škola Turnov – Daliměřice se umístila ve své kategorii „bytových staveb a staveb občanské vybavenosti“ na 1. místě. Z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstkyně hejtmana Lenky Kadlecové si zástupci města Turnova převzali diplom a cenu za 1. místo ve své kategorii.

"Waldorfská mateřská škola Turnov byla postavena dle architektonického návrhu Ing. arch. Borise Šonského a Ing. arch. Vojtěcha Valtra. Těmto pánům architektům patří velké poděkování za jejich práci nejenom při návrhu studie díla, ale také při samotné realizaci stavby," sdělil Jiří Vocásek. A doplnil také to, že Waldorfská mateřská škola Turnov – Daliměřice získala 1. místo ve své kategorii je velkou zásluhou architektů, kteří se podíleli na obhajování stavby před komisí, která byla určena pro rozhodování o stavbě roku Libereckého kraje pro rok 2015.

nová waldorfská mateřská škola