Počet obyvatel k 31. 12. 2014

Městský úřad Turnov - odbor správní přináší přehled o počtu obyvatel na území Turnova, a to ke konci prosince 2014.


Celkový počet obyvatel (bez cizinců)  14 073

Cizinci s trvalým pobytem 329

Přihlášení do obce 493

Odhlášení z obce 317

Stěhování v rámci obce 369

Trvalý pobyt na ohlašovně 312

Novorozenci 117


Jarmila Šindelářová, evidence obyvatel