Dotační programy

Poskytování příspěvků z rozpočtu Města Turnova a dalších subjektů na obnovu památek a objektů, které se nachází v městské památkové zóně.

Dotace na obnovu nemovitostí na území MPZ Turnov

Příspěvky jsou určeny vlastníkům nemovitostí nacházejících se v městské památkové zóně Turnov, nebo vlastní historicky cennou vilu na území města Turnova. Podporovány jsou především akce týkající se výměny střešní krytiny, opravy fasády, výměny oken. Žádosti se podávají v měsíci lednu kalendářního roku. V témže roce musí být akce zrealizovaná a vyúčtovaná.

Dotační programy dalších subjektů

Dotační programy vypisované orgány státní správy a samosprávy např. ministerstvy či krajskými úřady.