Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Cena vodného a stočného v rámci VHS Turnov v roce 2022 naroste

Kohoutková voda

Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 4,89 %. Celková cena vodného a stočného s DPH je tak stanovena na výši 117,95 Kč. Jak na zvýšení nahlíží vedení VHS Turnov a starosta Turnova?

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup z opakovaného podzimního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 4,89%. Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 5,57 % a stočného ve výši 4,23%. Celková cena (m³) pro rok 2022 vodného a stočného včetně započítání DPH je stanovena na výši 117,95 Kč, z čehož je vodné 59,42 Kč a stočné 58,53 Kč. 

Pro rok 2022 byla projednávána dvě klíčová východiska. Prvním bylo nezatížit zákazníky příliš vysokým nárůstem ceny, protože současně daleko výrazněji rostou ceny jiných energií a poplatků. Koncesní smlouva umožňuje provozovateli částečně pokrýt nárůst provozních nákladů (prudký inflační růst ceny el. energie, materiálů, chemie, apod.), a proto jsme snížili požadavek na očekávaný nárůst našeho nájemného. Druhým východiskem bylo zohlednění dlouhodobé výše celkové ceny vodného a stočného na území svazku v porovnání s ostatními vlastníky. Chtěli jsme proto letos navýšit cenu méně než ostatní vlastníci. 

Zásadní vliv na naše rozhodování měl jako každoročně výsledek koncesní soutěže na provozování našeho majetku, který nastavil finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu od roku 2021 na dalších 10 let.  Otevřené konkurenční prostředí přineslo před rokem velmi výhodnou nabídku společnosti Severočeské vodovody kanalizace, a.s. na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele. Z očekávaných vybraných 220 mil. Kč tržeb (bez DPH) od zákazníků připadne v roce 2022 více jak polovina (117 mil. Kč) nám vlastníkům formou nájmu na opravy, obnovu existujícího vodohospodářského majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí ale také opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba peněz do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Ubývají dotační šance, což je pro VHS Turnov nepříjemné, protože jsme dlouhodobě jedním z největších dotačních příjemců v ČR. Ve vodárenském prostředí se aktuálně diskutuje, kam evropskou finanční pomoc nasměrovat v budoucím dotačním období. My však již máme největší investiční záměry dokončeny a směřování evropských dotačních zdrojů pravděpodobně půjde jiným směrem, než máme naši další strukturu majetku. Navíc se díky výrazné inflaci a vlivům pandemie covid-19 na hospodářství výrazně zvyšují ceny investičních akcí. Ani v roce 2022 se tedy nepodaří navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. To bychom museli navýšit cenu o desítky procent výše, což by bylo samozřejmě pro zákazníky nepřijatelné.

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje stanovenou sociální hranici únosnosti. Nastavená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti. 

Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Jsme přesvědčeni, že díky úpravě ceny vodného a stočného pro rok 2022 naplníme hlavní stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody a čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě.

Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku, Vodohospodářské sdružení Turnov


Při rozhodování o ceně vodného a stočného se zástupci města Turnova snažili přesvědčit ostatní kolegy v Radě sdružení VHS Turnov, o co nejnižším zdražování vodného a stočného. Proto přítomní zástupci Turnova nehlasovali pro finálně navrhované zvýšení. Těsnou většinou hlasů rady sdružení však byl návrh přesto schválen.

Kromě přirozených finančních potřeb na obnovu stávajícího vodohospodářského majetku a rozvoj nového majetku, zvyšování energetických vstupů na jedné straně, jsme se snažili argumentovat na straně druhé cenou vodného a stočného v porovnání s okolními vodárenskými společnostmi, která snad s výjimkou Frýdlantské vodárenské jsou vždy nižší než v našem svazku. Rovněž jsme argumentovali celkově vysokým tempem obnovy vodohospodářského majetku, který patří k nejvyšším v celé republice, s vysokým podílem dalších finančních příspěvků od měst, obcí a Libereckého kraje. Dlouhodobě, se snažíme naplnit vytčený cíl a to nebýt v první desítce nejvyššího vodného a stočného v České republice. To se nám bohužel nedaří.

Jako jistá pozitiva lze vnímat dobrý stav našich vodohospodářských sítí, dokončení opravy čistírny odpadních vod v Turnově, připravovanou rekonstrukci kanalizace v Markově ulici, drobnější opravy a rozvoj VH sítí v roce 2022. K tomu všemu relativně bezproblémové provozování zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.

Ing. Tomáš Hocke

starosta města


Přehled investičních akcí VHS Turnov v roce 2022

V rámci Turnova je v roce 2022 plánována obnova kanalizace v ulici Markova, mělo by dojít k zasíťování některých pozemků v lokalitě Vesecko a Bukovina. Zkušební provoz čeká COV Turnov. Projektově by měla být zpracována rekonstrukce vodojemů v Turnově - Mašov, Dolánky a Metelka. V roce 2022 chce VHS Turnov zahájit také úplnou obnovu zdrojů pitné vody v prameništích Kalich a Ondříkovice.

i2010 markova 003 kopie


Bc. Marcela Jandová, DiS.

Zdroj informací: Vodohospodářské sdružení TurnovVytvořeno 3.1.2022 16:12:08 | přečteno 601x | marcela.jandova
load