Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Fyzická osoba přihlášená v obci. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba přihlášená v obci. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Přihlášení fyzické osoby k pobytu v obci nebo nabytí nemovitosti v obci, kde není nikdo přihlášen.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Ohlášení lze učinit písemně, ústně do protokolu, e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, doklad o povolení k pobytu, výpis z katastru nemovitostí.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí při podání žádosti podle sazebníku správních poplatků, části I, položky 1, odst. 1 zák. č. 634/2004 Sb.: d) o povolení splátek 400 Kč.

Sazba poplatku činí 660,- Kč.

Poplatek je možné hradit bezhotovostním převodem na účet Městského úřad Turnov, v hotovosti do pokladny, finanční odbor, kancelář č. 202, poštovní poukázkou nebo platební kartou.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, případně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě uplatnění úlevy je povinnost poplatníka toto doložit (např. nájemní smlouva, potvrzení o studiu, průkaz ZTP a ZTP/P, zahraniční pracovní smlouvy, popřípadě odhlášení od zdravotní pojišťovny, atd.).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 23.11.2020

load