Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis dítěte do základní školy

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Dítě po dosažení šestého roku věku má povinnost zahájit povinnou školní docházku od následujícího školního roku, pokud mu není povolen odklad. Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna.

Je-li tedy dítě narozeno např. 31. 8. 2015, platí pro něj povinná školní docházka od 1. 9. 2021.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce.

  • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zákonný zástupce v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, podá přihlášku k základnímu vzdělávání.

Slavnostní zápis dětí do prvních tříd se koná vždy v dubnu a je zveřejněn na aktuální rok na webových stránkách www.turnov.cz a zároveň je zveřejněn na všech turnovských základních školách a jejich webových stránkách.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce v příslušné základní škole, kterou si zvolil vzhledem ke spádovosti základní školy či dle svého uvážení, a zde podá přihlášku.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro podávání žádosti dítěte k základnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Další informace zveřejňuje každá základní škola.

Správní a jiné poplatky:

V základních školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí je zápis k povinné školní docházce bezplatný.

Lhůty pro vyřízení:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je ředitel školy povinen vydat rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v písemné podobě nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
    • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
    • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Další informace:

  • Další informace získáte na příslušné škole, případně na odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov - Sabina Karešová, tel.: 481 366 755, e-mail: s.karesova@mu.turnov.cz

Datum poslední aktualizace: 23.11.2020

load