Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis dítěte do mateřské školy

V mateřských školách je předškolní vzdělávání. Chodit sem mohou děti obvykle ve věku od 2 do 6 let. V České republice do mateřské školy musí chodit povinně děti, kterým bylo 5 let (do 31. srpna před začátkem školního roku už je dítěti 5 let). Tato povinnost platí pro občany ČR i pro občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Zasání dítěte (zápis) do mateřské školy je možné vždy stanoveno mezi 2. a 16. květnem. Každý rok se přesné datum zápisu mění, vždy ho najdete na internetových stránkách města www.turnov.cz a v každé mateřské škole.

K zapsání musíte vyplnit žádost o přijetí a s dalšími dokumenty donést do mateřské školy, kterou jste si vybrali. Žádost Vám dají ve vybrané mateřské škole nebo ji vyplníte na internetových stránkách www.skolky.turnov.cz. Zápis dítěte je zdarma a může ho udělat zákonný zástupce dítěte (to je zpravidla rodič či pěstoun).

Když doručíte do mateřské školy žádost a potřebné dokumenty k zapsání, ředitelka do 30 dní rozhodne, jestli dítě do mateřské školy přijme. Pokud rozhodne o jeho přijetí, pak dítě nastupuje 1. září do mateřské školy.

V Turnově je 8 mateřských škol a přednost při přijímání mají děti, které bydlí v Turnově (u mateřské školy v Mašově musí dítě bydlet v Mašově a okolí) - přesné adresy pro přednost přijetí zjistíte zde (proklik na OZV). Ředitelka dává při přijímání také přednost starším dětem před mladšími.

Pokud nestihnete zápis v květnu a potřebujete přihlásit dítě do mateřské školy (přistěhovali jste se, dítěti je 5 nebo 6 let), pak musíte kontaktovat Městský úřad v Turnově, odbor školství, kultury a sportu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Slavnostní zápis do mateřských škol je uveden vždy na aktuální rok na internetových stránkách města www.turnov.cz a zároveň je zveřejněn v každé mateřské škole.

Zákonný zástupce se v předem vyhlášeném termínu dostaví do příslušné mateřské školy a podá přihlášku k přijetí dítěte do mateřské školy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Zákonný zástupce podá přihlášku k předškolnímu vzdělávání dítěte v příslušné mateřské škole, kterou si zvolil vzhledem ke spádovosti mateřské školy či dle svého uvážení.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Do mateřské školy doneste vyplněnou žádost, rodný list dítěte, potvrzení lékaře pro děti a dorost o očkování dítěte. U zápisu prokážete bydliště občanským průkazem. Pokud dítě bydlí jinde než Vy, pak potvrdíte ředitelce trvalé bydliště dítěte.

Formuláře:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.

Správní a jiné poplatky:

V mateřských školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí je zápis k povinné školní docházce bezplatný. 

Lhůty pro vyřízení:

Zákonný zástupce odevzdá v mateřské škole žádost v předem stanoveném termínu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy do 30 dnů ode dne stanoveného k odevzdání žádosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyplnit také on-line, v aplikaci pro zápis do MŠ na webových stránkách www.skolky.turnov.cz. Přesto je nutná návštěva MŠ.
  www.skolky.turnov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Další informace:

 • Informace o možnosti umístění dítěte do mateřské školy během roku získáte na Městském úřadě v Turnově, odbor školství, kultury a sportu - Kateřina Mrkvičková, tel.: 481 366 754, e.mail:k.mrkvickova@mu.turnov.cz.

Datum poslední aktualizace: 25.4.2022

load