Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

IROP

Chodník Turnov, Přepeřská ulice

Cílem projektu je výstavba nového chodníku v ulici Přepeřská ve městě Turnov, která kopíruje silnici II/610  a je přizpůsobena osobám s omezenou schopností pohybu a orientace včetně jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení. Jedná se o přechod pro chodce v oblasti křižovatky Přepeřské a Nudvojovické ulice a jedno místo na přecházení na začátku úseku.


7.9.2020 14:57:07 | přečteno 276x | Richard Mochal | Celý článek
 

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897

Cílem projektu je zateplení panelového bytového domu v Turnově, ul. Granátová 1897. Práce se týkají zateplení fasády, nové podlahy a dlažby na lodžiích, úpravy zábradlí na lodžiích, zateplení střechy, demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vzduchotechnických jednotek a telekomunikačních zařízení a stožáru.

12.6.2020 8:57:06 | přečteno 390x | Richard Mochal | Celý článek
 

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

Cílem projektu je vybudování veřejného víceúčelového zařízení - polyfunkčního komunitního centra, kde budou vytvořeny vhodné podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb zejména spolkem FOKUS Turnov, z.s. a kde se bude scházet komunita za účelem jejího rozvoje a adaptability a zlepšení sociální situace jednotlivců. Za tímto účelem zde budou vedle poskytovaných sociálních služeb probíhat volnočasové aktivity, kulturní a vzdělávací akce a též environmentální služby. Ze sociálních služeb zde budou konkrétně zajištěny spolkem FOKUS Turnov, z.s. služby: Centrum denních služeb a Sociálně terapeutické dílny.

20.5.2020 6:57:31 | přečteno 555x | Richard Mochal | Celý článek
 

MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let

Cílem projektu je zajistit navýšení kapacit předškolního vzdělávání a zajistit tak rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových dovedností prostřednictvím stavebních úprav objektu a nákupu vybavení v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914. V rámci projektu bude navýšena kapacita o 16 míst pro děti mladší tří let.

10.1.2020 13:09:33 | přečteno 354x | Richard Mochal | Celý článek
 

Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko

Cílem projektu je vybudování zázemí pro provozování zařízení poskytující sociální služby v MŠ a ZŠ Sluníčko, kde budou vytvořeny vhodné podmínky pro kvalitní poskytování služeb denního stacionáře a osobní asistence. V objektu bude poskytováno dětem a mladým dospělým (2-26 let) zázemí a podpora ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně začlenit do běžného života ve společnosti.

4.9.2019 16:45:14 | přečteno 565x | Richard Mochal | Celý článek
 

Chodník Turnov, Nádražní ulice

Město Turnov získalo dotaci na projekt „Chodník Turnov, Nádražní ulice“.

8.8.2019 9:25:04 | přečteno 227x | Richard Mochal | Celý článek
 

Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově

Město Turnov získalo v květnu 2019 na základě žádosti o dotaci (z února 2017) na projekt „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace v předpokládané výši 19,97 mil Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Celkové náklady projektu činí odhadem 22,2 mil Kč. Dotace z Evropské unie činí 85%, 5% přispěje Česká republika ze Státního rozpočtu.


19.6.2019 16:23:58 | přečteno 553x | Richard Mochal | Celý článek
 

Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

Město Turnov získalo v květnu 2018 na základě žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ příslib poskytnutí dotace ve výši 4.374.970,72 Kč v rámci 53. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 4.605.232,34 Kč.

10.7.2018 8:21:02 | přečteno 404x | Richard Mochal | Celý článek
 

Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku

Město Turnov získalo v dubnu 2018 na základě žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ příslib poskytnutí dotace ve výši 1.891.113,92 Kč v rámci 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1.: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu z celkových předpokládaných uznatelných nákladů 1.990.646,24 Kč.

10.7.2018 8:19:25 | přečteno 255x | Richard Mochal | Celý článek
 

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov

Město Turnov získalo v srpnu 2017 na základě žádosti o dotaci na projekt „ Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov“ příslib poskytnutí dotace ve výši 1 306 800,00 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Celkové náklady projektu činí dle smlouvy se zhotovitelem 1.452.000 Kč. 

12.10.2017 12:41:51 | přečteno 528x | Richard Mochal | Celý článek
 
Vytvořeno 12.10.2017 12:37:37 | přečteno 2799x | Richard Mochal
load