Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci listopadu 2021Počet účastníků sběru Plasty:  259

Počet účastníků sběru Nápoj. karton:  150

Počet účastníků sběru Papír:  194

Počet účastníků sběru Směsné kovy:  122

Celkový počet účastníků sběru:  307Sběr v roce 2021
Hmotnost kg za měsíc: listopad Hmotnost kg za rok: 2021 Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
6660000028
Plasty 15,41 0,00 15,41 0,00 69,35 5
Nápoj. karton 0,39 0,00 0,39 0,00 1,76 1
71,00
6660000039
Papír 2,34 0,00 2,34 0,00 3,51 1
Plasty 1,31 0,00 1,31 0,00 5,90 1
9,00
6660001074
Nápoj. karton 1,33 0,00 1,33 0,00 5,99 2
Papír 8,93 0,00 8,93 0,00 13,40 2
Plasty 2,73 0,00 2,73 0,00 12,29 2
32,00
6660001133
Plasty 5,29 0,00 5,29 0,00 23,81 2
Papír 3,96 0,00 3,96 0,00 5,94 1
Nápoj. karton 2,27 0,00 2,27 0,00 10,22 1
40,00
6660001272
Plasty 7,56 0,00 7,56 0,00 34,02 3
34,00
6660001506
Papír 6,37 0,00 6,37 0,00 9,56 2
Nápoj. karton 0,31 0,00 0,31 0,00 1,40 1
Plasty 4,26 0,00 4,26 0,00 19,17 2
30,00
6660001642
Papír 5,80 0,00 5,80 0,00 8,70 1
9,00
6660001749
Plasty 7,27 0,00 7,27 0,00 32,72 3
33,00
6660001810
Papír 3,40 0,00 3,40 0,00 5,10 1
5,00
6660001854
Plasty 6,09 0,00 6,09 0,00 27,41 2
27,00
6660001889
Nápoj. karton 1,23 0,00 1,23 0,00 5,54 1
Plasty 3,47 0,00 3,47 0,00 15,62 2
21,00
6660001932
Papír 3,33 0,00 3,33 0,00 5,00 1
Nápoj. karton 2,61 0,00 2,61 0,00 11,75 1
Plasty 2,96 0,00 2,96 0,00 13,32 1
30,00
6660002201
Plasty 4,46 0,00 4,46 0,00 20,07 2
Směsné kovy 3,34 0,00 3,34 0,00 15,03 1
Nápoj. karton 1,06 0,00 1,06 0,00 4,77 1
40,00
6660002228
Plasty 8,81 0,00 8,81 0,00 39,65 2
Papír 26,78 0,00 26,78 0,00 40,17 2
80,00
6660002316
Papír 8,00 0,00 8,00 0,00 12,00 1
Plasty 2,37 0,00 2,37 0,00 10,67 1
Nápoj. karton 1,59 0,00 1,59 0,00 7,16 1
30,00
6660002378
Plasty 3,20 0,00 3,20 0,00 14,40 1
14,00
6660002554
Papír 29,13 0,00 29,13 0,00 43,70 2
Plasty 2,54 0,00 2,54 0,00 11,43 1
55,00
6660002621
Plasty 2,09 0,00 2,09 0,00 9,41 1
Papír 3,37 0,00 3,37 0,00 5,06 1
14,00
6660002705
Nápoj. karton 2,17 0,00 2,17 0,00 9,77 1
Papír 7,55 0,00 7,55 0,00 11,33 3
Plasty 12,23 0,00 12,23 0,00 55,04 5
76,00
6660002747
Nápoj. karton 2,90 0,00 2,90 0,00 13,05 1
Směsné kovy 9,70 0,00 9,70 0,00 43,65 2
57,00
6660002750
Plasty 0,98 0,00 0,98 0,00 4,41 1
4,00
6660002754
Nápoj. karton 1,17 0,00 1,17 0,00 5,27 1
Plasty 3,36 0,00 3,36 0,00 15,12 2
Papír 20,98 0,00 20,98 0,00 31,47 3
Směsné kovy 2,93 0,00 2,93 0,00 13,19 2
65,00
6660002804
Směsné kovy 4,36 0,00 4,36 0,00 19,62 1
Nápoj. karton 0,81 0,00 0,81 0,00 3,65 1
23,00
6660002931
Papír 4,82 0,00 4,82 0,00 7,23 1
7,00
6660002990
Nápoj. karton 0,62 0,00 0,62 0,00 2,79 1
Plasty 0,99 0,00 0,99 0,00 4,46 1
7,00
6660003007
Plasty 2,57 0,00 2,57 0,00 11,57 2
Papír 10,04 0,00 10,04 0,00 15,06 2
27,00
6660003010
Papír 8,53 0,00 8,53 0,00 12,80 1
Směsné kovy 3,11 0,00 3,11 0,00 14,00 1
Plasty 4,09 0,00 4,09 0,00 18,41 1
45,00
6660003127
Plasty 5,44 0,00 5,44 0,00 24,48 2
Papír 6,56 0,00 6,56 0,00 9,84 1
34,00
6660003142
Papír 2,80 0,00 2,80 0,00 4,20 1
Plasty 4,35 0,00 4,35 0,00 19,58 2
24,00
6660003227
Směsné kovy 0,62 0,00 0,62 0,00 2,79 1
Plasty 7,46 0,00 7,46 0,00 33,57 4
36,00
6660003398
Plasty 6,69 0,00 6,69 0,00 30,11 2
Papír 11,35 0,00 11,35 0,00 17,02 1
Nápoj. karton 2,48 0,00 2,48 0,00 11,16 1
Směsné kovy 1,92 0,00 1,92 0,00 8,64 1
67,00
6660003456
Směsné kovy 2,12 0,00 2,12 0,00 9,54 1
Nápoj. karton 0,84 0,00 0,84 0,00 3,78 1
Plasty 0,80 0,00 0,80 0,00 3,60 1
Papír 8,48 0,00 8,48 0,00 12,72 1
30,00
6660003639
Směsné kovy 0,98 0,00 0,98 0,00 4,41 1
Plasty 2,30 0,00 2,30 0,00 10,35 2
15,00
6660003663
Směsné kovy 1,46 0,00 1,46 0,00 6,57 1
Papír 12,46 0,00 12,46 0,00 18,69 1
Nápoj. karton 1,83 0,00 1,83 0,00 8,24 1
Plasty 18,44 0,00 18,44 0,00 82,98 5
116,00
6660003776
Papír 5,50 0,00 5,50 0,00 8,25 1
Nápoj. karton 0,36 0,00 0,36 0,00 1,62 1
Směsné kovy 1,41 0,00 1,41 0,00 6,35 1
Plasty 1,06 0,00 1,06 0,00 4,77 1
21,00
6660003783
Směsné kovy 0,36 0,00 0,36 0,00 1,62 1
Plasty 1,28 0,00 1,28 0,00 5,76 1
7,00
6660003815
Směsné kovy 2,02 0,00 2,02 0,00 9,09 1
Plasty 5,21 0,00 5,21 0,00 23,45 3
Papír 28,05 0,00 28,05 0,00 42,08 3
Nápoj. karton 0,67 0,00 0,67 0,00 3,02 1
78,00
6660003859
Papír 5,58 0,00 5,58 0,00 8,37 1
8,00
6660003860
Nápoj. karton 2,37 0,00 2,37 0,00 10,67 2
Plasty 8,97 0,00 8,97 0,00 40,37 5
Směsné kovy 2,18 0,00 2,18 0,00 9,81 1
Papír 13,97 0,00 13,97 0,00 20,96 2
82,00
6660003874
Plasty 2,08 0,00 2,08 0,00 9,36 1
Papír 1,63 0,00 1,63 0,00 2,45 1
12,00
6660003875
Plasty 3,82 0,00 3,82 0,00 17,19 2
Nápoj. karton 1,54 0,00 1,54 0,00 6,93 1
24,00
6660003882
Papír 4,60 0,00 4,60 0,00 6,90 1
7,00
6660003948
Plasty 3,71 0,00 3,71 0,00 16,70 2
Papír 20,71 0,00 20,71 0,00 31,07 2
48,00
6660004020
Plasty 3,95 0,00 3,95 0,00 17,77 2
18,00
6660004149
Plasty 2,16 0,00 2,16 0,00 9,72 1
10,00
6660004164
Nápoj. karton 1,58 0,00 1,58 0,00 7,11 1
7,00
6660004208
Plasty 9,89 0,00 9,89 0,00 44,51 4
Papír 44,20 0,00 44,20 0,00 66,30 8
Nápoj. karton 2,29 0,00 2,29 0,00 10,31 2
Směsné kovy 6,32 0,00 6,32 0,00 28,44 1
150,00
6660004320
Nápoj. karton 1,29 0,00 1,29 0,00 5,81 1
Papír 6,26 0,00 6,26 0,00 9,39 1
Směsné kovy 3,05 0,00 3,05 0,00 13,73 1
29,00
6660004346
Směsné kovy 5,73 0,00 5,73 0,00 25,79 1
26,00
6660004429
Papír 5,19 0,00 5,19 0,00 7,79 1
8,00
6660004470
Směsné kovy 4,61 0,00 4,61 0,00 20,75 1
Nápoj. karton 1,15 0,00 1,15 0,00 5,18 1
Plasty 2,86 0,00 2,86 0,00 12,87 1
39,00
6660004476
Plasty 1,83 0,00 1,83 0,00 8,24 1
Papír 3,67 0,00 3,67 0,00 5,51 1
14,00
6660004487
Papír 17,39 0,00 17,39 0,00 26,09 2
Plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 10,17 1
36,00
6660004578
Nápoj. karton 1,60 0,00 1,60 0,00 7,20 1
Papír 5,45 0,00 5,45 0,00 8,18 2
Směsné kovy 1,63 0,00 1,63 0,00 7,34 1
Plasty 4,06 0,00 4,06 0,00 18,27 2
41,00
6660004664
Papír 8,43 0,00 8,43 0,00 12,65 2
Plasty 3,68 0,00 3,68 0,00 16,56 2
Směsné kovy 0,54 0,00 0,54 0,00 2,43 1
Nápoj. karton 0,35 0,00 0,35 0,00 1,58 1
33,00
6660004665
Plasty 6,16 0,00 6,16 0,00 27,72 1
28,00
6660004821
Plasty 2,03 0,00 2,03 0,00 9,14 1
Papír 8,65 0,00 8,65 0,00 12,98 1
Nápoj. karton 2,40 0,00 2,40 0,00 10,80 1
33,00
6660004867
Papír 4,54 0,00 4,54 0,00 6,81 1
7,00
6660004905
Směsné kovy 1,45 0,00 1,45 0,00 6,53 1
Papír 8,53 0,00 8,53 0,00 12,80 2
Plasty 13,59 0,00 13,59 0,00 61,16 5
80,00
6660004907
Papír 2,62 0,00 2,62 0,00 3,93 1
Plasty 7,09 0,00 7,09 0,00 31,91 2
36,00
6660004930
Směsné kovy 1,93 0,00 1,93 0,00 8,69 1
Papír 9,00 0,00 9,00 0,00 13,50 1
22,00
6660004956
Nápoj. karton 0,96 0,00 0,96 0,00 4,32 1
Papír 4,22 0,00 4,22 0,00 6,33 1
Plasty 1,74 0,00 1,74 0,00 7,83 1
18,00
6660005132
Směsné kovy 3,78 0,00 3,78 0,00 17,01 1
Plasty 2,74 0,00 2,74 0,00 12,33 1
29,00
6660005255
Nápoj. karton 0,32 0,00 0,32 0,00 1,44 1
Směsné kovy 1,30 0,00 1,30 0,00 5,85 1
7,00
6660005288
Papír 18,73 0,00 18,73 0,00 28,10 1
28,00
6660005329
Směsné kovy 1,57 0,00 1,57 0,00 7,07 1
Papír 19,70 0,00 19,70 0,00 29,55 2
Plasty 6,22 0,00 6,22 0,00 27,99 3
65,00
6660005387
Papír 5,05 0,00 5,05 0,00 7,58 1
8,00
6660005405
Papír 13,06 0,00 13,06 0,00 19,59 2
Nápoj. karton 0,85 0,00 0,85 0,00 3,83 1
Plasty 10,56 0,00 10,56 0,00 47,52 3
71,00
6660005482
Papír 2,80 0,00 2,80 0,00 4,20 1
Směsné kovy 1,72 0,00 1,72 0,00 7,74 1
Nápoj. karton 1,85 0,00 1,85 0,00 8,33 1
Plasty 1,35 0,00 1,35 0,00 6,08 1
26,00
6660005539
Nápoj. karton 2,28 0,00 2,28 0,00 10,26 1
Směsné kovy 2,07 0,00 2,07 0,00 9,32 1
Plasty 2,65 0,00 2,65 0,00 11,93 1
Papír 7,93 0,00 7,93 0,00 11,90 1
43,00
6660005618
Plasty 1,74 0,00 1,74 0,00 7,83 1
8,00
6660005715
Plasty 1,99 0,00 1,99 0,00 8,96 1
9,00
6660005734
Nápoj. karton 0,73 0,00 0,73 0,00 3,29 1
Plasty 2,64 0,00 2,64 0,00 11,88 1
15,00
6660005820
Směsné kovy 2,71 0,00 2,71 0,00 12,20 1
12,00
6660005864
Směsné kovy 1,38 0,00 1,38 0,00 6,21 1
Papír 2,02 0,00 2,02 0,00 3,03 1
Plasty 4,11 0,00 4,11 0,00 18,50 2
Nápoj. karton 1,13 0,00 1,13 0,00 5,09 1
33,00
6660005909
Nápoj. karton 5,21 0,00 5,21 0,00 23,45 3
Plasty 18,59 0,00 18,59 0,00 83,66 6
Papír 36,48 0,00 36,48 0,00 54,72 5
162,00
6660005944
Papír 4,49 0,00 4,49 0,00 6,74 1
7,00
6660006033
Papír 63,56 0,00 63,56 0,00 95,34 5
Nápoj. karton 0,94 0,00 0,94 0,00 4,23 1
Plasty 6,34 0,00 6,34 0,00 28,53 4
Směsné kovy 2,06 0,00 2,06 0,00 9,27 1
137,00
6660006087
Směsné kovy 1,89 0,00 1,89 0,00 8,51 1
Plasty 9,38 0,00 9,38 0,00 42,21 4
Papír 9,73 0,00 9,73 0,00 14,60 2
65,00
6660006217
Papír 8,93 0,00 8,93 0,00 13,40 3
Plasty 9,41 0,00 9,41 0,00 42,35 5
Směsné kovy 9,28 0,00 9,28 0,00 41,76 3
Nápoj. karton 0,84 0,00 0,84 0,00 3,78 2
101,00
6660006250
Nápoj. karton 0,47 0,00 0,47 0,00 2,12 1
2,00
6660006252
Papír 4,46 0,00 4,46 0,00 6,69 1
Plasty 5,56 0,00 5,56 0,00 25,02 1
32,00
6660006258
Směsné kovy 1,18 0,00 1,18 0,00 5,31 2
Nápoj. karton 1,68 0,00 1,68 0,00 7,56 1
Plasty 2,99 0,00 2,99 0,00 13,46 2
26,00
6660006437
Papír 4,94 0,00 4,94 0,00 7,41 1
Plasty 11,00 0,00 11,00 0,00 49,50 3
Nápoj. karton 0,41 0,00 0,41 0,00 1,85 1
59,00
6660006446
Papír 33,82 0,00 33,82 0,00 50,73 3
Směsné kovy 1,38 0,00 1,38 0,00 6,21 1
Plasty 1,94 0,00 1,94 0,00 8,73 1
66,00
6660006457
Plasty 1,35 0,00 1,35 0,00 6,08 1
Směsné kovy 3,34 0,00 3,34 0,00 15,03 1
Nápoj. karton 0,52 0,00 0,52 0,00 2,34 1
23,00
6660006484
Plasty 1,83 0,00 1,83 0,00 8,24 1
8,00
6660006624
Plasty 17,68 0,00 17,68 0,00 79,56 6
Papír 16,95 0,00 16,95 0,00 25,43 5
105,00
6660006638
Papír 45,87 0,00 45,87 0,00 68,81 4
Plasty 79,26 0,00 79,26 0,00 356,67 12
425,00
6660006849
Plasty 11,89 0,00 11,89 0,00 53,51 4
Nápoj. karton 3,75 0,00 3,75 0,00 16,88 2
70,00
6660006937
Nápoj. karton 1,20 0,00 1,20 0,00 5,40 1
Plasty 3,69 0,00 3,69 0,00 16,61 1
22,00
6660006974
Papír 17,15 0,00 17,15 0,00 25,73 4
Plasty 7,37 0,00 7,37 0,00 33,17 3
59,00
6660007118
Nápoj. karton 0,74 0,00 0,74 0,00 3,33 1
Plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 10,17 1
14,00
6660007229
Papír 15,85 0,00 15,85 0,00 23,78 3
Plasty 2,65 0,00 2,65 0,00 11,93 1
36,00
6660007314
Plasty 4,44 0,00 4,44 0,00 19,98 1
20,00
6660007322
Plasty 4,12 0,00 4,12 0,00 18,54 1
Nápoj. karton 1,36 0,00 1,36 0,00 6,12 1
25,00
6660007344
Nápoj. karton 1,52 0,00 1,52 0,00 6,84 1
Směsné kovy 3,14 0,00 3,14 0,00 14,13 1
Papír 3,05 0,00 3,05 0,00 4,58 1
Plasty 2,86 0,00 2,86 0,00 12,87 1
38,00
6660007389
Směsné kovy 1,00 0,00 1,00 0,00 4,50 1
Plasty 1,71 0,00 1,71 0,00 7,70 1
Nápoj. karton 0,79 0,00 0,79 0,00 3,56 1
16,00
6660007410
Plasty 4,12 0,00 4,12 0,00 18,54 2
Papír 9,42 0,00 9,42 0,00 14,13 1
33,00
6660007417
Nápoj. karton 2,58 0,00 2,58 0,00 11,61 2
Plasty 1,67 0,00 1,67 0,00 7,52 1
19,00
6660007485
Plasty 7,05 0,00 7,05 0,00 31,73 3
Papír 25,44 0,00 25,44 0,00 38,16 3
70,00
6660007550
Plasty 5,36 0,00 5,36 0,00 24,12 2
Papír 7,58 0,00 7,58 0,00 11,37 1
35,00
6660007606
Plasty 5,05 0,00 5,05 0,00 22,73 2
Papír 31,65 0,00 31,65 0,00 47,48 3
70,00
6660007674
Papír 1,67 0,00 1,67 0,00 2,51 1
Směsné kovy 0,80 0,00 0,80 0,00 3,60 1
6,00
6660007825
Papír 4,78 0,00 4,78 0,00 7,17 1
7,00
6660007837
Papír 8,86 0,00 8,86 0,00 13,29 1
13,00
6660007896
Směsné kovy 2,16 0,00 2,16 0,00 9,72 1
Papír 2,39 0,00 2,39 0,00 3,59 1
Nápoj. karton 2,10 0,00 2,10 0,00 9,45 1
23,00
6660008028
Nápoj. karton 3,01 0,00 3,01 0,00 13,55 2
Plasty 8,94 0,00 8,94 0,00 40,23 3
54,00
6660008032
Plasty 1,66 0,00 1,66 0,00 7,47 1
Papír 8,72 0,00 8,72 0,00 13,08 2
21,00
6660008034
Papír 13,42 0,00 13,42 0,00 20,13 1
Plasty 1,93 0,00 1,93 0,00 8,69 1
Směsné kovy 2,29 0,00 2,29 0,00 10,31 1
39,00
6660008038
Plasty 1,38 0,00 1,38 0,00 6,21 1
Papír 14,07 0,00 14,07 0,00 21,11 1
Nápoj. karton 0,27 0,00 0,27 0,00 1,22 1
29,00
6660008095
Plasty 5,04 0,00 5,04 0,00 22,68 2
Papír 15,51 0,00 15,51 0,00 23,27 2
Nápoj. karton 1,84 0,00 1,84 0,00 8,28 1
Směsné kovy 1,00 0,00 1,00 0,00 4,50 1
59,00
6660008113
Papír 5,89 0,00 5,89 0,00 8,84 1
Plasty 6,94 0,00 6,94 0,00 31,23 3
40,00
6660008114
Nápoj. karton 1,97 0,00 1,97 0,00 8,87 1
Směsné kovy 1,66 0,00 1,66 0,00 7,47 1
Papír 8,92 0,00 8,92 0,00 13,38 1
Plasty 7,54 0,00 7,54 0,00 33,93 1
64,00
6660008251
Papír 4,18 0,00 4,18 0,00 6,27 1
Plasty 1,01 0,00 1,01 0,00 4,55 1
11,00
6660008343
Papír 11,24 0,00 11,24 0,00 16,86 3
Plasty 4,39 0,00 4,39 0,00 19,76 2
37,00
6660008378
Nápoj. karton 1,41 0,00 1,41 0,00 6,35 1
Papír 2,68 0,00 2,68 0,00 4,02 1
Plasty 3,83 0,00 3,83 0,00 17,24 1
28,00
6660008395
Nápoj. karton 0,41 0,00 0,41 0,00 1,85 1
Plasty 4,17 0,00 4,17 0,00 18,77 1
Směsné kovy 0,67 0,00 0,67 0,00 3,02 1
24,00
6660008458
Plasty 2,01 0,00 2,01 0,00 9,05 1
9,00
6660008520
Plasty 7,72 0,00 7,72 0,00 34,74 2
35,00
6660008548
Papír 4,17 0,00 4,17 0,00 6,26 1
6,00
6660008573
Směsné kovy 1,98 0,00 1,98 0,00 8,91 1
Nápoj. karton 1,79 0,00 1,79 0,00 8,06 1
Plasty 4,18 0,00 4,18 0,00 18,81 2
36,00
6660008620
Nápoj. karton 0,87 0,00 0,87 0,00 3,92 1
4,00
6660008624
Plasty 4,89 0,00 4,89 0,00 22,01 1
Směsné kovy 10,26 0,00 10,26 0,00 46,17 1
68,00
6660008635
Plasty 13,11 0,00 13,11 0,00 59,00 7
Směsné kovy 2,09 0,00 2,09 0,00 9,41 1
68,00
6660008673
Plasty 2,20 0,00 2,20 0,00 9,90 1
10,00
6660008678
Plasty 3,24 0,00 3,24 0,00 14,58 1
15,00
6660008706
Papír 11,20 0,00 11,20 0,00 16,80 1
Nápoj. karton 2,55 0,00 2,55 0,00 11,48 1
28,00
6660008769
Směsné kovy 1,36 0,00 1,36 0,00 6,12 1
Papír 14,39 0,00 14,39 0,00 21,59 4
Plasty 7,05 0,00 7,05 0,00 31,73 3
59,00
6660008786
Papír 17,84 0,00 17,84 0,00 26,76 2
Nápoj. karton 2,60 0,00 2,60 0,00 11,70 1
Plasty 1,83 0,00 1,83 0,00 8,24 1
47,00
6660008856
Nápoj. karton 0,91 0,00 0,91 0,00 4,10 1
Plasty 1,16 0,00 1,16 0,00 5,22 1
9,00
6660008940
Směsné kovy 1,62 0,00 1,62 0,00 7,29 1
7,00
6660008981
Směsné kovy 1,23 0,00 1,23 0,00 5,54 1
Papír 8,79 0,00 8,79 0,00 13,19 2
Plasty 1,92 0,00 1,92 0,00 8,64 1
27,00
6660008982
Papír 5,06 0,00 5,06 0,00 7,59 2
Směsné kovy 2,37 0,00 2,37 0,00 10,67 1
Nápoj. karton 1,43 0,00 1,43 0,00 6,44 1
Plasty 3,45 0,00 3,45 0,00 15,53 2
40,00
6660008988
Směsné kovy 1,25 0,00 1,25 0,00 5,63 1
Plasty 2,99 0,00 2,99 0,00 13,46 1
19,00
6660008997
Směsné kovy 5,43 0,00 5,43 0,00 24,44 2
Papír 31,06 0,00 31,06 0,00 46,59 4
Plasty 12,44 0,00 12,44 0,00 55,98 4
127,00
6660009152
Směsné kovy 1,73 0,00 1,73 0,00 7,79 1
Papír 12,78 0,00 12,78 0,00 19,17 4
Nápoj. karton 0,54 0,00 0,54 0,00 2,43 1
Plasty 13,11 0,00 13,11 0,00 59,00 4
88,00
6660009174
Směsné kovy 3,16 0,00 3,16 0,00 14,22 1
Papír 7,64 0,00 7,64 0,00 11,46 1
Nápoj. karton 0,69 0,00 0,69 0,00 3,11 1
Plasty 2,94 0,00 2,94 0,00 13,23 1
42,00
6660009199
Plasty 3,06 0,00 3,06 0,00 13,77 2
Papír 8,81 0,00 8,81 0,00 13,22 3
27,00
6660009216
Papír 6,46 0,00 6,46 0,00 9,69 1
10,00
6660009316
Papír 5,06 0,00 5,06 0,00 7,59 1
8,00
6660009332
Směsné kovy 5,11 0,00 5,11 0,00 23,00 1
Nápoj. karton 0,60 0,00 0,60 0,00 2,70 1
Plasty 10,13 0,00 10,13 0,00 45,59 3
71,00
6660009411
Papír 18,82 0,00 18,82 0,00 28,23 1
Nápoj. karton 2,41 0,00 2,41 0,00 10,85 1
Plasty 2,45 0,00 2,45 0,00 11,03 1
50,00
6660009445
Papír 25,20 0,00 25,20 0,00 37,80 5
Plasty 3,05 0,00 3,05 0,00 13,73 2
52,00
6660009466
Plasty 3,72 0,00 3,72 0,00 16,74 1
17,00
6660009468
Nápoj. karton 2,59 0,00 2,59 0,00 11,66 1
12,00
6660009470
Plasty 2,55 0,00 2,55 0,00 11,48 1
11,00
6660009550
Papír 3,17 0,00 3,17 0,00 4,76 1
Plasty 2,84 0,00 2,84 0,00 12,78 2
18,00
6660009593
Směsné kovy 3,03 0,00 3,03 0,00 13,64 2
Papír 1,60 0,00 1,60 0,00 2,40 1
Nápoj. karton 1,51 0,00 1,51 0,00 6,80 1
23,00
6660009690
Plasty 1,71 0,00 1,71 0,00 7,70 1
8,00
6660009730
Směsné kovy 0,71 0,00 0,71 0,00 3,20 1
Papír 6,63 0,00 6,63 0,00 9,95 1
Nápoj. karton 0,48 0,00 0,48 0,00 2,16 1
Plasty 5,70 0,00 5,70 0,00 25,65 2
41,00
6660009838
Papír 4,45 0,00 4,45 0,00 6,68 1
Nápoj. karton 1,71 0,00 1,71 0,00 7,70 1
Plasty 1,34 0,00 1,34 0,00 6,03 1
20,00
6660009840
Směsné kovy 1,67 0,00 1,67 0,00 7,52 1
Papír 14,08 0,00 14,08 0,00 21,12 4
Nápoj. karton 0,55 0,00 0,55 0,00 2,48 1
Plasty 4,44 0,00 4,44 0,00 19,98 3
51,00
6660009841
Nápoj. karton 0,46 0,00 0,46 0,00 2,07 1
2,00
6660009935
Plasty 2,34 0,00 2,34 0,00 10,53 1
11,00
6660010175
Papír 2,94 0,00 2,94 0,00 4,41 1
Nápoj. karton 1,18 0,00 1,18 0,00 5,31 1
Plasty 3,63 0,00 3,63 0,00 16,34 2
26,00
6660010212
Papír 6,73 0,00 6,73 0,00 10,10 2
Směsné kovy 3,84 0,00 3,84 0,00 17,28 1
Plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 10,17 1
Nápoj. karton 0,69 0,00 0,69 0,00 3,11 1
41,00
6660010281
Papír 8,21 0,00 8,21 0,00 12,32 1
Nápoj. karton 1,30 0,00 1,30 0,00 5,85 1
Plasty 2,82 0,00 2,82 0,00 12,69 1
Směsné kovy 2,06 0,00 2,06 0,00 9,27 1
40,00
6660010321
Směsné kovy 2,03 0,00 2,03 0,00 9,14 1
Papír 6,09 0,00 6,09 0,00 9,14 2
Nápoj. karton 1,13 0,00 1,13 0,00 5,09 1
Plasty 4,29 0,00 4,29 0,00 19,31 2
43,00
6660010330
Papír 4,06 0,00 4,06 0,00 6,09 1
Nápoj. karton 1,47 0,00 1,47 0,00 6,62 1
Plasty 2,23 0,00 2,23 0,00 10,04 1
Směsné kovy 0,82 0,00 0,82 0,00 3,69 1
26,00
6660010371
Plasty 1,91 0,00 1,91 0,00 8,60 1
9,00
6660010391
Směsné kovy 1,52 0,00 1,52 0,00 6,84 1
Plasty 4,27 0,00 4,27 0,00 19,22 1
26,00
6660010480
Plasty 2,39 0,00 2,39 0,00 10,76 1
Papír 8,11 0,00 8,11 0,00 12,17 2
23,00
6660010490
Směsné kovy 2,52 0,00 2,52 0,00 11,34 1
Papír 3,61 0,00 3,61 0,00 5,42 1
Plasty 7,33 0,00 7,33 0,00 32,99 3
50,00
6660010518
Směsné kovy 4,88 0,00 4,88 0,00 21,96 2
Plasty 6,42 0,00 6,42 0,00 28,89 2
51,00
6660010553
Papír 38,00 0,00 38,00 0,00 57,00 4
Nápoj. karton 14,74 0,00 14,74 0,00 66,33 2
Plasty 19,95 0,00 19,95 0,00 89,78 4
Směsné kovy 39,07 0,00 39,07 0,00 175,82 5
389,00
6660010595
Směsné kovy 0,89 0,00 0,89 0,00 4,01 1
Plasty 2,37 0,00 2,37 0,00 10,67 1
15,00
6660010602
Papír 4,93 0,00 4,93 0,00 7,40 1
Nápoj. karton 2,74 0,00 2,74 0,00 12,33 1
Plasty 4,71 0,00 4,71 0,00 21,20 1
41,00
6660010658
Papír 12,20 0,00 12,20 0,00 18,30 2
Plasty 4,61 0,00 4,61 0,00 20,75 2
39,00
6660010723
Směsné kovy 0,74 0,00 0,74 0,00 3,33 1
Papír 9,44 0,00 9,44 0,00 14,16 2
Nápoj. karton 0,57 0,00 0,57 0,00 2,57 1
Plasty 6,19 0,00 6,19 0,00 27,86 4
48,00
6660010749
Směsné kovy 2,09 0,00 2,09 0,00 9,41 1
Nápoj. karton 0,74 0,00 0,74 0,00 3,33 1
13,00
6660010874
Směsné kovy 6,06 0,00 6,06 0,00 27,27 2
Nápoj. karton 0,33 0,00 0,33 0,00 1,49 1
Plasty 5,11 0,00 5,11 0,00 23,00 2
52,00
6660010947
Papír 3,74 0,00 3,74 0,00 5,61 1
Plasty 7,86 0,00 7,86 0,00 35,37 3
41,00
6660010971
Směsné kovy 2,01 0,00 2,01 0,00 9,05 1
Papír 16,77 0,00 16,77 0,00 25,16 3
Nápoj. karton 1,03 0,00 1,03 0,00 4,64 1
Plasty 3,19 0,00 3,19 0,00 14,36 2
53,00
6660011004
Nápoj. karton 0,77 0,00 0,77 0,00 3,47 1
Plasty 5,80 0,00 5,80 0,00 26,10 2
30,00
6660011066
Papír 6,35 0,00 6,35 0,00 9,53 1
Plasty 3,10 0,00 3,10 0,00 13,95 1
23,00
6660011099
Směsné kovy 0,97 0,00 0,97 0,00 4,37 1
Nápoj. karton 1,75 0,00 1,75 0,00 7,88 1
Plasty 4,80 0,00 4,80 0,00 21,60 2
34,00
6660011209
Papír 9,80 0,00 9,80 0,00 14,70 2
Směsné kovy 4,46 0,00 4,46 0,00 20,07 1
Nápoj. karton 1,80 0,00 1,80 0,00 8,10 1
Plasty 5,38 0,00 5,38 0,00 24,21 3
67,00
6660011226
Papír 3,37 0,00 3,37 0,00 5,06 1
Plasty 1,81 0,00 1,81 0,00 8,15 1
13,00
6660011320
Směsné kovy 2,77 0,00 2,77 0,00 12,47 1
Papír 22,82 0,00 22,82 0,00 34,23 2
Nápoj. karton 0,76 0,00 0,76 0,00 3,42 1
Plasty 4,67 0,00 4,67 0,00 21,02 2
71,00
6660011365
Nápoj. karton 0,96 0,00 0,96 0,00 4,32 1
Plasty 2,87 0,00 2,87 0,00 12,92 1
17,00
6660011375
Směsné kovy 2,67 0,00 2,67 0,00 12,02 1
Papír 5,47 0,00 5,47 0,00 8,21 1
Nápoj. karton 3,43 0,00 3,43 0,00 15,44 2
Plasty 7,99 0,00 7,99 0,00 35,96 3
72,00
6660011407
Papír 9,01 0,00 9,01 0,00 13,52 1
Plasty 4,70 0,00 4,70 0,00 21,15 2
35,00
6660011451
Plasty 3,10 0,00 3,10 0,00 13,95 1
14,00
6660011528
Směsné kovy 1,46 0,00 1,46 0,00 6,57 1
Papír 2,98 0,00 2,98 0,00 4,47 1
Nápoj. karton 0,27 0,00 0,27 0,00 1,22 1
Plasty 1,31 0,00 1,31 0,00 5,90 1
18,00
6660011645
Papír 7,04 0,00 7,04 0,00 10,56 1
Plasty 4,06 0,00 4,06 0,00 18,27 1
29,00
6660011710
Papír 11,72 0,00 11,72 0,00 17,58 2
Plasty 7,84 0,00 7,84 0,00 35,28 5
53,00
6660011803
Směsné kovy 2,18 0,00 2,18 0,00 9,81 1
Papír 13,26 0,00 13,26 0,00 19,89 2
Nápoj. karton 1,39 0,00 1,39 0,00 6,26 1
Plasty 6,27 0,00 6,27 0,00 28,22 2
64,00
6660011813
Papír 5,69 0,00 5,69 0,00 8,54 1
Nápoj. karton 2,97 0,00 2,97 0,00 13,37 2
Plasty 3,50 0,00 3,50 0,00 15,75 2
38,00
6660011868
Papír 22,38 0,00 22,38 0,00 33,57 2
Plasty 3,11 0,00 3,11 0,00 14,00 1
48,00
6660011901
Směsné kovy 0,86 0,00 0,86 0,00 3,87 1
Nápoj. karton 0,94 0,00 0,94 0,00 4,23 1
Plasty 10,22 0,00 10,22 0,00 45,99 3
54,00
6660011903
Papír 12,07 0,00 12,07 0,00 18,11 3
18,00
6660011999
Nápoj. karton 4,20 0,00 4,20 0,00 18,90 1
Papír 4,38 0,00 4,38 0,00 6,57 1
25,00
6660012031
Nápoj. karton 2,91 0,00 2,91 0,00 13,10 1
Papír 29,56 0,00 29,56 0,00 44,34 3
Plasty 5,73 0,00 5,73 0,00 25,79 2
83,00
6660012040
Plasty 4,38 0,00 4,38 0,00 19,71 1
20,00
6660012043
Směsné kovy 4,14 0,00 4,14 0,00 18,63 1
Nápoj. karton 0,70 0,00 0,70 0,00 3,15 1
Plasty 2,48 0,00 2,48 0,00 11,16 1
33,00
6660012074
Směsné kovy 3,41 0,00 3,41 0,00 15,35 1
Plasty 2,44 0,00 2,44 0,00 10,98 1
26,00
6660012107
Plasty 1,28 0,00 1,28 0,00 5,76 1
Papír 9,66 0,00 9,66 0,00 14,49 1
20,00
6660012119
Plasty 23,29 0,00 23,29 0,00 104,81 6
105,00
6660012143
Směsné kovy 3,77 0,00 3,77 0,00 16,97 1
Plasty 1,67 0,00 1,67 0,00 7,52 1
24,00
6660012152
Plasty 3,24 0,00 3,24 0,00 14,58 1
Směsné kovy 0,45 0,00 0,45 0,00 2,03 1
17,00
6660012162
Plasty 3,27 0,00 3,27 0,00 14,72 1
15,00
6660012170
Nápoj. karton 0,94 0,00 0,94 0,00 4,23 1
Plasty 1,58 0,00 1,58 0,00 7,11 1
11,00
6660012190
Papír 6,68 0,00 6,68 0,00 10,02 1
Nápoj. karton 3,04 0,00 3,04 0,00 13,68 1
Plasty 3,54 0,00 3,54 0,00 15,93 2
40,00
6660012194
Papír 70,69 0,00 70,69 0,00 106,04 5
Plasty 4,06 0,00 4,06 0,00 18,27 1
124,00
6660012222
Směsné kovy 1,19 0,00 1,19 0,00 5,36 1
5,00
6660012225
Směsné kovy 2,41 0,00 2,41 0,00 10,85 1
Papír 18,27 0,00 18,27 0,00 27,41 1
Nápoj. karton 1,24 0,00 1,24 0,00 5,58 1
Plasty 15,53 0,00 15,53 0,00 69,89 5
114,00
6660012259
Papír 10,44 0,00 10,44 0,00 15,66 1
Nápoj. karton 2,11 0,00 2,11 0,00 9,50 1
Plasty 4,09 0,00 4,09 0,00 18,41 1
44,00
6660012285
Plasty 2,30 0,00 2,30 0,00 10,35 1
10,00
6660012299
Směsné kovy 3,37 0,00 3,37 0,00 15,17 1
Papír 12,34 0,00 12,34 0,00 18,51 3
Nápoj. karton 0,70 0,00 0,70 0,00 3,15 1
Plasty 9,15 0,00 9,15 0,00 41,18 5
78,00
6660012303
Papír 5,29 0,00 5,29 0,00 7,94 1
8,00
6660012317
Směsné kovy 1,21 0,00 1,21 0,00 5,45 1
Papír 8,95 0,00 8,95 0,00 13,43 2
Nápoj. karton 1,60 0,00 1,60 0,00 7,20 1
Plasty 3,11 0,00 3,11 0,00 14,00 1
40,00
6660012417
Plasty 1,82 0,00 1,82 0,00 8,19 1
8,00
6660012454
Plasty 3,36 0,00 3,36 0,00 15,12 2
Nápoj. karton 1,50 0,00 1,50 0,00 6,75 1
22,00
6660012591
Papír 8,21 0,00 8,21 0,00 12,32 1
Nápoj. karton 0,56 0,00 0,56 0,00 2,52 1
Plasty 2,93 0,00 2,93 0,00 13,19 1
28,00
6660012615
Papír 40,92 0,00 40,92 0,00 61,38 5
Plasty 5,44 0,00 5,44 0,00 24,48 3
86,00
6660012696
Papír 11,07 0,00 11,07 0,00 16,61 2
Plasty 1,58 0,00 1,58 0,00 7,11 1
Směsné kovy 1,66 0,00 1,66 0,00 7,47 1
Nápoj. karton 0,37 0,00 0,37 0,00 1,67 1
33,00
6660012796
Směsné kovy 4,55 0,00 4,55 0,00 20,48 2
Papír 20,96 0,00 20,96 0,00 31,44 3
Nápoj. karton 2,18 0,00 2,18 0,00 9,81 1
Plasty 10,42 0,00 10,42 0,00 46,89 5
109,00
6660012808
Směsné kovy 4,38 0,00 4,38 0,00 19,71 1
Papír 5,60 0,00 5,60 0,00 8,40 2
Plasty 6,99 0,00 6,99 0,00 31,46 4
60,00
6660012893
Papír 11,88 0,00 11,88 0,00 17,82 1
Plasty 3,95 0,00 3,95 0,00 17,77 1
36,00
6660012930
Směsné kovy 2,53 0,00 2,53 0,00 11,39 2
Papír 33,63 0,00 33,63 0,00 50,45 4
Nápoj. karton 6,45 0,00 6,45 0,00 29,03 2
Plasty 3,56 0,00 3,56 0,00 16,02 2
107,00
6660012952
Směsné kovy 9,10 0,00 9,10 0,00 40,95 4
Papír 40,26 0,00 40,26 0,00 60,39 5
Nápoj. karton 13,88 0,00 13,88 0,00 62,46 5
Plasty 18,87 0,00 18,87 0,00 84,92 7
249,00
6660013028
Plasty 3,97 0,00 3,97 0,00 17,86 1
18,00
6660013137
Nápoj. karton 1,10 0,00 1,10 0,00 4,95 1
Plasty 6,09 0,00 6,09 0,00 27,41 1
32,00
6660013177
Papír 13,44 0,00 13,44 0,00 20,16 2
20,00
6660013296
Papír 1,95 0,00 1,95 0,00 2,93 1
Směsné kovy 1,26 0,00 1,26 0,00 5,67 1
Nápoj. karton 2,08 0,00 2,08 0,00 9,36 1
Plasty 2,07 0,00 2,07 0,00 9,32 1
27,00
6660013430
Směsné kovy 22,78 0,00 22,78 0,00 102,51 5
Papír 33,62 0,00 33,62 0,00 50,43 5
Nápoj. karton 27,17 0,00 27,17 0,00 122,27 4
Plasty 17,01 0,00 17,01 0,00 76,55 4
352,00
6660013462
Papír 11,15 0,00 11,15 0,00 16,73 2
Plasty 2,02 0,00 2,02 0,00 9,09 1
26,00
6660013501
Papír 4,04 0,00 4,04 0,00 6,06 1
Nápoj. karton 0,93 0,00 0,93 0,00 4,19 1
10,00
6660013507
Plasty 2,92 0,00 2,92 0,00 13,14 1
13,00
6660013516
Papír 14,53 0,00 14,53 0,00 21,80 6
Plasty 12,82 0,00 12,82 0,00 57,69 5
79,00
6660013526
Nápoj. karton 1,47 0,00 1,47 0,00 6,62 1
Plasty 4,19 0,00 4,19 0,00 18,86 1
25,00
6660013607
Nápoj. karton 1,86 0,00 1,86 0,00 8,37 1
Papír 6,39 0,00 6,39 0,00 9,59 1
Plasty 0,83 0,00 0,83 0,00 3,74 1
Směsné kovy 0,46 0,00 0,46 0,00 2,07 1
24,00
6660013619
Papír 13,32 0,00 13,32 0,00 19,98 2
Nápoj. karton 1,83 0,00 1,83 0,00 8,24 1
Plasty 1,40 0,00 1,40 0,00 6,30 1
35,00
6660013660
Plasty 21,52 0,00 21,52 0,00 96,84 7
Papír 58,55 0,00 58,55 0,00 87,83 12
185,00
6660013663
Plasty 6,90 0,00 6,90 0,00 31,05 3
31,00
6660013710
Papír 9,13 0,00 9,13 0,00 13,70 1
Plasty 2,77 0,00 2,77 0,00 12,47 1
Nápoj. karton 0,91 0,00 0,91 0,00 4,10 1
30,00
6660013753
Papír 6,42 0,00 6,42 0,00 9,63 2
Nápoj. karton 1,15 0,00 1,15 0,00 5,18 1
Plasty 4,86 0,00 4,86 0,00 21,87 2
37,00
6660013787
Plasty 1,72 0,00 1,72 0,00 7,74 1
8,00
6660013905
Směsné kovy 2,03 0,00 2,03 0,00 9,14 1
Nápoj. karton 2,14 0,00 2,14 0,00 9,63 2
19,00
6660013980
Plasty 2,43 0,00 2,43 0,00 10,94 1
11,00
6660014062
Směsné kovy 0,00 11,63 0,00 11,63 0,00 0
Směsné kovy 0,51 0,00 0,51 0,00 2,30 1
Plasty 3,84 0,00 3,84 0,00 17,28 2
20,00
6660014065
Směsné kovy 3,82 0,00 3,82 0,00 17,19 1
Papír 3,39 0,00 3,39 0,00 5,09 1
Plasty 5,63 0,00 5,63 0,00 25,34 2
48,00
6660014069
Směsné kovy 1,01 0,00 1,01 0,00 4,55 2
Nápoj. karton 0,56 0,00 0,56 0,00 2,52 1
Plasty 0,88 0,00 0,88 0,00 3,96 1
11,00
6660014108
Směsné kovy 5,39 0,00 5,39 0,00 24,26 2
Nápoj. karton 0,79 0,00 0,79 0,00 3,56 1
Plasty 26,90 0,00 26,90 0,00 121,05 7
149,00
6660014218
Plasty 3,88 0,00 3,88 0,00 17,46 2
17,00
6660014271
Papír 6,34 0,00 6,34 0,00 9,51 1
Nápoj. karton 1,24 0,00 1,24 0,00 5,58 1
15,00
6660014282
Papír 0,75 0,00 0,75 0,00 1,13 1
Plasty 2,17 0,00 2,17 0,00 9,77 1
11,00
6660014289
Papír 4,95 0,00 4,95 0,00 7,43 1
Plasty 1,44 0,00 1,44 0,00 6,48 1
14,00
6660014321
Papír 6,89 0,00 6,89 0,00 10,34 1
Plasty 6,92 0,00 6,92 0,00 31,14 2
41,00
6660014337
Směsné kovy 0,55 0,00 0,55 0,00 2,48 1
2,00
6660014381
Směsné kovy 2,69 0,00 2,69 0,00 12,11 1
Papír 16,66 0,00 16,66 0,00 24,99 2
Nápoj. karton 2,19 0,00 2,19 0,00 9,86 1
Plasty 12,80 0,00 12,80 0,00 57,60 3
105,00
6660014386
Směsné kovy 0,79 0,00 0,79 0,00 3,56 1
Nápoj. karton 1,08 0,00 1,08 0,00 4,86 1
Plasty 6,54 0,00 6,54 0,00 29,43 2
38,00
6660014511
Papír 7,14 0,00 7,14 0,00 10,71 1
Plasty 3,61 0,00 3,61 0,00 16,25 2
27,00
6660014514
Papír 8,15 0,00 8,15 0,00 12,23 1
Nápoj. karton 2,06 0,00 2,06 0,00 9,27 1
Plasty 8,17 0,00 8,17 0,00 36,77 2
58,00
6660014519
Směsné kovy 0,85 0,00 0,85 0,00 3,83 1
Plasty 2,87 0,00 2,87 0,00 12,92 1
17,00
6660014528
Nápoj. karton 2,18 0,00 2,18 0,00 9,81 1
Plasty 5,57 0,00 5,57 0,00 25,07 2
35,00
6660014546
Papír 6,59 0,00 6,59 0,00 9,89 1
Nápoj. karton 3,31 0,00 3,31 0,00 14,90 2
Plasty 8,17 0,00 8,17 0,00 36,77 3
62,00
6660014557
Nápoj. karton 0,86 0,00 0,86 0,00 3,87 1
4,00
6660014666
Směsné kovy 2,15 0,00 2,15 0,00 9,68 1
Plasty 12,57 0,00 12,57 0,00 56,57 4
66,00
6660014800
Papír 10,38 0,00 10,38 0,00 15,57 1
Nápoj. karton 2,21 0,00 2,21 0,00 9,95 1
Plasty 3,61 0,00 3,61 0,00 16,25 1
42,00
6660014888
Směsné kovy 3,26 0,00 3,26 0,00 14,67 1
Papír 13,84 0,00 13,84 0,00 20,76 1
Nápoj. karton 1,44 0,00 1,44 0,00 6,48 1
Plasty 7,59 0,00 7,59 0,00 34,16 2
76,00
6660015148
Papír 1,58 0,00 1,58 0,00 2,37 1
Plasty 0,41 0,00 0,41 0,00 1,85 1
4,00
6660015194
Směsné kovy 1,61 0,00 1,61 0,00 7,25 1
Papír 3,25 0,00 3,25 0,00 4,88 1
Nápoj. karton 0,83 0,00 0,83 0,00 3,74 1
Plasty 1,39 0,00 1,39 0,00 6,26 1
22,00
6660015486
Směsné kovy 3,51 0,00 3,51 0,00 15,80 1
Plasty 1,93 0,00 1,93 0,00 8,69 1
24,00
6660015593
Papír 4,48 0,00 4,48 0,00 6,72 1
Nápoj. karton 0,89 0,00 0,89 0,00 4,01 1
11,00
6660015613
Nápoj. karton 2,92 0,00 2,92 0,00 13,14 1
Plasty 4,25 0,00 4,25 0,00 19,13 2
32,00
6660015649
Směsné kovy 1,35 0,00 1,35 0,00 6,08 1
Papír 22,97 0,00 22,97 0,00 34,46 2
Plasty 1,92 0,00 1,92 0,00 8,64 1
49,00
6660015705
Směsné kovy 5,20 0,00 5,20 0,00 23,40 1
Nápoj. karton 1,78 0,00 1,78 0,00 8,01 1
Plasty 6,57 0,00 6,57 0,00 29,57 3
61,00
6660015747
Směsné kovy 2,09 0,00 2,09 0,00 9,41 1
Papír 4,24 0,00 4,24 0,00 6,36 1
Plasty 1,00 0,00 1,00 0,00 4,50 1
20,00
6660015872
Plasty 1,71 0,00 1,71 0,00 7,70 1
8,00
6660015906
Papír 3,75 0,00 3,75 0,00 5,63 1
Plasty 3,96 0,00 3,96 0,00 17,82 1
Směsné kovy 1,72 0,00 1,72 0,00 7,74 1
Nápoj. karton 2,67 0,00 2,67 0,00 12,02 1
43,00
6660015914
Papír 3,49 0,00 3,49 0,00 5,24 1
Nápoj. karton 1,20 0,00 1,20 0,00 5,40 1
Plasty 3,06 0,00 3,06 0,00 13,77 1
24,00
6660016096
Směsné kovy 2,20 0,00 2,20 0,00 9,90 1
Papír 5,56 0,00 5,56 0,00 8,34 1
Nápoj. karton 0,47 0,00 0,47 0,00 2,12 1
Plasty 8,75 0,00 8,75 0,00 39,38 4
60,00
6660016119
Směsné kovy 13,04 0,00 13,04 0,00 58,68 5
Nápoj. karton 1,71 0,00 1,71 0,00 7,70 1
Plasty 20,43 0,00 20,43 0,00 91,94 9
158,00
6660016154
Papír 13,88 0,00 13,88 0,00 20,82 2
21,00
6660016219
Papír 3,09 0,00 3,09 0,00 4,64 1
Plasty 3,60 0,00 3,60 0,00 16,20 1
21,00
6660016366
Papír 20,02 0,00 20,02 0,00 30,03 4
Nápoj. karton 0,46 0,00 0,46 0,00 2,07 1
Plasty 6,75 0,00 6,75 0,00 30,38 3
62,00
6660016467
Směsné kovy 2,22 0,00 2,22 0,00 9,99 1
Papír 19,12 0,00 19,12 0,00 28,68 3
Nápoj. karton 1,47 0,00 1,47 0,00 6,62 1
Plasty 17,11 0,00 17,11 0,00 77,00 3
122,00
6660016573
Papír 11,98 0,00 11,98 0,00 17,97 2
18,00
6660016655
Směsné kovy 3,10 0,00 3,10 0,00 13,95 1
Plasty 2,28 0,00 2,28 0,00 10,26 1
24,00
6660016883
Plasty 4,45 0,00 4,45 0,00 20,02 1
20,00
6660017286
Plasty 6,75 0,00 6,75 0,00 30,38 2
30,00
6660017377
Plasty 3,97 0,00 3,97 0,00 17,86 3
Papír 5,35 0,00 5,35 0,00 8,03 2
Nápoj. karton 0,96 0,00 0,96 0,00 4,32 1
30,00
6660017400
Nápoj. karton 2,05 0,00 2,05 0,00 9,23 1
Plasty 4,58 0,00 4,58 0,00 20,61 2
30,00
6660017437
Papír 4,11 0,00 4,11 0,00 6,17 1
Plasty 4,03 0,00 4,03 0,00 18,14 2
24,00
6660017643
Směsné kovy 2,74 0,00 2,74 0,00 12,33 1
Papír 3,48 0,00 3,48 0,00 5,22 1
Nápoj. karton 2,19 0,00 2,19 0,00 9,86 1
Plasty 4,02 0,00 4,02 0,00 18,09 2
45,00
6660017833
Směsné kovy 4,51 0,00 4,51 0,00 20,30 1
Papír 4,14 0,00 4,14 0,00 6,21 1
Nápoj. karton 1,18 0,00 1,18 0,00 5,31 1
Plasty 3,66 0,00 3,66 0,00 16,47 1
48,00
6660017945
Směsné kovy 1,29 0,00 1,29 0,00 5,81 1
Nápoj. karton 0,41 0,00 0,41 0,00 1,85 1
Plasty 1,67 0,00 1,67 0,00 7,52 1
15,00
6660017960
Směsné kovy 3,81 0,00 3,81 0,00 17,15 1
Papír 28,30 0,00 28,30 0,00 42,45 2
Nápoj. karton 1,22 0,00 1,22 0,00 5,49 1
Plasty 5,87 0,00 5,87 0,00 26,42 2
92,00
6660018236
Směsné kovy 5,65 0,00 5,65 0,00 25,43 1
Papír 6,91 0,00 6,91 0,00 10,37 1
Nápoj. karton 1,16 0,00 1,16 0,00 5,22 1
Plasty 3,32 0,00 3,32 0,00 14,94 1
56,00
6660018337
Papír 3,40 0,00 3,40 0,00 5,10 1
Plasty 4,64 0,00 4,64 0,00 20,88 2
26,00
6660018351
Papír 2,58 0,00 2,58 0,00 3,87 1
4,00
6660018531
Nápoj. karton 0,39 0,00 0,39 0,00 1,76 1
Plasty 1,37 0,00 1,37 0,00 6,17 1
8,00
6660018724
Směsné kovy 5,41 0,00 5,41 0,00 24,35 1
Papír 11,19 0,00 11,19 0,00 16,79 2
Plasty 7,91 0,00 7,91 0,00 35,60 2
77,00
6660018786
Papír 2,06 0,00 2,06 0,00 3,09 1
Nápoj. karton 1,06 0,00 1,06 0,00 4,77 1
Plasty 0,70 0,00 0,70 0,00 3,15 1
11,00
6660018892
Směsné kovy 1,25 0,00 1,25 0,00 5,63 1
Papír 48,91 0,00 48,91 0,00 73,36 6
Nápoj. karton 0,85 0,00 0,85 0,00 3,83 1
Plasty 2,42 0,00 2,42 0,00 10,89 1
94,00
6660018959
Plasty 1,67 0,00 1,67 0,00 7,52 1
8,00
6660019268
Nápoj. karton 2,09 0,00 2,09 0,00 9,41 1
Plasty 1,74 0,00 1,74 0,00 7,83 1
17,00
6660019355
Papír 5,32 0,00 5,32 0,00 7,98 1
Plasty 2,94 0,00 2,94 0,00 13,23 1
21,00
6660019506
Papír 4,04 0,00 4,04 0,00 6,06 1
Plasty 1,94 0,00 1,94 0,00 8,73 1
15,00
6660019997
Papír 3,90 0,00 3,90 0,00 5,85 1
6,00
6660020234
Plasty 1,44 0,00 1,44 0,00 6,48 1
6,00
6660020363
Papír 3,01 0,00 3,01 0,00 4,52 1
Plasty 0,97 0,00 0,97 0,00 4,37 1
9,00
6660020477
Papír 4,33 0,00 4,33 0,00 6,50 1
Plasty 4,91 0,00 4,91 0,00 22,10 2
29,00
6660020800
Papír 2,25 0,00 2,25 0,00 3,38 1
Plasty 0,53 0,00 0,53 0,00 2,39 1
6,00
6660021424
Papír 4,05 0,00 4,05 0,00 6,08 1
Nápoj. karton 1,77 0,00 1,77 0,00 7,97 1
Plasty 1,41 0,00 1,41 0,00 6,35 1
20,00