Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci červenci 2015Počet účastníků sběru Plasty:  558

Počet účastníků sběru Nápoj. karton:  196

Počet účastníků sběru Papír:  395

Počet účastníků sběru Směsné kovy:  102

Celkový počet účastníků sběru:  611Sběr v roce 2015
Hmotnost kg za měsíc: červenec Hmotnost kg za rok: 2015 Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
6660000007
Plasty 1,39 0,00 13,53 0,00 20,30 1
Papír 5,21 0,00 42,13 0,00 21,07 1
Směsné kovy 0,00 0,00 2,07 0,00 3,11 0
44,00
6660000039
Plasty 0,00 0,00 12,22 0,00 18,33 0
Papír 0,00 0,00 12,18 0,00 6,09 0
24,00
6660000052
Plasty 3,51 0,00 14,42 0,00 21,63 2
Směsné kovy 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09 0
Papír 0,00 0,00 16,80 0,00 8,40 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,36 0,00 2,04 0
35,00
6660000071
Plasty 0,00 0,00 7,41 0,00 11,12 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,85 0,00 1,28 0
12,00
6660000106
Plasty 4,35 0,00 16,75 0,00 25,13 2
Směsné kovy 0,00 0,00 3,67 0,00 5,51 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,17 0,00 4,76 0
Papír 4,94 0,00 58,80 0,00 29,40 1
65,00
6660000189
Plasty 0,00 0,00 5,21 0,00 7,82 0
8,00
6660000229
Plasty 15,46 0,00 26,27 0,00 39,41 6
39,00
6660001052
Plasty 4,78 0,00 38,52 0,00 57,78 2
58,00
6660001074
Papír 8,29 0,00 60,16 0,00 30,08 1
Plasty 0,00 0,00 8,28 0,00 12,42 0
Nápoj. karton 1,77 0,00 6,20 0,00 9,30 1
52,00
6660001093
Plasty 6,04 0,00 42,65 0,00 63,98 3
Směsné kovy 0,00 0,00 6,09 0,00 9,14 0
Nápoj. karton 2,59 0,00 19,34 0,00 29,01 1
102,00
6660001098
Papír 0,00 0,00 21,27 0,00 10,64 0
Plasty 0,00 0,00 19,09 0,00 28,64 0
39,00
6660001124
Plasty 6,48 0,00 73,93 0,00 110,90 4
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,75 0,00 2,63 0
Papír 9,80 0,00 79,56 0,00 39,78 3
153,00
6660001133
Papír 0,00 0,00 42,17 0,00 21,09 0
Plasty 1,80 0,00 22,76 0,00 34,14 1
Směsné kovy 0,00 0,00 2,03 0,00 3,05 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,81 0,00 14,72 0
73,00
6660001147
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,02 0,00 6,03 0
Papír 11,49 0,00 120,77 0,00 60,39 1
Směsné kovy 1,47 0,00 10,18 0,00 15,27 1
Plasty 0,00 0,00 0,00 4,41 0,00 0
Plasty 4,21 0,00 31,85 0,00 47,78 2
129,00
6660001149
Směsné kovy 0,00 0,00 4,23 0,00 6,35 0
Papír 0,00 0,00 40,66 0,00 20,33 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,31 0,00 6,47 0
Plasty 2,43 0,00 13,92 0,00 20,88 1
54,00
6660001156
Směsné kovy 0,00 0,00 3,52 0,00 5,28 0
Papír 0,00 0,00 24,70 0,00 12,35 0
Plasty 0,00 0,00 9,91 0,00 14,87 0
32,00
6660001160
Plasty 0,00 0,00 20,86 0,00 31,29 0
Směsné kovy 0,00 0,00 4,82 0,00 7,23 0
Papír 3,27 0,00 27,47 0,00 13,74 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,37 0,00 5,06 0
57,00
6660001190
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,56 0,00 2,34 0
Papír 11,52 0,00 24,76 0,00 12,38 2
Plasty 6,39 0,00 32,22 0,00 48,33 2
63,00
6660001203
Plasty 3,21 0,00 25,23 0,00 37,85 1
Papír 9,11 0,00 170,38 0,00 85,19 1
123,00
6660001206
Plasty 2,72 0,00 28,88 0,00 43,32 1
Papír 10,29 0,00 126,56 0,00 63,28 1
107,00
6660001235
Plasty 1,98 0,00 8,84 0,00 13,26 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,13 0,00 1,70 0
Papír 8,30 0,00 49,28 0,00 24,64 1
40,00
6660001240
Nápoj. karton 1,87 0,00 8,95 0,00 13,43 1
Papír 14,36 0,00 66,59 0,00 33,30 2
Plasty 4,34 0,00 31,67 0,00 47,51 1
94,00
6660001272
Papír 0,00 0,00 44,01 0,00 22,01 0
Plasty 4,06 0,00 22,59 0,00 33,89 2
Směsné kovy 0,00 0,00 1,66 0,00 2,49 0
Nápoj. karton 0,66 0,00 4,64 0,00 6,96 1
65,00
6660001286
Plasty 2,42 0,00 8,03 0,00 12,05 1
Papír 7,90 0,00 43,43 0,00 21,72 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,79 0,00 2,69 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0
36,00
6660001309
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,91 0,00 7,37 0
Směsné kovy 4,27 0,00 16,55 0,00 24,83 1
Papír 0,00 0,00 25,63 0,00 12,82 0
Plasty 2,59 0,00 16,49 0,00 24,74 1
70,00
6660001321
Plasty 0,00 0,00 14,97 0,00 22,46 0
Směsné kovy 0,00 0,00 3,21 0,00 4,82 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,24 0,00 3,36 0
Papír 0,00 0,00 19,70 0,00 9,85 0
40,00
6660001324
Papír 0,00 0,00 50,13 0,00 25,07 0
Plasty 0,00 0,00 6,63 0,00 9,95 0
35,00
6660001325
Papír 9,73 0,00 43,07 0,00 21,54 1
Plasty 0,89 0,00 5,92 0,00 8,88 1
30,00
6660001408
Papír 0,00 0,00 11,38 0,00 5,69 0
Směsné kovy 2,61 0,00 10,97 0,00 16,45 1
Plasty 2,69 0,00 20,23 0,00 30,35 1
52,00
6660001446
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33 0
Plasty 0,00 0,00 17,11 0,00 25,67 0
29,00
6660001456
Plasty 12,75 0,00 67,88 0,00 101,82 3
102,00
6660001457
Plasty 0,00 0,00 12,27 0,00 18,41 0
18,00
6660001459
Plasty 0,00 0,00 0,00 9,53 0,00 0
Papír 0,00 0,00 55,36 0,00 27,68 0
Plasty 0,00 0,00 19,42 0,00 29,13 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,97 0,00 4,46 0
61,00
6660001466
Papír 0,00 0,00 60,29 0,00 30,15 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,80 0,00 2,70 0
Plasty 1,53 0,00 14,85 0,00 22,28 1
Směsné kovy 1,34 0,00 4,08 0,00 6,12 1
61,00
6660001497
Papír 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0
Plasty 7,79 0,00 35,06 0,00 52,59 3
Papír 10,59 0,00 39,93 0,00 19,97 1
Směsné kovy 0,00 0,00 3,56 0,00 5,34 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0
78,00
6660001501
Papír 8,41 0,00 53,03 0,00 26,52 3
Nápoj. karton 2,53 0,00 14,34 0,00 21,51 2
Plasty 13,09 0,00 77,94 0,00 116,91 6
165,00
6660001506
Plasty 1,49 0,00 14,00 0,00 21,00 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,44 0,00 8,16 0
Směsné kovy 0,00 0,00 1,15 0,00 1,73 0
Papír 42,66 0,00 163,91 0,00 81,96 4
113,00
6660001534
Plasty 2,17 0,00 10,38 0,00 15,57 1
Papír 11,74 0,00 46,57 0,00 23,29 2
39,00
6660001536
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,71 0,00 8,57 0
Papír 0,00 0,00 9,86 0,00 4,93 0
Plasty 0,00 0,00 19,49 0,00 29,24 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,86 0,00 4,29 0
47,00
6660001556
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,22 0,00 1,83 0
Plasty 2,04 0,00 17,13 0,00 25,70 1
Směsné kovy 0,00 0,00 6,62 0,00 9,93 0
Papír 6,35 0,00 34,43 0,00 17,22 1
55,00
6660001578
Papír 25,16 0,00 113,58 0,00 56,79 2
Plasty 3,30 0,00 49,17 0,00 73,76 2
Směsné kovy 0,00 0,00 6,88 0,00 10,32 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,72 0,00 13,08 0
154,00
6660001594
Plasty 0,00 0,00 116,16 0,00 174,24 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,07 0,00 6,11 0
180,00
6660001600
Plasty 0,00 0,00 18,09 0,00 27,14 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,04 0,00 6,06 0
33,00
6660001618
Plasty 0,00 0,00 47,43 0,00 71,15 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,50 0,00 3,75 0
Papír 0,00 0,00 50,49 0,00 25,25 0
Směsné kovy 0,00 0,00 3,02 0,00 4,53 0
105,00
6660001619
Plasty 9,08 0,00 9,08 0,00 13,62 4
Papír 9,63 0,00 9,63 0,00 4,82 2
18,00
6660001636
Plasty 0,00 0,00 8,33 0,00 12,50 0
Papír 0,00 0,00 37,77 0,00 18,89 0
31,00
6660001642
Plasty 0,00 0,00 19,27 0,00 28,91 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,23 0,00 9,35 0
Papír 0,00 0,00 27,40 0,00 13,70 0
52,00
6660001690
Plasty 0,00 0,00 16,03 0,00 24,05 0
Papír 0,00 0,00 36,73 0,00 18,36 0
42,00
6660001691
Plasty 3,45 0,00 27,24 0,00 40,86 2
Papír 8,93 0,00 106,89 0,00 53,45 1
94,00
6660001724
Papír 11,06 0,00 11,06 0,00 5,53 2
6,00
6660001753
Papír 7,37 0,00 77,65 0,00 38,83 1
Papír 0,00 0,00 0,00 7,46 0,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,57 0,00 2,36 0
Plasty 2,15 0,00 16,97 0,00 25,46 1
67,00
6660001756
Papír 0,00 0,00 29,75 0,00 14,88 0
Plasty 1,62 0,00 15,88 0,00 23,82 1
39,00
6660001768
Plasty 0,00 0,00 7,04 0,00 10,56 0
11,00
6660001772
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,56 0,00 2,34 0
Plasty 0,00 1,83 0,00 1,83 0,00 0
Papír 0,00 0,00 56,73 0,00 28,37 0
Plasty 2,42 0,00 22,58 0,00 33,87 1
65,00
6660001777
Papír 4,50 0,00 32,40 0,00 16,20 1
Plasty 4,12 0,00 34,92 0,00 52,38 1
Směsné kovy 1,54 0,00 3,70 0,00 5,55 1
Nápoj. karton 1,70 0,00 11,86 0,00 17,79 1
92,00
6660001781
Papír 0,00 0,00 61,62 0,00 30,81 0
Plasty 0,00 0,00 15,34 0,00 23,01 0
54,00
6660001810
Nápoj. karton 2,04 0,00 8,32 0,00 12,48 1
Plasty 0,00 0,00 4,59 0,00 6,89 0
19,00
6660001817
Směsné kovy 0,00 0,00 2,95 0,00 4,43 0
Papír 0,00 0,00 102,82 0,00 51,41 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 28,12 0,00 42,18 0
Plasty 0,00 0,00 7,08 0,00 10,62 0
109,00
6660001821
Směsné kovy 0,00 0,00 3,36 0,00 5,04 0
Nápoj. karton 3,09 0,00 10,30 0,00 15,45 1
20,00
6660001854
Papír 3,97 0,00 31,53 0,00 15,77 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,26 0,00 4,89 0
Plasty 4,84 0,00 62,35 0,00 93,53 2
Směsné kovy 5,23 0,00 8,14 0,00 12,21 1
126,00
6660001889
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,28 0,00 3,42 0
Plasty 0,00 0,00 7,14 0,00 10,71 0
14,00
6660001895
Směsné kovy 0,00 0,00 4,84 0,00 7,26 0
Papír 0,00 0,00 154,35 0,00 77,18 0
Plasty 0,00 0,00 16,72 0,00 25,08 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 13,83 0,00 20,75 0
130,00
6660001909
Plasty 12,86 0,00 47,56 0,00 71,34 5
Nápoj. karton 0,82 0,00 4,99 0,00 7,49 1
Papír 10,29 0,00 66,47 0,00 33,24 1
Směsné kovy 0,00 0,00 10,15 0,00 15,23 0
127,00
6660001952
Směsné kovy 2,22 0,00 3,48 0,00 5,22 1
Plasty 1,76 0,00 26,89 0,00 40,34 1
Papír 4,92 0,00 33,46 0,00 16,73 1
Nápoj. karton 1,13 0,00 5,01 0,00 7,52 1
70,00
6660001969
Papír 0,00 0,00 53,46 0,00 26,73 0
Směsné kovy 0,00 0,00 3,07 0,00 4,61 0
Plasty 3,48 0,00 27,19 0,00 40,78 2
72,00
6660001998
Plasty 1,92 0,00 18,67 0,00 28,01 1
Papír 3,14 0,00 46,57 0,00 23,29 1
51,00
6660002010
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,10 0,00 1,65 0
Papír 0,00 0,00 92,57 0,00 46,29 0
Plasty 0,00 0,00 12,34 0,00 18,51 0
Směsné kovy 0,00 0,00 3,17 0,00 4,76 0
71,00
6660002011
Plasty 2,63 0,00 27,75 0,00 41,63 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,55 0,00 2,33 0
Papír 4,43 0,00 48,73 0,00 24,37 1
68,00
6660002022
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,96 0,00 7,44 0
Plasty 0,00 0,00 45,04 0,00 67,56 0
Papír 0,00 0,00 90,68 0,00 45,34 0
120,00
6660002043
Papír 3,50 0,00 61,05 0,00 30,53 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,80 0,00 4,20 0
Plasty 0,99 0,00 30,84 0,00 46,26 1
Směsné kovy 1,69 0,00 30,67 0,00 46,01 1
127,00
6660002044
Papír 2,21 0,00 27,13 0,00 13,57 1
Nápoj. karton 1,17 0,00 8,83 0,00 13,25 1
Plasty 6,86 0,00 47,03 0,00 70,55 4
97,00
6660002052
Plasty 9,17 0,00 46,52 0,00 69,78 2
70,00
6660002071
Papír 0,00 0,00 25,01 0,00 12,51 0
Plasty 0,00 0,00 2,44 0,00 3,66 0
16,00
6660002160
Plasty 0,00 0,00 13,79 0,00 20,69 0
21,00
6660002201
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,44 0,00 8,16 0
Plasty 1,60 0,00 15,93 0,00 23,90 1
32,00
6660002203
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,11 0,00 3,17 0
Plasty 0,00 0,00 37,80 0,00 56,70 0
Papír 0,00 0,00 49,93 0,00 24,97 0
Směsné kovy 0,00 0,00 4,63 0,00 6,95 0
92,00
6660002206
Papír 1,32 0,00 42,33 0,00 21,17 1
Nápoj. karton 0,74 0,00 5,73 0,00 8,60 1
Plasty 1,66 0,00 60,90 0,00 91,35 1
121,00
6660002224
Směsné kovy 0,00 0,00 1,39 0,00 2,09 0
Plasty 0,00 0,00 2,99 0,00 4,49 0
Papír 0,00 0,00 1,21 0,00 0,61 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,64 0,00 0,96 0
8,00
6660002228
Směsné kovy 0,00 0,00 5,59 0,00 8,39 0
Plasty 4,93 0,00 28,84 0,00 43,26 1
Papír 34,51 0,00 417,76 0,00 208,88 3
261,00
6660002230
Plasty 1,83 0,00 37,08 0,00 55,62 1
Nápoj. karton 1,81 0,00 12,22 0,00 18,33 1
Směsné kovy 0,00 0,00 3,82 0,00 5,73 0
Papír 0,00 0,00 63,95 0,00 31,98 0
112,00
6660002286
Nápoj. karton 1,54 0,00 7,40 0,00 11,10 1
Papír 11,62 0,00 91,32 0,00 45,66 2
Plasty 6,11 0,00 40,35 0,00 60,53 2
117,00
6660002305
Plasty 0,00 0,00 5,06 0,00 7,59 0
8,00
6660002310
Plasty 1,20 0,00 19,19 0,00 28,79 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,42 0,00 3,63 0
Směsné kovy 2,06 0,00 2,06 0,00 3,09 1
Papír 5,93 0,00 56,05 0,00 28,03 1
64,00
6660002311
Papír 0,00 0,00 61,21 0,00 30,61 0
Směsné kovy 0,00 0,00 11,38 0,00 17,07 0
Plasty 0,00 0,00 18,55 0,00 27,83 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,73 0,00 1,10 0
77,00
6660002313
Papír 5,90 0,00 59,14 0,00 29,57 1
Nápoj. karton 1,43 0,00 8,04 0,00 12,06 1
Plasty 3,44 0,00 22,43 0,00 33,65 2
75,00
6660002316
Papír 5,41 0,00 92,37 0,00 46,19 1
Plasty 2,75 0,00 22,30 0,00 33,45 2
80,00
6660002340
Plasty 4,29 0,00 36,39 0,00 54,59 1
Papír 15,12 0,00 99,41 0,00 49,71 2
104,00
6660002341
Plasty 8,99 0,00 45,64 0,00 68,46 4
Papír 0,00 0,00 0,00 3,27 0,00 0
Nápoj. karton 1,58 0,00 11,29 0,00 16,93 1
Směsné kovy 1,22 0,00 8,40 0,00 12,60 1
Papír 10,94 0,00 124,58 0,00 62,29 2
160,00
6660002350
Papír 0,00 0,00 8,57 0,00 4,29 0
Plasty 10,23 0,00 21,68 0,00 32,52 3
37,00
6660002353
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,40 0,00 5,10 0
Papír 0,00 0,00 38,71 0,00 19,36 0
Plasty 0,00 0,00 16,03 0,00 24,05 0
49,00
6660002378
Papír 4,38 0,00 8,64 0,00 4,32 1
Plasty 0,00 0,00 24,90 0,00 37,35 0
Nápoj. karton 1,43 0,00 11,34 0,00 17,01 1
59,00
6660002430
Plasty 1,35 0,00 6,86 0,00 10,29 1
10,00
6660002477
Plasty 2,18 0,00 20,36 0,00 30,54 1
Nápoj. karton 1,23 0,00 2,95 0,00 4,43 1
Papír 16,22 0,00 36,73 0,00 18,36 1
53,00
6660002485
Papír 109,63 0,00 335,75 0,00 167,88 10
Plasty 17,79 0,00 100,32 0,00 150,48 6
Směsné kovy 2,81 0,00 5,33 0,00 8,00 1
Nápoj. karton 1,59 0,00 7,56 0,00 11,34 1
338,00
6660002498
Plasty 0,00 0,00 13,28 0,00 19,92 0
Papír 0,00 0,00 17,49 0,00 8,75 0
29,00
6660002514
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,91 0,00 4,37 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0
Plasty 2,09 0,00 17,34 0,00 26,01 1
Papír 0,00 0,00 9,26 0,00 4,63 0
35,00
6660002520
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,93 0,00 7,40 0
7,00
6660002542
Plasty 0,00 0,00 1,39 0,00 2,09 0
2,00
6660002554
Směsné kovy 0,00 0,00 2,38 0,00 3,57 0
Nápoj. karton 2,23 0,00 14,69 0,00 22,04 1
Plasty 3,99 0,00 37,41 0,00 56,12 2
Papír 3,22 0,00 25,57 0,00 12,79 1
95,00
6660002596
Plasty 0,00 0,00 17,55 0,00 26,33 0
Papír 0,00 0,00 73,54 0,00 36,77 0
63,00
6660002634
Plasty 0,00 0,00 7,41 0,00 11,12 0
Papír 7,02 0,00 43,81 0,00 21,91 1
33,00
6660002642
Papír 3,37 0,00 33,78 0,00 16,89 1
Směsné kovy 0,00 0,00 18,03 0,00 27,05 0
Plasty 2,73 0,00 21,03 0,00 31,55 1
75,00
6660002651
Plasty 1,51 0,00 6,69 0,00 10,04 1
Papír 5,51 0,00 20,79 0,00 10,40 1
20,00
6660002660
Papír 0,00 0,00 104,93 0,00 52,47 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,21 0,00 1,82 0
Plasty 0,00 0,00 18,20 0,00 27,30 0
82,00
6660002687
Papír 0,00 0,00 30,50 0,00 15,25 0
Plasty 0,00 0,00 2,62 0,00 3,93 0
19,00
6660002693
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,77 0,00 7,16 0
Plasty 0,00 0,00 7,04 0,00 10,56 0
Papír 0,00 0,00 25,58 0,00 12,79 0
31,00
6660002698
Plasty 2,25 0,00 15,23 0,00 22,85 1
Papír 5,54 0,00 28,01 0,00 14,01 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,29 0,00 3,44 0
40,00
6660002703
Papír 0,00 0,00 35,67 0,00 17,84 0
Plasty 0,00 0,00 10,33 0,00 15,50 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,81 0,00 1,22 0
35,00
6660002745
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,98 0,00 1,47 0
Papír 8,83 0,00 130,95 0,00 65,47 1
Plasty 1,44 0,00 12,89 0,00 19,34 1
86,00
6660002747
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,30 0,00 4,95 0
Směsné kovy 0,00 0,00 4,21 0,00 6,32 0
11,00
6660002754
Nápoj. karton 1,09 0,00 6,61 0,00 9,92 1
Papír 5,40 0,00 87,31 0,00 43,66 1
Plasty 3,93 0,00 32,31 0,00 48,47 2
Směsné kovy 0,00 0,00 2,75 0,00 4,13 0
106,00
6660002767
Papír 0,00 0,00 66,57 0,00 33,28 0
33,00
6660002774
Směsné kovy 0,00 0,00 4,50 0,00 6,75 0
Plasty 0,00 0,00 15,92 0,00 23,88 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,22 0,00 9,33 0
Papír 0,00 0,00 44,54 0,00 22,27 0
62,00
6660002787
Plasty 0,00 1,17 0,00 1,17 0,00 0
Nápoj. karton 2,17 0,00 7,28 0,00 10,92 2
Plasty 2,19 0,00 29,17 0,00 43,76 1
Papír 2,40 0,00 35,94 0,00 17,97 1
73,00
6660002823
Plasty 2,29 0,00 2,29 0,00 3,44 1
3,00
6660002827
Papír 0,00 0,00 28,75 0,00 14,38 0
Plasty 0,00 0,00 6,26 0,00 9,39 0
24,00
6660002829
Papír 9,99 0,00 58,35 0,00 29,18 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,91 0,00 1,37 0
Plasty 2,04 0,00 10,73 0,00 16,10 1
Směsné kovy 0,00 0,00 1,87 0,00 2,81 0
49,00
6660002850
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,84 0,00 4,26 0
Plasty 2,02 0,00 24,58 0,00 36,87 1
41,00
6660002851
Směsné kovy 0,00 0,00 3,16 0,00 4,74 0
Papír 0,00 0,00 16,56 0,00 8,28 0
Plasty 0,00 0,00 8,74 0,00 13,11 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,74 0,00 2,61 0
29,00
6660002855
Papír 9,00 0,00 34,29 0,00 17,15 2
Plasty 5,03 0,00 32,30 0,00 48,45 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,94 0,00 7,41 0
73,00
6660002881
Papír 0,00 0,00 13,67 0,00 6,84 0
Plasty 0,00 0,00 13,66 0,00 20,49 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,30 0,00 3,45 0
31,00
6660002886
Papír 10,60 0,00 65,32 0,00 32,66 2
Plasty 2,62 0,00 22,08 0,00 33,12 2
Plasty 0,00 1,53 0,00 1,53 0,00 0
66,00
6660002895
Směsné kovy 2,53 0,00 4,87 0,00 7,31 1
Plasty 3,85 0,00 38,01 0,00 57,02 2
Papír 11,27 0,00 65,02 0,00 32,51 2
Plasty 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,79 0,00 8,69 0
106,00
6660002898
Papír 0,00 0,00 45,31 0,00 22,66 0
23,00
6660002924
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18 0
Papír 0,00 0,00 28,66 0,00 14,33 0
Plasty 6,56 0,00 28,39 0,00 42,59 2
60,00
6660002931
Směsné kovy 0,00 0,00 5,54 0,00 8,31 0
Plasty 5,85 0,00 42,59 0,00 63,89 2
72,00
6660002937
Plasty 0,00 0,00 13,88 0,00 20,82 0
Papír 0,00 0,00 29,52 0,00 14,76 0
36,00
6660002945
Papír 0,00 0,00 34,35 0,00 17,18 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,44 0,00 9,66 0
Plasty 0,00 0,00 7,52 0,00 11,28 0
38,00
6660002983
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,83 0,00 5,75 0
Plasty 2,50 0,00 7,52 0,00 11,28 1
Papír 7,56 0,00 30,58 0,00 15,29 1
Směsné kovy 5,27 0,00 5,27 0,00 7,91 1
40,00
6660002984
Směsné kovy 0,00 0,00 6,31 0,00 9,47 0
Plasty 0,00 0,00 8,81 0,00 13,22 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 10,99 0,00 16,49 0
Papír 0,00 0,00 209,15 0,00 104,58 0
144,00
6660002990
Papír 4,49 0,00 47,00 0,00 23,50 1
Nápoj. karton 0,55 0,00 3,05 0,00 4,58 1
Plasty 1,51 0,00 11,93 0,00 17,90 1
46,00
6660003006
Papír 0,00 0,00 100,32 0,00 50,16 0
Plasty 0,00 0,00 5,70 0,00 8,55 0
59,00
6660003033
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,28 0,00 6,42 0
Papír 0,00 0,00 19,67 0,00 9,84 0
Plasty 0,00 0,00 22,88 0,00 34,32 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0
51,00
6660003056
Plasty 1,72 0,00 15,88 0,00 23,82 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,18 0,00 3,27 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,58 0,00 3,87 0
Papír 2,26 0,00 24,82 0,00 12,41 1
43,00
6660003080
Plasty 2,19 0,00 11,37 0,00 17,06 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,94 0,00 5,91 0
Papír 0,00 0,00 12,92 0,00 6,46 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,84 0,00 4,26 0
34,00
6660003093
Nápoj. karton 1,71 0,00 8,33 0,00 12,50 1
Plasty 0,00 0,00 17,70 0,00 26,55 0
Papír 2,36 0,00 5,84 0,00 2,92 1
42,00
6660003127
Nápoj. karton 0,93 0,00 8,91 0,00 13,37 1
Plasty 4,29 0,00 22,96 0,00 34,44 2
Papír 6,27 0,00 49,50 0,00 24,75 1
Směsné kovy 0,00 0,00 3,32 0,00 4,98 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,00 5,34 0,00 0
78,00
6660003132
Plasty 0,00 0,00 8,53 0,00 12,80 0
13,00
6660003142
Papír 3,56 0,00 19,46 0,00 9,73 1
Nápoj. karton 0,46 0,00 6,89 0,00 10,34 1
Plasty 5,00 0,00 42,13 0,00 63,20 3
83,00
6660003144
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,43 0,00 12,65 0
13,00
6660003188
Papír 0,00 0,00 26,64 0,00 13,32 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,38 0,00 2,07 0
15,00
6660003224
Plasty 7,41 0,00 33,87 0,00 50,81 4
Směsné kovy 0,00 0,00 4,60 0,00 6,90 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 31,54 0,00 47,31 0
Papír 0,00 0,00 10,86 0,00 5,43 0
110,00
6660003225
Papír 0,00 0,00 27,70 0,00 13,85 0
Plasty 0,00 0,00 33,26 0,00 49,89 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,22 0,00 4,83 0
69,00
6660003227
Plasty 0,00 0,00 5,78 0,00 8,67 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,63 0,00 3,95 0
Papír 5,37 0,00 27,34 0,00 13,67 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 12,10 0,00 18,15 0
44,00
6660003244
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,00 0,00 4,50 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,61 0,00 3,92 0
Plasty 0,00 0,00 9,92 0,00 14,88 0
Papír 0,00 0,00 23,77 0,00 11,89 0
35,00
6660003329
Papír 0,00 0,00 11,60 0,00 5,80 0
Směsné kovy 0,00 0,00 1,96 0,00 2,94 0
Plasty 0,00 0,00 15,58 0,00 23,37 0
32,00
6660003350
Nápoj. karton 0,00 0,00 12,69 0,00 19,04 0
Papír 0,00 0,00 292,73 0,00 146,37 0
Plasty 0,00 0,00 100,05 0,00 150,07 0
Směsné kovy 0,00 0,00 14,50 0,00 21,75 0
337,00
6660003398
Plasty 3,82 0,00 36,65 0,00 54,98 2
Papír 0,00 0,00 5,40 0,00 2,70 0
Nápoj. karton 0,81 0,00 5,94 0,00 8,91 1
Směsné kovy 1,49 0,00 3,83 0,00 5,75 1
72,00
6660003425
Papír 0,00 0,00 156,29 0,00 78,15 0
Plasty 0,00 0,00 59,83 0,00 89,75 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 11,98 0,00 17,97 0
Směsné kovy 0,00 0,00 17,31 0,00 25,97 0
212,00
6660003453
Papír 8,59 0,00 81,40 0,00 40,70 1
Plasty 1,65 0,00 16,31 0,00 24,47 1
65,00
6660003456
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,24 0,00 4,86 0
Papír 0,00 0,00 70,70 0,00 35,35 0
Plasty 0,00 0,00 8,70 0,00 13,05 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,57 0,00 3,86 0
57,00
6660003478
Papír 0,00 0,00 4,25 0,00 2,13 0
2,00
6660003482
Plasty 3,27 0,00 13,43 0,00 20,15 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,72 0,00 14,58 0
35,00
6660003493
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,01 0,00 9,02 0
Plasty 1,75 0,00 12,02 0,00 18,03 1
27,00
6660003519
Papír 10,81 0,00 54,97 0,00 27,49 1
Plasty 0,00 0,00 7,08 0,00 10,62 0
38,00
6660003523
Papír 0,00 0,00 113,29 0,00 56,65 0
Plasty 0,00 0,00 19,70 0,00 29,55 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 10,03 0,00 15,05 0
101,00
6660003529
Papír 4,33 0,00 41,67 0,00 20,84 1
Nápoj. karton 1,02 0,00 2,56 0,00 3,84 1
Plasty 3,20 0,00 10,52 0,00 15,78 2
40,00
6660003530
Papír 0,00 0,00 46,53 0,00 23,27 0
Plasty 0,00 0,00 19,38 0,00 29,07 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,26 0,00 12,39 0
65,00
6660003537
Plasty 2,05 0,00 12,29 0,00 18,43 1
Papír 15,23 0,00 57,67 0,00 28,84 2
Směsné kovy 0,77 0,00 1,61 0,00 2,42 1
50,00
6660003539
Plasty 3,03 0,00 31,69 0,00 47,54 2
Papír 4,88 0,00 62,48 0,00 31,24 1
Nápoj. karton 2,47 0,00 15,27 0,00 22,91 1
102,00
6660003559
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,63 0,00 8,45 0
Plasty 0,00 0,00 45,52 0,00 68,28 0
77,00
6660003567
Plasty 0,00 0,00 8,68 0,00 13,02 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,52 0,00 8,28 0
Směsné kovy 0,00 0,00 0,94 0,00 1,41 0
Papír 0,00 0,00 28,91 0,00 14,46 0
37,00
6660003597
Papír 4,59 0,00 65,96 0,00 32,98 1
Směsné kovy 4,24 0,00 4,24 0,00 6,36 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,51 0,00 14,27 0
Plasty 0,00 0,00 49,77 0,00 74,66 0
128,00
6660003620
Plasty 0,00 0,00 35,79 0,00 53,69 0
Papír 0,00 0,00 467,92 0,00 233,96 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 27,49 0,00 41,24 0
329,00
6660003622
Nápoj. karton 7,59 0,00 11,75 0,00 17,63 2
Plasty 8,92 0,00 13,76 0,00 20,64 2
Papír 28,13 0,00 75,85 0,00 37,92 3
76,00
6660003639
Papír 0,00 0,00 51,97 0,00 25,99 0
Plasty 2,16 0,00 7,16 0,00 10,74 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,60 0,00 2,40 0
39,00
6660003647
Plasty 0,00 0,00 14,68 0,00 22,02 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,44 0,00 3,66 0
Papír 4,16 0,00 19,48 0,00 9,74 1
39,00
6660003663
Plasty 2,95 0,00 4,34 0,00 6,51 1
7,00
6660003700
Nápoj. karton 1,60 0,00 2,95 0,00 4,43 1
Plasty 2,06 0,00 9,10 0,00 13,65 1
Směsné kovy 0,00 0,00 2,86 0,00 4,29 0
22,00
6660003704
Papír 2,82 0,00 6,59 0,00 3,30 1
Plasty 1,02 0,00 1,02 0,00 1,53 1
5,00
6660003707
Plasty 0,00 0,00 6,81 0,00 10,22 0
Papír 0,00 0,00 36,50 0,00 18,25 0
28,00
6660003711
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,93 0,00 4,40 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,54 0,00 3,81 0
Papír 10,68 0,00 46,41 0,00 23,21 2
Plasty 6,04 0,00 45,60 0,00 68,40 2
100,00
6660003776
Plasty 4,81 0,00 67,77 0,00 101,66 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,77 0,00 5,66 0
Směsné kovy 0,00 0,00 6,07 0,00 9,11 0
Papír 16,83 0,00 122,22 0,00 61,11 4
178,00
6660003782
Plasty 1,87 0,00 12,63 0,00 18,95 1
19,00
6660003790
Plasty 1,77 0,00 5,39 0,00 8,09 1
Nápoj. karton 1,05 0,00 4,90 0,00 7,35 1
15,00
6660003815
Plasty 1,93 0,00 26,87 0,00 40,31 1
Směsné kovy 0,00 0,00 1,11 0,00 1,67 0
Papír 4,73 0,00 106,39 0,00 53,20 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,47 0,00 5,21 0
100,00
6660003819
Plasty 0,00 0,00 4,76 0,00 7,14 0
Papír 0,00 0,00 10,99 0,00 5,50 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,82 0,00 5,73 0
18,00
6660003841
Papír 0,00 0,00 79,83 0,00 39,92 0
Plasty 2,74 0,00 32,06 0,00 48,09 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0
91,00
6660003859
Plasty 0,00 0,00 32,27 0,00 48,41 0
Papír 0,00 0,00 60,70 0,00 30,35 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,43 0,00 2,15 0
Směsné kovy 0,00 0,00 5,23 0,00 7,85 0
89,00
6660003860
Plasty 4,29 0,00 34,41 0,00 51,62 3
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,57 0,00 3,86 0
Papír 0,00 0,00 40,41 0,00 20,20 0
76,00
6660003874
Papír 6,21 0,00 26,88 0,00 13,44 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,85 0,00 5,78 0
Plasty 3,52 0,00 45,82 0,00 68,73 2
88,00
6660003882
Papír 3,42 0,00 44,04 0,00 22,02 1
Plasty 1,39 0,00 18,25 0,00 27,38 1
49,00
6660003892
Papír 0,00 0,00 26,70 0,00 13,35 0
Plasty 8,98 0,00 18,45 0,00 27,68 3
41,00
6660003896
Plasty 1,18 0,00 8,63 0,00 12,95 1
Papír 0,00 0,00 36,96 0,00 18,48 0
31,00
6660003936
Plasty 5,94 0,00 35,67 0,00 53,51 2
54,00
6660003948
Plasty 0,00 0,00 5,42 0,00 8,13 0
Papír 0,00 0,00 34,23 0,00 17,11 0
25,00
6660003979
Plasty 3,36 0,00 23,40 0,00 35,10 2
Směsné kovy 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0
37,00
6660004001
Nápoj. karton 2,62 0,00 2,62 0,00 3,93 1
Plasty 3,21 0,00 3,21 0,00 4,82 1
9,00
6660004020
Plasty 1,68 0,00 12,73 0,00 19,10 1
Nápoj. karton 1,29 0,00 4,51 0,00 6,77 1
Papír 8,03 0,00 182,91 0,00 91,46 1
117,00
6660004062
Směsné kovy 0,00 0,00 2,66 0,00 3,99 0
Papír 0,00 0,00 10,51 0,00 5,26 0
Plasty 5,01 0,00 34,91 0,00 52,37 2
Nápoj. karton 1,73 0,00 4,01 0,00 6,02 1
68,00
6660004071
Papír 0,00 0,00 90,91 0,00 45,46 0
Plasty 2,26 0,00 17,82 0,00 26,73 1
72,00
6660004107
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,47 0,00 0,71 0
Plasty 0,00 0,00 2,98 0,00 4,47 0
Papír 0,00 0,00 13,33 0,00 6,67 0
12,00
6660004134
Směsné kovy 2,30 0,00 8,84 0,00 13,26 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,10 0,00 3,15 0
Papír 0,00 0,00 295,03 0,00 147,51 0
Plasty 2,46 0,00 27,04 0,00 40,56 1
204,00
6660004149
Plasty 22,79 0,00 131,10 0,00 196,65 7
Nápoj. karton 1,71 0,00 8,99 0,00 13,49 1
210,00
6660004154
Plasty 0,00 0,00 17,18 0,00 25,77 0
Papír 0,00 0,00 54,40 0,00 27,20 0
53,00
6660004157
Směsné kovy 0,00 0,00 1,54 0,00 2,31 0
Papír 0,00 0,00 30,48 0,00 15,24 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,43 0,00 3,65 0
Plasty 2,82 0,00 23,22 0,00 34,83 1
56,00
6660004162
Plasty 1,74 0,00 10,86 0,00 16,29 1
Papír 0,00 0,00 20,46 0,00 10,23 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,37 0,00 9,56 0
36,00
6660004208
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,32 0,00 4,98 0
Plasty 0,00 0,00 20,47 0,00 30,71 0
36,00
6660004218
Plasty 2,18 0,00 16,80 0,00 25,20 1
Papír 0,00 0,00 51,73 0,00 25,87 0
51,00
6660004248
Papír 7,01 0,00 35,68 0,00 17,84 1
Směsné kovy 3,81 0,00 38,36 0,00 57,54 1
Nápoj. karton 3,29 0,00 11,94 0,00 17,91 1
Plasty 7,09 0,00 65,75 0,00 98,63 4
192,00
6660004274
Plasty 0,00 0,00 13,97 0,00 20,96 0
Papír 0,00 0,00 58,98 0,00 29,49 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,96 0,00 4,44 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,72 0,00 5,58 0
60,00
6660004280
Plasty 0,00 0,00 23,13 0,00 34,70 0
35,00
6660004293
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,59 0,00 3,89 0
Papír 0,00 0,00 8,58 0,00 4,29 0
Plasty 0,00 0,00 6,58 0,00 9,87 0
18,00
6660004320
Papír 2,48 0,00 22,92 0,00 11,46 1
Plasty 2,14 0,00 13,72 0,00 20,58 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,56 0,00 6,84 0
Směsné kovy 2,38 0,00 5,16 0,00 7,74 1
47,00
6660004325
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,38 0,00 8,07 0
Papír 0,00 0,00 21,01 0,00 10,51 0
Směsné kovy 0,00 0,00 4,78 0,00 7,17 0
26,00
6660004338
Papír 0,00 0,00 60,88 0,00 30,44 0
Plasty 3,64 0,00 18,47 0,00 27,71 2
58,00
6660004346
Směsné kovy 0,00 0,00 5,05 0,00 7,58 0
Plasty 2,84 0,00 12,76 0,00 19,14 1
Papír 8,34 0,00 45,22 0,00 22,61 1
49,00
6660004354
Směsné kovy 0,00 0,00 5,67 0,00 8,51 0
Papír 9,82 0,00 48,26 0,00 24,13 2
Plasty 4,31 0,00 26,72 0,00 40,08 3
Nápoj. karton 1,72 0,00 4,63 0,00 6,95 1
80,00
6660004411
Směsné kovy 0,00 0,00 1,31 0,00 1,97 0
Papír 14,35 0,00 83,80 0,00 41,90 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,72 0,00 2,58 0
Plasty 6,70 0,00 36,95 0,00 55,43 3
102,00
6660004419
Papír 0,00 0,00 4,05 0,00 2,03 0
Plasty 0,00 0,00 2,08 0,00 3,12 0
5,00
6660004429
Papír 0,00 0,00 41,99 0,00 21,00 0
Nápoj. karton 1,60 0,00 5,17 0,00 7,76 1
Plasty 1,68 0,00 13,15 0,00 19,73 1
48,00
6660004454
Papír 0,00 0,00 131,38 0,00 65,69 0
Plasty 0,00 0,00 43,79 0,00 65,69 0
131,00
6660004468
Plasty 0,00 0,00 2,25 0,00 3,38 0
3,00
6660004470
Plasty 3,25 0,00 14,21 0,00 21,32 1
Papír 0,00 0,00 26,94 0,00 13,47 0
35,00
6660004476
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,12 0,00 1,68 0
Papír 0,00 0,00 40,30 0,00 20,15 0
Plasty 0,00 0,00 14,81 0,00 22,22 0
44,00
6660004487
Papír 15,78 0,00 134,15 0,00 67,08 2
Papír 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,80 0,00 1,20 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 8,62 0,00 0
Plasty 1,96 0,00 25,49 0,00 38,24 1
107,00
6660004492
Plasty 0,00 0,00 16,66 0,00 24,99 0
Papír 0,00 0,00 25,32 0,00 12,66 0
Směsné kovy 2,41 0,00 5,68 0,00 8,52 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,86 0,00 2,79 0
49,00
6660004511
Směsné kovy 1,52 0,00 6,79 0,00 10,19 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,98 0,00 1,47 0
Papír 3,36 0,00 26,79 0,00 13,40 1
Plasty 7,47 0,00 42,24 0,00 63,36 3
88,00
6660004519
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,62 0,00 2,43 0
Plasty 0,00 0,00 19,55 0,00 29,33 0
32,00
6660004528
Papír 33,90 0,00 269,16 0,00 134,58 3
Plasty 3,47 0,00 19,67 0,00 29,51 2
Papír 0,00 57,25 0,00 57,25 0,00 0
Nápoj. karton 0,74 0,00 5,17 0,00 7,76 1
172,00
6660004530
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,75 0,00 2,63 0
Směsné kovy 1,44 0,00 10,77 0,00 16,16 1
Plasty 1,96 0,00 35,89 0,00 53,84 1
Papír 7,15 0,00 69,43 0,00 34,72 1
107,00
6660004544
Plasty 6,88 0,00 27,98 0,00 41,97 3
Papír 30,83 0,00 30,83 0,00 15,42 2
57,00
6660004553
Papír 3,05 0,00 50,25 0,00 25,13 1
Plasty 0,00 0,00 8,47 0,00 12,71 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0
Nápoj. karton 0,65 0,00 2,88 0,00 4,32 1
42,00
6660004564
Papír 16,55 0,00 131,66 0,00 65,83 1
Plasty 3,19 0,00 37,17 0,00 55,76 1
122,00
6660004578
Papír 0,00 0,00 60,66 0,00 30,33 0
Směsné kovy 0,00 0,00 7,01 0,00 10,52 0
Plasty 0,00 0,00 38,07 0,00 57,11 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,32 0,00 7,98 0
106,00
6660004590
Papír 0,00 0,00 58,62 0,00 29,31 0
Směsné kovy 0,00 0,00 17,45 0,00 26,18 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,12 0,00 6,18 0
Plasty 0,00 0,00 27,39 0,00 41,09 0
103,00
6660004593
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,40 0,00 5,10 0
Papír 11,46 0,00 66,20 0,00 33,10 2
Plasty 9,98 0,00 28,95 0,00 43,43 3
82,00
6660004599
Směsné kovy 0,00 0,00 10,09 0,00 15,14 0
Plasty 0,00 0,00 5,50 0,00 8,25 0
Papír 14,06 0,00 26,64 0,00 13,32 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,21 0,00 3,32 0
40,00
6660004642
Plasty 0,00 0,00 2,18 0,00 3,27 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,12 0,00 1,68 0
Papír 0,00 0,00 7,91 0,00 3,96 0
9,00
6660004647
Papír 0,00 0,00 23,11 0,00 11,56 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 7,48 0,00 11,22 0
Plasty 0,00 0,00 7,77 0,00 11,66 0
34,00
6660004650
Papír 7,61 0,00 46,02 0,00 23,01 1
Nápoj. karton 1,40 0,00 4,17 0,00 6,26 1
Plasty 5,19 0,00 31,04 0,00 46,56 2
76,00
6660004651
Směsné kovy 0,00 0,00 4,36 0,00 6,54 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,05 0,00 6,08 0
Plasty 0,00 0,00 15,93 0,00 23,90 0
Papír 0,00 0,00 111,62 0,00 55,81 0
92,00
6660004664
Papír 12,75 0,00 117,64 0,00 58,82 4
Směsné kovy 0,00 0,00 4,34 0,00 6,51 0
Nápoj. karton 0,94 0,00 7,99 0,00 11,99 1
Plasty 7,18 0,00 39,54 0,00 59,31 3
137,00
6660004665
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,37 0,00 5,06 0
Papír 0,00 0,00 16,26 0,00 8,13 0
Plasty 0,00 0,00 8,43 0,00 12,65 0
26,00
6660004675
Papír 7,42 0,00 30,56 0,00 15,28 1
Plasty 2,47 0,00 21,14 0,00 31,71 1
47,00
6660004680
Papír 0,00 0,00 24,71 0,00 12,36 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,91 0,00 7,37 0
Plasty 0,00 0,00 39,84 0,00 59,76 0
79,00
6660004696
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,94 0,00 2,91 0
Plasty 2,41 0,00 23,69 0,00 35,53 1
Směsné kovy 0,00 0,00 6,02 0,00 9,03 0
Papír 11,91 0,00 84,98 0,00 42,49 1
90,00
6660004704
Papír 0,00 0,00 35,30 0,00 17,65 0
Plasty 0,00 0,00 14,76 0,00 22,14 0
40,00
6660004727
Papír 0,00 0,00 135,66 0,00 67,83 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,26 0,00 3,39 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 11,28 0,00 16,92 0
Plasty 0,00 0,00 80,21 0,00 120,32 0
208,00
6660004776
Papír 0,00 0,00 44,49 0,00 22,25 0
Plasty 0,00 0,00 18,28 0,00 27,42 0
50,00
6660004807
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,46 0,00 0,69 0
Papír 11,07 0,00 110,43 0,00 55,22 1
Plasty 3,54 0,00 22,55 0,00 33,83 2
Směsné kovy 0,00 0,00 3,22 0,00 4,83 0
95,00
6660004815
Plasty 0,00 0,00 3,60 0,00 5,40 0
Papír 19,79 0,00 180,89 0,00 90,45 2
Nápoj. karton 1,80 0,00 1,80 0,00 2,70 1
99,00
6660004821
Papír 0,00 0,00 7,18 0,00 3,59 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 16,04 0,00 24,06 0
Plasty 0,00 0,00 9,21 0,00 13,82 0
41,00
6660004867
Papír 5,96 0,00 86,87 0,00 43,44 1
Plasty 12,24 0,00 77,06 0,00 115,59 4
159,00
6660004878
Směsné kovy 0,00 0,00 4,37 0,00 6,56 0
Plasty 2,50 0,00 37,73 0,00 56,60 1
Nápoj. karton 1,97 0,00 3,86 0,00 5,79 1
Papír 3,86 0,00 77,54 0,00 38,77 1
108,00
6660004893
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,02 0,00 3,03 0
Plasty 1,22 0,00 11,85 0,00 17,77 1
Papír 0,00 0,00 22,66 0,00 11,33 0
32,00
6660004905
Papír 5,26 0,00 53,31 0,00 26,66 1
Plasty 6,68 0,00 45,84 0,00 68,76 3
Směsné kovy 0,00 0,00 1,78 0,00 2,67 0
98,00
6660004907
Papír 3,05 0,00 28,67 0,00 14,34 1
Směsné kovy 0,00 0,00 2,15 0,00 3,23 0
Plasty 4,30 0,00 27,97 0,00 41,96 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,83 0,00 1,25 0
61,00
6660004916
Papír 0,00 0,00 2,79 0,00 1,40 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 13,11 0,00 19,67 0
Plasty 0,00 0,00 18,26 0,00 27,39 0
48,00
6660004930
Plasty 5,73 0,00 38,77 0,00 58,16 2
Směsné kovy 0,00 0,00 8,99 0,00 13,49 0
Papír 17,87 0,00 105,76 0,00 52,88 2
125,00
6660004945
Papír 0,00 0,00 8,67 0,00 4,34 0
Plasty 0,00 0,00 7,70 0,00 11,55 0
16,00
6660004951
Papír 0,00 0,00 149,89 0,00 74,94 0
Plasty 0,00 0,00 20,69 0,00 31,04 0
106,00
6660004956
Plasty 3,66 0,00 25,06 0,00 37,59 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,88 0,00 4,32 0
42,00
6660005042
Plasty 0,00 0,00 0,00 15,34 0,00 0
Papír 5,84 0,00 191,62 0,00 95,81 1
Plasty 0,00 0,00 4,46 0,00 6,69 0
103,00
6660005064
Plasty 0,00 0,00 5,63 0,00 8,45 0
8,00
6660005099
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,47 0,00 2,21 0
Papír 0,00 0,00 89,25 0,00 44,63 0
Plasty 0,00 0,00 34,56 0,00 51,84 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,37 0,00 3,56 0
102,00
6660005132
Směsné kovy 0,00 0,00 16,40 0,00 24,60 0
Papír 13,22 0,00 23,57 0,00 11,79 1
Nápoj. karton 2,20 0,00 7,09 0,00 10,64 1
Plasty 1,91 0,00 22,03 0,00 33,05 1
80,00
6660005149
Papír 9,92 0,00 162,51 0,00 81,26 1
Plasty 1,36 0,00 43,32 0,00 64,98 1
146,00
6660005170
Směsné kovy 0,00 0,00 0,51 0,00 0,77 0
Plasty 2,06 0,00 24,81 0,00 37,22 1
38,00
6660005217
Papír 8,51 0,00 53,16 0,00 26,58 2
Nápoj. karton 2,74 0,00 16,78 0,00 25,17 1
Plasty 8,12 0,00 21,54 0,00 32,31 3
84,00
6660005237
Plasty 4,22 0,00 53,79 0,00 80,69 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,46 0,00 5,19 0
Papír 5,42 0,00 50,33 0,00 25,17 1
111,00
6660005255
Papír 2,26 0,00 63,95 0,00 31,98 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,31 0,00 4,97 0
Směsné kovy 0,00 0,00 8,85 0,00 13,28 0
Plasty 2,74 0,00 19,16 0,00 28,74 2
79,00
6660005288
Plasty 0,00 0,00 22,16 0,00 33,24 0
Papír 0,00 0,00 35,89 0,00 17,95 0
51,00
6660005291
Plasty 0,00 0,00 8,22 0,00 12,33 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,59 0,00 2,39 0
15,00
6660005296
Nápoj. karton 3,02 0,00 6,18 0,00 9,27 1
Plasty 8,10 0,00 32,17 0,00 48,26 3
58,00
6660005329
Papír 0,00 0,00 8,22 0,00 4,11 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,18 0,00 4,77 0
Plasty 0,00 0,00 7,57 0,00 11,36 0
20,00
6660005331
Nápoj. karton 1,61 0,00 7,50 0,00 11,25 1
Papír 14,10 0,00 14,10 0,00 7,05 4
Plasty 5,54 0,00 48,08 0,00 72,12 2
90,00
6660005345
Papír 11,90 0,00 119,65 0,00 59,83 1
Plasty 1,30 0,00 16,47 0,00 24,71 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,92 0,00 5,88 0
90,00
6660005369
Plasty 0,00 0,00 6,09 0,00 9,14 0
9,00
6660005387
Papír 5,42 0,00 36,65 0,00 18,33 1
Plasty 0,00 0,00 0,00 16,24 0,00 0
Plasty 1,70 0,00 27,13 0,00 40,70 1
59,00
6660005393
Směsné kovy 0,00 0,00 11,14 0,00 16,71 0
17,00
6660005403
Plasty 28,58 0,00 51,75 0,00 77,63 8
78,00
6660005405
Nápoj. karton 4,18 0,00 9,42 0,00 14,13 2
Papír 20,47 0,00 99,68 0,00 49,84 4
Plasty 13,79 0,00 162,69 0,00 244,04 4
308,00
6660005412
Plasty 11,33 0,00 114,32 0,00 171,48 4
Papír 56,03 0,00 231,47 0,00 115,74 7
Nápoj. karton 5,55 0,00 16,03 0,00 24,05 3
Směsné kovy 4,45 0,00 11,13 0,00 16,70 1
328,00
6660005417
Směsné kovy 0,00 0,00 5,50 0,00 8,25 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 24,42 0,00 36,63 0
Plasty 0,00 0,00 152,81 0,00 229,22 0
Papír 0,00 0,00 140,70 0,00 70,35 0
344,00
6660005420
Směsné kovy 0,00 0,00 0,84 0,00 1,26 0
Papír 0,00 0,00 140,91 0,00 70,46 0
Plasty 0,00 0,00 179,72 0,00 269,58 0
341,00
6660005424
Papír 11,71 0,00 33,27 0,00 16,64 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,91 0,00 1,37 0
Plasty 1,21 0,00 3,66 0,00 5,49 1
23,00
6660005458
Směsné kovy 3,33 0,00 8,48 0,00 12,72 1
Papír 4,61 0,00 59,08 0,00 29,54 1
Plasty 7,92 0,00 68,89 0,00 103,34 3
146,00
6660005488
Plasty 5,12 0,00 34,15 0,00 51,23 2
Směsné kovy 0,00 0,00 2,31 0,00 3,47 0
Papír 5,66 0,00 40,06 0,00 20,03 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,52 0,00 2,28 0
77,00
6660005491
Plasty 1,75 0,00 6,51 0,00 9,77 1
Směsné kovy 0,00 0,00 3,52 0,00 5,28 0
Papír 3,12 0,00 28,05 0,00 14,03 1
Nápoj. karton 1,76 0,00 4,86 0,00 7,29 1
36,00
6660005499
Papír 13,75 0,00 115,60 0,00 57,80 2
Plasty 4,86 0,00 55,20 0,00 82,80 2
Směsné kovy 4,76 0,00 16,32 0,00 24,48 1
165,00
6660005516
Směsné kovy 0,00 0,00 3,92 0,00 5,88 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,89 0,00 4,34 0
Papír 4,24 0,00 23,11 0,00 11,56 1
Plasty 3,85 0,00 16,88 0,00 25,32 1
47,00
6660005525
Plasty 0,00 0,00 23,63 0,00 35,45 0
Nápoj. karton 4,56 0,00 19,62 0,00 29,43 1
65,00
6660005531
Papír 3,54 0,00 42,11 0,00 21,06 1
Plasty 2,17 0,00 9,66 0,00 14,49 1
36,00
6660005539
Směsné kovy 0,00 0,00 15,84 0,00 23,76 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,68 0,00 1,02 0
Plasty 0,00 0,00 14,83 0,00 22,25 0
Papír 0,00 0,00 45,95 0,00 22,98 0
70,00
6660005591
Plasty 4,21 0,00 34,46 0,00 51,69 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,11 0,00 6,17 0
Směsné kovy 0,00 0,00 5,21 0,00 7,82 0
66,00
6660005618
Plasty 0,00 0,00 21,74 0,00 32,61 0
Nápoj. karton 1,23 0,00 12,50 0,00 18,75 1
Papír 20,20 0,00 149,17 0,00 74,58 2
126,00
6660005630
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,78 0,00 1,17 0
Plasty 0,00 0,00 2,88 0,00 4,32 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0
5,00
6660005715
Plasty 0,00 0,00 24,96 0,00 37,44 0
Papír 0,00 0,00 27,05 0,00 13,53 0
51,00
6660005720
Papír 0,00 0,00 18,74 0,00 9,37 0
Plasty 2,53 0,00 32,76 0,00 49,14 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,94 0,00 4,41 0
Směsné kovy 0,00 0,00 6,60 0,00 9,90 0
73,00
6660005736
Papír 21,67 0,00 241,15 0,00 120,58 2
Plasty 8,53 0,00 31,29 0,00 46,94 3
168,00
6660005751
Směsné kovy 0,00 0,00 3,72 0,00 5,58 0
Plasty 3,75 0,00 25,70 0,00 38,55 1
Nápoj. karton 0,61 0,00 5,85 0,00 8,78 1
Papír 0,00 0,00 26,92 0,00 13,46 0
66,00
6660005784
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,51 0,00 3,77 0
Plasty 3,13 0,00 32,11 0,00 48,17 2
Papír 0,00 0,00 11,04 0,00 5,52 0
57,00
6660005824
Plasty 1,74 0,00 43,86 0,00 65,79 1
Papír 0,00 0,00 42,25 0,00 21,13 0
87,00
6660005864
Směsné kovy 0,00 0,00 6,26 0,00 9,39 0
Papír 6,92 0,00 75,48 0,00 37,74 1
Nápoj. karton 0,56 0,00 6,18 0,00 9,27 1
Plasty 4,41 0,00 11,41 0,00 17,11 2
74,00
6660005872
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,17 0,00 4,76 0
Papír 0,00 0,00 29,46 0,00 14,73 0
Plasty 0,00 0,00 9,02 0,00 13,53 0
33,00
6660005884
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,91 0,00 14,87 0
15,00
6660005909
Směsné kovy 0,00 0,00 9,69 0,00 14,54 0
Nápoj. karton 1,68 0,00 19,43 0,00 29,15 1
Plasty 8,07 0,00 73,63 0,00 110,45 3
Papír 10,23 0,00 149,65 0,00 74,83 1
229,00
6660005918
Plasty 2,86 0,00 38,85 0,00 58,28 2
58,00
6660005929
Papír 0,00 0,00 35,21 0,00 17,61 0
Nápoj. karton 0,77 0,00 3,92 0,00 5,88 1
Směsné kovy 0,25 0,00 1,44 0,00 2,16 1
Plasty 1,91 0,00 24,79 0,00 37,19 2
63,00
6660005944
Papír 0,00 0,00 35,88 0,00 17,94 0
Směsné kovy 0,00 0,00 1,91 0,00 2,87 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,22 0,00 4,83 0
Plasty 0,00 0,00 12,76 0,00 19,14 0
45,00
6660005976
Plasty 1,14 0,00 9,60 0,00 14,40 1
Papír 0,00 0,00 22,35 0,00 11,18 0
26,00
6660005988
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,09 0,00 3,14 0
Plasty 0,00 0,00 4,64 0,00 6,96 0
10,00
6660006026
Papír 0,00 0,00 18,59 0,00 9,30 0
Plasty 2,00 0,00 10,37 0,00 15,56 1
25,00
6660006029
Plasty 0,00 0,00 1,22 0,00 1,83 0
Směsné kovy 0,00 0,00 1,58 0,00 2,37 0
Směsné kovy 0,00 0,00 0,00 7,42 0,00 0
Papír 0,00 0,00 2,88 0,00 1,44 0
6,00
6660006043
Směsné kovy 0,00 0,00 3,38 0,00 5,07 0
Papír 8,72 0,00 51,66 0,00 25,83 1
Plasty 2,53 0,00 11,74 0,00 17,61 1
49,00
6660006071
Papír 0,00 0,00 27,60 0,00 13,80 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,31 0,00 1,97 0
Plasty 0,00 0,00 11,68 0,00 17,52 0
33,00
6660006087
Směsné kovy 1,85 0,00 1,85 0,00 2,78 1
Plasty 8,90 0,00 20,30 0,00 30,45 4
Papír 13,24 0,00 29,24 0,00 14,62 2
Nápoj. karton 2,06 0,00 2,06 0,00 3,09 1
51,00
6660006088
Papír 8,70 0,00 40,35 0,00 20,18 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,36 0,00 3,54 0
Plasty 1,94 0,00 11,23 0,00 16,85 1
41,00
6660006100
Papír 1,38 0,00 3,97 0,00 1,99 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,67 0,00 2,51 0
Plasty 3,64 0,00 29,01 0,00 43,52 2
48,00
6660006102
Papír 0,00 0,00 30,26 0,00 15,13 0
Plasty 1,95 0,00 19,34 0,00 29,01 1
44,00
6660006143
Směsné kovy 1,19 0,00 2,13 0,00 3,20 1
Nápoj. karton 0,42 0,00 1,21 0,00 1,82 1
Papír 13,08 0,00 138,53 0,00 69,27 2
Plasty 3,54 0,00 19,97 0,00 29,96 2
104,00
6660006148
Směsné kovy 0,00 0,00 4,54 0,00 6,81 0
7,00
6660006185
Papír 4,78 0,00 45,73 0,00 22,87 1
Směsné kovy 0,00 0,00 4,45 0,00 6,68 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,74 0,00 8,61 0
Plasty 2,11 0,00 12,99 0,00 19,49 1
58,00
6660006217
Nápoj. karton 1,94 0,00 13,90 0,00 20,85 1
Papír 22,38 0,00 111,93 0,00 55,97 4
Plasty 10,58 0,00 45,04 0,00 67,56 4
144,00
6660006244
Plasty 4,46 0,00 31,21 0,00 46,82 1
Papír 0,00 0,00 34,28 0,00 17,14 0
64,00
6660006250
Plasty 0,00 0,00 31,29 0,00 46,94 0
47,00
6660006256
Plasty 2,70 0,00 23,77 0,00 35,66 2
36,00
6660006270
Papír 10,55 0,00 85,23 0,00 42,62 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,59 0,00 5,39 0
Plasty 1,84 0,00 16,18 0,00 24,27 1
72,00
6660006288
Plasty 0,00 0,00 12,99 0,00 19,49 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,64 0,00 3,96 0
Papír 0,00 0,00 53,56 0,00 26,78 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,78 0,00 4,17 0
54,00
6660006295
Směsné kovy 0,00 0,00 2,66 0,00 3,99 0
Papír 9,75 0,00 60,30 0,00 30,15 3
Plasty 4,78 0,00 14,82 0,00 22,23 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,14 0,00 7,71 0
64,00
6660006315
Směsné kovy 0,00 0,00 0,86 0,00 1,29 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,22 0,00 4,83 0
Papír 1,17 0,00 16,55 0,00 8,28 1
Plasty 1,76 0,00 12,84 0,00 19,26 1
34,00
6660006317
Papír 9,49 0,00 48,79 0,00 24,40 1
Plasty 0,00 0,00 3,44 0,00 5,16 0
30,00
6660006374
Plasty 0,00 0,00 11,88 0,00 17,82 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,63 0,00 3,95 0
22,00
6660006381
Plasty 3,42 0,00 24,16 0,00 36,24 2
Papír 6,93 0,00 18,44 0,00 9,22 1
Nápoj. karton 0,71 0,00 5,67 0,00 8,51 1
54,00
6660006385
Nápoj. karton 2,24 0,00 10,69 0,00 16,04 1
Plasty 8,57 0,00 39,48 0,00 59,22 4
Papír 10,33 0,00 69,86 0,00 34,93 2
Směsné kovy 0,00 0,00 2,61 0,00 3,92 0
114,00
6660006407
Papír 8,14 0,00 132,84 0,00 66,42 4
Směsné kovy 3,10 0,00 8,96 0,00 13,44 1
Nápoj. karton 0,61 0,00 6,28 0,00 9,42 1
Plasty 9,03 0,00 98,09 0,00 147,14 3
236,00
6660006425
Papír 0,00 0,00 67,80 0,00 33,90 0
Plasty 0,00 0,00 6,14 0,00 9,21 0
Směsné kovy 0,00 0,00 3,68 0,00 5,52 0
49,00
6660006431
Papír 10,29 0,00 52,63 0,00 26,32 1
Plasty 3,54 0,00 10,07 0,00 15,11 1
Směsné kovy 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,92 0,00 5,88 0
50,00
6660006437
Plasty 0,00 0,00 22,75 0,00 34,13 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,92 0,00 4,38 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,77 0,00 4,16 0
Papír 0,00 0,00 50,35 0,00 25,18 0
68,00
6660006446
Papír 0,00 0,00 51,17 0,00 25,59 0
Plasty 0,00 0,00 5,80 0,00 8,70 0
34,00
6660006452
Papír 5,81 0,00 88,75 0,00 44,38 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,28 0,00 3,42 0
Plasty 1,94 0,00 20,14 0,00 30,21 1
Směsné kovy 0,00 0,00 1,61 0,00 2,42 0
80,00
6660006457
Směsné kovy 2,05 0,00 11,78 0,00 17,67 1
Papír 8,72 0,00 56,17 0,00 28,09 1
Nápoj. karton 1,25 0,00 5,22 0,00 7,83 1
Plasty 6,29 0,00 43,80 0,00 65,70 2
119,00
6660006458
Směsné kovy 0,00 0,00 25,10 0,00 37,65 0
Plasty 0,00 0,00 38,40 0,00 57,60 0
Papír 0,00 0,00 11,19 0,00 5,60 0
101,00
6660006459
Papír 10,11 0,00 89,22 0,00 44,61 1
Plasty 3,24 0,00 36,66 0,00 54,99 1
100,00
6660006462
Papír 0,00 0,00 78,40 0,00 39,20 0
Plasty 1,19 0,00 3,81 0,00 5,72 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,42 0,00 9,63 0
55,00
6660006484
Plasty 4,65 0,00 31,28 0,00 46,92 2
47,00
6660006492
Papír 3,21 0,00 29,45 0,00 14,73 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,39 0,00 6,59 0
Plasty 3,46 0,00 39,30 0,00 58,95 2
80,00
6660006497
Plasty 1,93 0,00 18,64 0,00 27,96 1
Papír 39,85 0,00 445,74 0,00 222,87 5
251,00
6660006507
Papír 0,00 0,00 11,68 0,00 5,84 0
6,00
6660006530
Plasty 0,00 0,00 40,32 0,00 60,48 0
60,00
6660006552
Papír 8,63 0,00 86,69 0,00 43,35 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,08 0,00 7,62 0
Plasty 5,77 0,00 40,83 0,00 61,25 2
112,00
6660006563
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,05 0,00 3,08 0
Papír 4,42 0,00 30,11 0,00 15,06 1
Plasty 1,03 0,00 25,61 0,00 38,42 1
57,00
6660006569
Nápoj. karton 0,00 0,00 14,42 0,00 21,63 0
Plasty 3,55 0,00 34,40 0,00 51,60 1
Papír 0,00 0,00 21,04 0,00 10,52 0
Směsné kovy 0,00 0,00 4,70 0,00 7,05 0
91,00
6660006624
Plasty 5,32 0,00 22,78 0,00 34,17 2
Papír 4,10 0,00 40,78 0,00 20,39 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 10,61 0,00 15,92 0
70,00
6660006631
Papír 0,00 0,00 34,97 0,00 17,49 0
Směsné kovy 0,00 0,00 1,91 0,00 2,87 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,95 0,00 4,43 0
Plasty 0,00 0,00 8,04 0,00 12,06 0
37,00
6660006661
Papír 0,00 0,00 29,22 0,00 14,61 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,92 0,00 5,88 0
Plasty 0,00 0,00 14,49 0,00 21,74 0
Směsné kovy 0,00 0,00 5,75 0,00 8,63 0
51,00
6660006682
Papír 0,00 0,00 17,41 0,00 8,71 0
Směsné kovy 0,00 0,00 3,06 0,00 4,59 0
Plasty 0,00 0,00 16,68 0,00 25,02 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,47 0,00 2,21 0
41,00
6660006683
Směsné kovy 0,00 0,00 3,31 0,00 4,97 0
Papír 0,00 0,00 3,90 0,00 1,95 0
Plasty 0,00 0,00 9,61 0,00 14,42 0
21,00
6660006700
Plasty 1,92 0,00 5,76 0,00 8,64 1
Papír 14,54 0,00 25,68 0,00 12,84 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0
Nápoj. karton 1,91 0,00 1,91 0,00 2,87 1
24,00
6660006728
Papír 0,00 0,00 26,38 0,00 13,19 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,66 0,00 0,99 0
Plasty 0,00 0,00 9,95 0,00 14,93 0
Směsné kovy 0,00 0,00 0,89 0,00 1,34 0
30,00
6660006734
Směsné kovy 0,00 0,00 1,59 0,00 2,39 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,80 0,00 4,20 0
Plasty 1,75 0,00 13,42 0,00 20,13 1
Papír 9,91 0,00 38,40 0,00 19,20 1
46,00
6660006744
Plasty 0,00 0,00 17,14 0,00 25,71 0
Papír 0,00 0,00 8,81 0,00 4,41 0
30,00
6660006749
Plasty 6,40 0,00 29,61 0,00 44,42 2
44,00
6660006760
Plasty 0,00 0,00 7,31 0,00 10,97 0
Papír 0,00 0,00 13,85 0,00 6,93 0
18,00
6660006778
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,05 0,00 1,58 0
Plasty 0,00 0,00 5,84 0,00 8,76 0
10,00
6660006789
Plasty 0,00 2,34 0,00 2,34 0,00 0
Plasty 2,77 0,00 36,73 0,00 55,10 1
Papír 3,74 0,00 36,26 0,00 18,13 1
73,00
6660006818
Papír 2,41 0,00 15,53 0,00 7,77 1
Plasty 0,00 0,00 5,84 0,00 8,76 0
17,00
6660006830
Plasty 0,00 0,00 10,59 0,00 15,89 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,34 0,00 3,51 0
Papír 0,00 0,00 33,72 0,00 16,86 0
36,00
6660006847
Plasty 0,00 0,00 4,85 0,00 7,28 0
7,00
6660006849
Plasty 3,03 0,00 25,45 0,00 38,17 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,62 0,00 9,93 0
48,00
6660006870
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,46 0,00 2,19 0
Plasty 0,00 0,00 20,43 0,00 30,65 0
Papír 0,00 0,00 54,77 0,00 27,39 0
60,00
6660006884
Směsné kovy 2,65 0,00 25,76 0,00 38,64 1
Papír 5,20 0,00 115,25 0,00 57,63 1
Plasty 3,16 0,00 27,96 0,00 41,94 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,74 0,00 14,61 0
153,00
6660006927
Plasty 4,33 0,00 40,42 0,00 60,63 2
Směsné kovy 0,00 0,00 2,46 0,00 3,69 0
Papír 0,00 0,00 3,91 0,00 1,96 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,60 0,00 6,90 0
73,00
6660006937
Papír 9,08 0,00 46,18 0,00 23,09 1
Nápoj. karton 1,45 0,00 15,70 0,00 23,55 1
Plasty 5,34 0,00 51,28 0,00 76,92 2
124,00
6660006953
Nápoj. karton 0,00 0,00 11,33 0,00 17,00 0
Plasty 0,00 0,00 11,29 0,00 16,93 0
34,00
6660006954
Papír 0,00 0,00 85,54 0,00 42,77 0
Plasty 0,00 0,00 22,77 0,00 34,16 0
77,00
6660006960
Směsné kovy 0,00 0,00 3,57 0,00 5,36 0
Nápoj. karton 0,87 0,00 2,33 0,00 3,50 1
Papír 0,00 0,00 35,38 0,00 17,69 0
Plasty 0,00 0,00 11,25 0,00 16,88 0
43,00
6660006974
Papír 0,00 0,00 4,49 0,00 2,25 0
Plasty 0,00 0,00 21,32 0,00 31,98 0
34,00
6660007010
Plasty 0,00 0,00 11,42 0,00 17,13 0
17,00
6660007016
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,96 0,00 4,44 0
Papír 0,00 0,00 49,81 0,00 24,91 0
Plasty 0,00 0,00 7,10 0,00 10,65 0
40,00
6660007020
Nápoj. karton 1,78 0,00 7,59 0,00 11,39 1
Papír 11,29 0,00 21,65 0,00 10,83 1
Plasty 0,00 0,00 21,24 0,00 31,86 0
54,00
6660007025
Papír 0,00 0,00 10,25 0,00 5,13 0
Plasty 0,00 0,00 11,17 0,00 16,76 0
22,00
6660007031
Směsné kovy 0,00 0,00 6,64 0,00 9,96 0
Plasty 1,82 0,00 13,73 0,00 20,60 1
Papír 7,87 0,00 63,69 0,00 31,85 1
62,00
6660007038
Plasty 11,45 0,00 27,90 0,00 41,85 5
Papír 0,00 0,00 39,14 0,00 19,57 0
61,00
6660007125
Papír 5,48 0,00 19,53 0,00 9,77 1
Plasty 1,35 0,00 6,49 0,00 9,74 1
Směsné kovy 0,00 0,00 2,39 0,00 3,59 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,93 0,00 1,40 0
24,00
6660007126
Plasty 2,04 0,00 2,04 0,00 3,06 1
Směsné kovy 0,00 0,00 1,52 0,00 2,28 0
5,00
6660007148
Plasty 5,54 0,00 10,59 0,00 15,89 1
Papír 0,00 0,00 10,11 0,00 5,06 0
21,00
6660007211
Plasty 1,80 0,00 7,50 0,00 11,25 1
Papír 7,28 0,00 70,22 0,00 35,11 1
46,00
6660007229
Papír 0,00 0,00 42,52 0,00 21,26 0
Plasty 0,00 0,00 21,01 0,00 31,52 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,38 0,00 8,07 0
61,00
6660007244
Plasty 0,00 0,00 2,17 0,00 3,26 0
Papír 0,00 0,00 5,77 0,00 2,89 0
6,00
6660007249
Plasty 1,68 0,00 20,78 0,00 31,17 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,99 0,00 10,49 0
Papír 8,21 0,00 39,11 0,00 19,56 1
61,00
6660007314
Plasty 3,54 0,00 21,27 0,00 31,91 1
32,00
6660007322
Směsné kovy 0,00 0,00 2,80 0,00 4,20 0
Plasty 3,80 0,00 22,63 0,00 33,95 1
Papír 16,11 0,00 53,97 0,00 26,99 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,72 0,00 2,58 0
68,00
6660007327
Směsné kovy 0,00 0,00 4,53 0,00 6,80 0
Plasty 0,00 0,00 11,94 0,00 17,91 0
Papír 0,00 0,00 31,49 0,00 15,75 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,43 0,00 2,15 0
43,00
6660007329
Papír 7,46 0,00 72,73 0,00 36,37 1
Plasty 2,60 0,00 21,42 0,00 32,13 1
68,00
6660007344
Plasty 6,23 0,00 73,55 0,00 110,33 4
Papír 5,61 0,00 60,54 0,00 30,27 1
Směsné kovy 0,00 0,00 4,39 0,00 6,59 0
Nápoj. karton 0,78 0,00 8,91 0,00 13,37 1
161,00
6660007356
Papír 5,39 0,00 99,48 0,00 49,74 1
Plasty 2,12 0,00 16,62 0,00 24,93 1
75,00
6660007378
Plasty 1,82 0,00 9,54 0,00 14,31 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,37 0,00 2,06 0
Papír 0,00 0,00 6,17 0,00 3,09 0
19,00
6660007389
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,45 0,00 5,18 0
Papír 5,58 0,00 62,93 0,00 31,47 1
Směsné kovy 0,00 0,00 12,24 0,00 18,36 0
Plasty 1,93 0,00 20,49 0,00 30,74 1
86,00
6660007402
Papír 0,00 0,00 5,11 0,00 2,56 0
Plasty 0,00 0,00 3,14 0,00 4,71 0
7,00
6660007406
Plasty 1,25 0,00 7,26 0,00 10,89 1
Papír 4,86 0,00 4,86 0,00 2,43 1
13,00
6660007410
Plasty 6,99 0,00 60,47 0,00 90,71 4
Papír 10,17 0,00 30,13 0,00 15,07 1
Směsné kovy 0,00 0,00 3,28 0,00 4,92 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 14,45 0,00 21,68 0
132,00
6660007416
Plasty 0,00 0,00 18,31 0,00 27,47 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 19,51 0,00 29,27 0
Papír 0,00 0,00 2,20 0,00 1,10 0
58,00
6660007417
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,02 0,00 7,53 0
Plasty 8,00 0,00 43,01 0,00 64,52 2
72,00
6660007455
Papír 70,87 0,00 157,19 0,00 78,60 7
Směsné kovy 2,70 0,00 2,70 0,00 4,05 1
83,00
6660007457
Plasty 7,31 0,00 42,05 0,00 63,08 3
Papír 10,56 0,00 77,18 0,00 38,59 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,87 0,00 7,31 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,88 0,00 4,32 0
113,00
6660007463
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,34 0,00 14,01 0
Směsné kovy 0,00 0,00 10,62 0,00 15,93 0
Plasty 5,19 0,00 63,40 0,00 95,10 3
Papír 0,00 0,00 378,51 0,00 189,26 0
314,00
6660007464
Papír 12,88 0,00 74,66 0,00 37,33 1
Plasty 2,34 0,00 19,54 0,00 29,31 1
67,00
6660007505
Plasty 2,16 0,00 17,82 0,00 26,73 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,21 0,00 6,32 0
Papír 0,00 0,00 38,35 0,00 19,18 0
52,00
6660007509
Směsné kovy 0,00 0,00 3,04 0,00 4,56 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,78 0,00 5,67 0
Plasty 2,40 0,00 27,99 0,00 41,99 1
Papír 0,00 0,00 82,48 0,00 41,24 0
93,00
6660007522
Plasty 0,00 0,00 26,83 0,00 40,24 0
Papír 0,00 0,00 40,28 0,00 20,14 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,49 0,00 6,74 0
67,00
6660007535
Plasty 2,04 0,00 10,11 0,00 15,17 1
15,00
6660007587
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,93 0,00 1,40 0
1,00
6660007597
Směsné kovy 0,00 0,00 1,45 0,00 2,18 0
Plasty 1,95 0,00 10,49 0,00 15,74 1
Nápoj. karton 0,49 0,00 4,33 0,00 6,50 1
Papír 1,91 0,00 19,63 0,00 9,82 1
34,00
6660007600
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,39 0,00 3,59 0
Plasty 4,43 0,00 41,32 0,00 61,98 2
Papír 5,60 0,00 46,91 0,00 23,46 1
89,00
6660007606
Plasty 4,93 0,00 57,34 0,00 86,01 2
Papír 15,33 0,00 141,47 0,00 70,74 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,35 0,00 14,03 0
171,00
6660007667
Plasty 0,00 0,00 10,43 0,00 15,65 0
16,00
6660007696
Papír 0,00 0,00 38,25 0,00 19,13 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,45 0,00 8,18 0
Plasty 6,18 0,00 49,48 0,00 74,22 3
102,00
6660007702
Papír 0,00 0,00 34,03 0,00 17,02 0
Plasty 0,00 0,00 2,96 0,00 4,44 0
21,00
6660007716
Směsné kovy 0,00 0,00 1,26 0,00 1,89 0
Papír 5,28 0,00 26,08 0,00 13,04 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,84 0,00 5,76 0
Plasty 0,63 0,00 23,85 0,00 35,78 1
56,00
6660007765
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,18 0,00 4,77 0
Plasty 3,95 0,00 26,60 0,00 39,90 1
45,00
6660007789
Plasty 4,82 0,00 37,14 0,00 55,71 2
56,00
6660007791
Papír 11,29 0,00 68,65 0,00 34,33 1
Nápoj. karton 1,71 0,00 1,71 0,00 2,57 1
Plasty 1,86 0,00 18,79 0,00 28,19 1
65,00
6660007807
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,61 0,00 2,42 0
Papír 6,69 0,00 8,78 0,00 4,39 2
Plasty 3,80 0,00 6,76 0,00 10,14 2
17,00
6660007814
Směsné kovy 0,00 0,00 4,20 0,00 6,30 0
Papír 0,00 0,00 129,37 0,00 64,69 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 26,53 0,00 39,80 0
Plasty 0,00 0,00 30,30 0,00 45,45 0
156,00
6660007818
Papír 17,24 0,00 27,63 0,00 13,82 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,20 0,00 4,80 0
Plasty 2,44 0,00 14,02 0,00 21,03 1
40,00
6660007824
Plasty 1,39 0,00 13,98 0,00 20,97 1
21,00
6660007825
Papír 0,00 0,00 39,79 0,00 19,90 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,28 0,00 3,42 0
Plasty 0,00 0,00 10,66 0,00 15,99 0
39,00
6660007847
Papír 0,00 0,00 50,16 0,00 25,08 0
Plasty 0,00 0,00 10,99 0,00 16,49 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,42 0,00 2,13 0
44,00
6660007848
Nápoj. karton 1,89 0,00 10,39 0,00 15,59 1
Plasty 8,56 0,00 44,84 0,00 67,26 4
83,00
6660007849
Papír 0,00 0,00 75,66 0,00 37,83 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 7,97 0,00 11,96 0
Plasty 1,72 0,00 19,13 0,00 28,70 1
78,00
6660007869
Papír 0,00 0,00 11,68 0,00 5,84 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,13 0,00 12,20 0
Plasty 3,44 0,00 10,79 0,00 16,18 1
34,00
6660007884
Směsné kovy 0,00 0,00 3,38 0,00 5,07 0
Papír 8,24 0,00 81,74 0,00 40,87 1
Plasty 1,88 0,00 22,68 0,00 34,02 1
80,00
6660007895
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,44 0,00 0,66 0
Papír 0,00 0,00 15,80 0,00 7,90 0
Plasty 0,00 0,00 6,93 0,00 10,40 0
19,00
6660007896
Směsné kovy 0,00 0,00 6,31 0,00 9,47 0
Papír 4,97 0,00 71,81 0,00 35,91 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,44 0,00 8,16 0
Plasty 2,70 0,00 44,22 0,00 66,33 1
120,00
6660007908
Směsné kovy 0,00 0,00 9,79 0,00 14,69 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,58 0,00 2,37 0
17,00
6660007949
Papír 4,11 0,00 45,88 0,00 22,94 1
Směsné kovy 0,00 0,00 3,37 0,00 5,06 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,68 0,00 14,52 0
Plasty 6,10 0,00 45,36 0,00 68,04 2
111,00
6660007957
Papír 6,51 0,00 48,42 0,00 24,21 1
Plasty 2,09 0,00 20,85 0,00 31,28 1
55,00
6660007979
Plasty 0,00 0,00 5,48 0,00 8,22 0
8,00
6660008006
Plasty 1,66 0,00 35,83 0,00 53,75 1
54,00
6660008018
Papír 11,94 0,00 159,35 0,00 79,68 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,85 0,00 2,78 0
Plasty 2,08 0,00 13,16 0,00 19,74 1
102,00
6660008028
Směsné kovy 1,32 0,00 3,39 0,00 5,09 1
Nápoj. karton 0,91 0,00 4,78 0,00 7,17 1
Plasty 3,14 0,00 36,07 0,00 54,11 2
66,00
6660008032
Směsné kovy 0,00 0,00 2,90 0,00 4,35 0
Papír 16,26 0,00 85,21 0,00 42,61 3
Nápoj. karton 0,00 0,00 7,59 0,00 11,39 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0
Plasty 3,70 0,00 28,60 0,00 42,90 2
101,00
6660008034
Papír 7,89 0,00 80,88 0,00 40,44 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,77 0,00 7,16 0
Plasty 2,42 0,00 32,59 0,00 48,89 1
Směsné kovy 0,00 0,00 4,05 0,00 6,08 0
103,00
6660008038
Papír 36,38 0,00 286,30 0,00 143,15 4
Směsné kovy 0,00 0,00 8,04 0,00 12,06 0
Nápoj. karton 1,35 0,00 7,28 0,00 10,92 1
Plasty 2,80 0,00 43,68 0,00 65,52 1
232,00
6660008056
Směsné kovy 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 0
Směsné kovy 0,00 0,00 7,09 0,00 10,64 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,85 0,00 4,28 0
Plasty 3,82 0,00 21,24 0,00 31,86 3
47,00
6660008095
Směsné kovy 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0
Směsné kovy 1,78 0,00 5,30 0,00 7,95 1
Papír 8,75 0,00 87,70 0,00 43,85 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,57 0,00 5,36 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0
Plasty 5,32 0,00 29,61 0,00 44,42 2
102,00
6660008133
Plasty 1,33 0,00 16,63 0,00 24,95 1
25,00
6660008205
Plasty 3,46 0,00 34,81 0,00 52,22 1
52,00
6660008240
Plasty 0,00 0,00 3,59 0,00 5,39 0
5,00
6660008251
Papír 0,00 0,00 13,22 0,00 6,61 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0
Plasty 0,00 0,00 2,27 0,00 3,41 0
10,00
6660008277
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,42 0,00 9,63 0
10,00
6660008295
Papír 6,19 0,00 22,58 0,00 11,29 3
Plasty 5,49 0,00 47,44 0,00 71,16 4
82,00
6660008318
Papír 6,33 0,00 31,77 0,00 15,89 1
Plasty 0,00 0,00 10,37 0,00 15,56 0
31,00
6660008329
Papír 14,66 0,00 63,58 0,00 31,79 2
Plasty 6,29 0,00 24,73 0,00 37,10 3
69,00
6660008343
Směsné kovy 0,57 0,00 4,06 0,00 6,09 1
Papír 14,23 0,00 119,86 0,00 59,93 1
Nápoj. karton 0,72 0,00 6,98 0,00 10,47 1
Plasty 6,88 0,00 42,18 0,00 63,27 3
140,00
6660008361
Papír 0,00 0,00 44,93 0,00 22,47 0
Plasty 0,00 0,00 17,80 0,00 26,70 0
49,00
6660008378
Papír 0,00 0,00 8,29 0,00 4,15 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,86 0,00 5,79 0
Plasty 0,00 0,00 26,43 0,00 39,65 0
50,00
6660008395
Papír 7,18 0,00 56,84 0,00 28,42 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,65 0,00 2,48 0
Plasty 1,49 0,00 9,13 0,00 13,70 1
45,00
6660008446
Směsné kovy 0,74 0,00 7,63 0,00 11,45 1
Papír 4,94 0,00 74,43 0,00 37,22 1
Nápoj. karton 1,74 0,00 4,91 0,00 7,37 1
Plasty 2,55 0,00 21,89 0,00 32,84 1
89,00
6660008475
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,49 0,00 5,24 0
Plasty 0,00 0,00 19,11 0,00 28,67 0
34,00
6660008480
Směsné kovy 0,00 0,00 3,46 0,00 5,19 0
Papír 0,00 0,00 44,66 0,00 22,33 0
Plasty 1,19 0,00 19,01 0,00 28,52 1
56,00
6660008520
Plasty 0,00 0,00 12,27 0,00 18,41 0
18,00
6660008523
Papír 0,00 0,00 13,06 0,00 6,53 0
Plasty 0,00 0,00 12,02 0,00 18,03 0
25,00
6660008528
Papír 0,00 0,00 74,78 0,00 37,39 0
Plasty 0,00 0,00 40,62 0,00 60,93 0
98,00
6660008530
Papír 0,00 0,00 20,08 0,00 10,04 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,62 0,00 0,93 0
Plasty 0,00 0,00 3,95 0,00 5,93 0
17,00
6660008531
Papír 0,00 0,00 11,84 0,00 5,92 0
Plasty 0,00 0,00 12,16 0,00 18,24 0
24,00
6660008533
Směsné kovy 0,00 0,00 2,81 0,00 4,22 0
Plasty 0,00 0,00 41,29 0,00 61,94 0
66,00
6660008535
Papír 0,00 0,00 25,21 0,00 12,61 0
Plasty 0,00 0,00 16,70 0,00 25,05 0
38,00
6660008536
Papír 0,00 0,00 20,72 0,00 10,36 0
Plasty 3,91 0,00 22,24 0,00 33,36 2
44,00
6660008612
Papír 0,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,06 0,00 1,59 0
Plasty 0,00 0,00 10,51 0,00 15,77 0
19,00
6660008632
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,81 0,00 7,22 0
7,00
6660008635
Směsné kovy 0,00 0,00 2,84 0,00 4,26 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,95 0,00 4,43 0
Plasty 0,00 0,00 47,67 0,00 71,51 0
80,00
6660008644
Plasty 0,00 0,00 0,00 3,81 0,00 0
Plasty 3,17 0,00 23,62 0,00 35,43 1
35,00
6660008669
Papír 0,00 0,00 12,52 0,00 6,26 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 12,89 0,00 19,34 0
Plasty 0,00 0,00 22,32 0,00 33,48 0
59,00
6660008677
Papír 10,07 0,00 68,38 0,00 34,19 2
Nápoj. karton 0,61 0,00 4,73 0,00 7,10 1
Plasty 2,04 0,00 38,81 0,00 58,22 1
100,00
6660008684
Papír 51,10 0,00 51,10 0,00 25,55 5
Nápoj. karton 3,35 0,00 9,32 0,00 13,98 1
Plasty 4,34 0,00 4,34 0,00 6,51 1
46,00
6660008706
Papír 0,00 0,00 15,58 0,00 7,79 0
Nápoj. karton 2,08 0,00 6,48 0,00 9,72 1
Plasty 8,35 0,00 22,93 0,00 34,40 2
52,00
6660008721
Papír 0,00 0,00 12,03 0,00 6,02 0
Plasty 0,00 0,00 2,71 0,00 4,07 0
10,00
6660008740
Papír 9,93 0,00 87,76 0,00 43,88 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,88 0,00 4,32 0
Plasty 1,78 0,00 20,59 0,00 30,89 1
79,00
6660008746
Papír 0,00 0,00 35,43 0,00 17,72 0
Plasty 2,42 0,00 40,06 0,00 60,09 1
78,00
6660008778
Směsné kovy 1,73 0,00 5,77 0,00 8,66 1
Papír 43,15 0,00 254,57 0,00 127,29 6
Plasty 2,62 0,00 15,20 0,00 22,80 1
159,00
6660008786
Papír 0,00 12,69 0,00 12,69 0,00 0
Papír 9,77 0,00 80,96 0,00 40,48 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,87 0,00 4,31 0
Plasty 8,20 0,00 36,47 0,00 54,71 3
99,00
6660008787
Směsné kovy 0,00 0,00 4,69 0,00 7,04 0
Nápoj. karton 1,14 0,00 9,12 0,00 13,68 1
Plasty 2,96 0,00 38,27 0,00 57,41 2
78,00
6660008824
Papír 1,79 0,00 19,82 0,00 9,91 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,89 0,00 2,84 0
Plasty 1,79 0,00 7,70 0,00 11,55 1
24,00
6660008856
Směsné kovy 0,00 0,00 3,40 0,00 5,10 0
Papír 0,00 0,00 108,31 0,00 54,16 0
Plasty 0,00 0,00 20,38 0,00 30,57 0
90,00
6660008881
Papír 8,49 0,00 83,78 0,00 41,89 1
Nápoj. karton 1,51 0,00 1,51 0,00 2,27 1
Plasty 1,35 0,00 9,91 0,00 14,87 1
59,00
6660008901
Papír 0,00 0,00 7,78 0,00 3,89 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,87 0,00 4,31 0
Plasty 0,00 0,00 2,95 0,00 4,43 0
13,00
6660008931
Papír 0,00 0,00 51,67 0,00 25,84 0
26,00
6660008981
Papír 2,52 0,00 53,50 0,00 26,75 1
Plasty 2,27 0,00 19,26 0,00 28,89 1
56,00
6660008982
Směsné kovy 2,24 0,00 5,23 0,00 7,85 1
Papír 12,72 0,00 50,60 0,00 25,30 2
Plasty 2,52 0,00 29,13 0,00 43,70 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,59 0,00 6,89 0
84,00
6660008985
Plasty 0,00 0,00 8,35 0,00 12,53 0
13,00
6660008988
Papír 7,07 0,00 46,16 0,00 23,08 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18 0
Plasty 4,34 0,00 18,92 0,00 28,38 2
55,00
6660008997
Papír 5,12 0,00 42,24 0,00 21,12 1
Plasty 4,67 0,00 38,37 0,00 57,56 2
79,00
6660009005
Směsné kovy 0,00 0,00 2,81 0,00 4,22 0
Papír 0,00 0,00 23,59 0,00 11,80 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,96 0,00 4,44 0
Plasty 0,00 0,00 23,89 0,00 35,84 0
56,00
6660009013
Papír 9,49 0,00 24,16 0,00 12,08 1
Plasty 0,76 0,00 3,62 0,00 5,43 1
Nápoj. karton 1,09 0,00 1,80 0,00 2,70 1
20,00
6660009088
Papír 0,00 0,00 34,20 0,00 17,10 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,43 0,00 3,65 0
Plasty 0,00 0,00 11,35 0,00 17,02 0
38,00
6660009114
Směsné kovy 0,00 0,00 2,44 0,00 3,66 0
Papír 17,84 0,00 111,93 0,00 55,97 2
Nápoj. karton 2,66 0,00 15,03 0,00 22,55 1
Plasty 5,94 0,00 66,40 0,00 99,60 3
182,00
6660009152
Směsné kovy 1,55 0,00 3,79 0,00 5,69 1
Papír 3,29 0,00 51,60 0,00 25,80 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,86 0,00 5,79 0
Plasty 3,81 0,00 46,05 0,00 69,08 2
106,00
6660009174
Směsné kovy 3,07 0,00 7,40 0,00 11,10 1
Papír 4,47 0,00 63,52 0,00 31,76 1
Nápoj. karton 1,61 0,00 7,13 0,00 10,70 1
Plasty 1,97 0,00 24,55 0,00 36,83 1
90,00
6660009195
Papír 0,00 0,00 29,49 0,00 14,75 0
15,00
6660009208
Papír 0,00 0,00 20,01 0,00 10,01 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,01 0,00 1,52 0
Plasty 0,00 0,00 6,16 0,00 9,24 0
21,00
6660009216
Papír 8,00 0,00 42,25 0,00 21,13 1
Plasty 1,50 0,00 9,45 0,00 14,18 1
35,00
6660009221
Směsné kovy 0,00 0,00 7,73 0,00 11,60 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,43 0,00 3,65 0
Plasty 0,00 0,00 18,06 0,00 27,09 0
42,00
6660009235
Směsné kovy 1,31 0,00 6,97 0,00 10,46 1
Papír 0,00 0,00 10,26 0,00 5,13 0
Nápoj. karton 0,65 0,00 3,46 0,00 5,19 1
Plasty 6,80 0,00 59,73 0,00 89,60 2
110,00
6660009242
Papír 0,00 0,00 28,84 0,00 14,42 0
Plasty 0,00 0,00 12,59 0,00 18,89 0
33,00
6660009246
Papír 23,97 0,00 27,32 0,00 13,66 3
Plasty 1,70 0,00 2,77 0,00 4,16 1
18,00
6660009268
Papír 0,00 0,00 32,96 0,00 16,48 0
Plasty 0,00 0,00 10,71 0,00 16,07 0
33,00
6660009312
Směsné kovy 1,00 0,00 7,78 0,00 11,67 1
Nápoj. karton 1,15 0,00 6,72 0,00 10,08 1
Papír 8,52 0,00 51,52 0,00 25,76 2
Plasty 3,46 0,00 54,22 0,00 81,33 2
129,00
6660009313
Papír 0,00 0,00 14,88 0,00 7,44 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,93 0,00 10,40 0
Plasty 0,00 0,00 24,93 0,00 37,40 0
55,00
6660009316
Plasty 3,64 0,00 42,77 0,00 64,16 3
64,00
6660009322
Směsné kovy 2,81 0,00 6,23 0,00 9,35 1
Papír 4,84 0,00 33,50 0,00 16,75 2
Nápoj. karton 0,73 0,00 9,74 0,00 14,61 1
Plasty 1,97 0,00 25,19 0,00 37,78 2
78,00
6660009332
Směsné kovy 0,00 0,00 6,72 0,00 10,08 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,75 0,00 4,13 0
Plasty 12,27 0,00 53,22 0,00 79,83 3
94,00
6660009338
Papír 0,00 0,00 56,37 0,00 28,19 0
Plasty 0,00 0,00 2,85 0,00 4,28 0
32,00
6660009377
Papír 0,00 0,00 30,33 0,00 15,17 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,46 0,00 5,19 0
Plasty 2,26 0,00 30,23 0,00 45,35 1
66,00
6660009384
Směsné kovy 5,50 0,00 9,43 0,00 14,15 1
Papír 8,83 0,00 100,12 0,00 50,06 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,04 0,00 4,56 0
Plasty 4,81 0,00 33,39 0,00 50,09 2
119,00
6660009411
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,93 0,00 7,40 0
Plasty 3,38 0,00 25,00 0,00 37,50 1
45,00
6660009445
Směsné kovy 0,00 0,00 4,76 0,00 7,14 0
Papír 1,78 0,00 20,75 0,00 10,38 1
Nápoj. karton 1,32 0,00 8,81 0,00 13,22 1
Plasty 5,46 0,00 41,60 0,00 62,40 3
93,00
6660009455
Papír 0,00 0,00 2,60 0,00 1,30 0
Plasty 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0
4,00
6660009464
Plasty 3,18 0,00 11,15 0,00 16,73 2
Nápoj. karton 1,94 0,00 5,41 0,00 8,12 1
25,00
6660009466
Papír 0,00 0,00 16,96 0,00 8,48 0
Nápoj. karton 1,55 0,00 5,05 0,00 7,58 1
Plasty 3,07 0,00 22,31 0,00 33,47 1
50,00
6660009469
Papír 5,69 0,00 20,47 0,00 10,24 1
Plasty 5,39 0,00 32,25 0,00 48,38 2
59,00
6660009482
Papír 6,77 0,00 33,44 0,00 16,72 2
Nápoj. karton 1,72 0,00 7,54 0,00 11,31 1
Plasty 3,54 0,00 23,62 0,00 35,43 2
63,00
6660009490
Papír 11,97 0,00 106,61 0,00 53,31 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,27 0,00 12,41 0
Plasty 2,42 0,00 16,95 0,00 25,43 1
91,00
6660009491
Papír 0,00 0,00 49,11 0,00 24,56 0
Plasty 2,81 0,00 24,23 0,00 36,35 1
61,00
6660009531
Papír 0,00 0,00 17,25 0,00 8,63 0
Plasty 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33 0
12,00
6660009550
Směsné kovy 0,00 0,00 2,86 0,00 4,29 0
Papír 10,98 0,00 87,39 0,00 43,70 2
Nápoj. karton 2,20 0,00 7,37 0,00 11,06 1
Plasty 4,64 0,00 38,24 0,00 57,36 2
116,00
6660009576
Plasty 0,00 0,00 0,93 0,00 1,40 0
1,00
6660009586
Směsné kovy 0,00 0,00 1,47 0,00 2,21 0
Papír 0,00 0,00 14,46 0,00 7,23 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,47 0,00 2,21 0
Plasty 0,00 0,00 9,32 0,00 13,98 0
26,00
6660009593
Papír 5,27 0,00 39,09 0,00 19,55 2
Nápoj. karton 2,62 0,00 9,65 0,00 14,48 2
Plasty 5,68 0,00 31,21 0,00 46,82 3
81,00
6660009691
Směsné kovy 0,00 0,00 3,00 0,00 4,50 0
Papír 53,35 0,00 170,21 0,00 85,11 7
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,03 0,00 4,55 0
Plasty 0,00 0,00 35,91 0,00 53,87 0
148,00
6660009730
Směsné kovy 1,87 0,00 1,87 0,00 2,81 1
Papír 0,00 0,00 41,87 0,00 20,94 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24 0
Plasty 3,78 0,00 19,10 0,00 28,65 2
56,00
6660009766
Papír 0,00 0,00 12,79 0,00 6,40 0
Plasty 0,00 0,00 3,24 0,00 4,86 0
11,00
6660009768
Směsné kovy 1,48 0,00 3,62 0,00 5,43 1
Papír 5,86 0,00 50,04 0,00 25,02 2
Nápoj. karton 1,14 0,00 1,14 0,00 1,71 1
Plasty 3,46 0,00 20,18 0,00 30,27 1
62,00
6660009769
Papír 0,00 0,00 51,92 0,00 25,96 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,70 0,00 10,05 0
Plasty 0,00 0,00 22,41 0,00 33,62 0
70,00
6660009778
Papír 0,00 0,00 12,26 0,00 6,13 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,88 0,00 5,82 0
Plasty 1,62 0,00 5,27 0,00 7,91 1
20,00
6660009786
Papír 8,61 0,00 36,86 0,00 18,43 1
Plasty 0,00 0,00 4,06 0,00 6,09 0
25,00
6660009789
Směsné kovy 0,00 0,00 2,94 0,00 4,41 0
Papír 0,00 0,00 62,02 0,00 31,01 0
Nápoj. karton 2,80 0,00 11,05 0,00 16,58 1
Plasty 1,99 0,00 28,30 0,00 42,45 1
94,00
6660009791
Papír 0,00 0,00 8,15 0,00 4,08 0
Plasty 0,00 0,00 10,85 0,00 16,27 0
20,00
6660009795
Papír 0,00 0,00 74,91 0,00 37,46 0
Plasty 0,00 0,00 17,49 0,00 26,24 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 7,20 0,00 10,80 0
74,00
6660009805
Papír 6,11 0,00 55,41 0,00 27,71 1
Plasty 2,32 0,00 23,18 0,00 34,77 1
62,00
6660009808
Papír 0,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,48 0,00 3,72 0
Plasty 0,00 0,00 8,00 0,00 12,00 0
23,00
6660009883
Nápoj. karton 0,46 0,00 1,28 0,00 1,92 1
2,00
6660009898
Papír 0,00 0,00 20,08 0,00 10,04 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 12,48 0,00 18,72 0
Plasty 2,03 0,00 31,75 0,00 47,63 1
76,00
6660009974
Plasty 0,00 0,00 3,87 0,00 5,81 0
6,00
6660009983
Papír 0,00 0,00 8,71 0,00 4,36 0
Plasty 2,35 0,00 9,19 0,00 13,79 1
18,00
6660010030
Směsné kovy 1,59 0,00 4,42 0,00 6,63 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,21 0,00 6,32 0
Plasty 1,67 0,00 14,74 0,00 22,11 1
35,00
6660010078
Papír 0,00 0,00 15,84 0,00 7,92 0
Plasty 0,00 0,00 6,51 0,00 9,77 0
Nápoj. karton 1,92 0,00 4,82 0,00 7,23 1
25,00
6660010081
Papír 0,00 0,00 130,36 0,00 65,18 0
Plasty 3,58 0,00 32,49 0,00 48,74 2
114,00
6660010100
Papír 0,00 0,00 22,11 0,00 11,06 0
Plasty 0,00 0,00 14,49 0,00 21,74 0
33,00
6660010130
Papír 0,00 0,00 54,59 0,00 27,30 0
Plasty 0,00 0,00 12,06 0,00 18,09 0
45,00
6660010175
Papír 0,00 0,00 7,32 0,00 3,66 0
Nápoj. karton 0,59 0,00 3,46 0,00 5,19 1
Plasty 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0
Plasty 4,69 0,00 34,35 0,00 51,53 3
60,00
6660010212
Směsné kovy 0,00 0,00 10,97 0,00 16,45 0
Nápoj. karton 1,68 0,00 5,03 0,00 7,55 1
Plasty 7,96 0,00 58,25 0,00 87,38 4
Papír 4,87 0,00 51,98 0,00 25,99 1
137,00
6660010229
Směsné kovy 5,36 0,00 9,36 0,00 14,04 1
Papír 10,55 0,00 10,55 0,00 5,28 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,90 0,00 5,85 0
Plasty 3,69 0,00 25,03 0,00 37,55 2
63,00
6660010246
Směsné kovy 0,00 0,00 5,65 0,00 8,48 0
Papír 19,56 0,00 133,79 0,00 66,90 3
Plasty 3,01 0,00 31,17 0,00 46,76 2
122,00
6660010263
Směsné kovy 0,00 0,00 0,84 0,00 1,26 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,87 0,00 4,31 0
Plasty 4,88 0,00 27,96 0,00 41,94 2
Papír 3,09 0,00 32,11 0,00 16,06 1
64,00
6660010276
Papír 2,34 0,00 33,46 0,00 16,73 1
Plasty 1,90 0,00 15,79 0,00 23,69 1
40,00
6660010281
Nápoj. karton 1,14 0,00 2,44 0,00 3,66 1
Plasty 2,20 0,00 16,57 0,00 24,86 1
Papír 7,57 0,00 58,49 0,00 29,25 1
58,00
6660010294
Papír 0,00 0,00 16,01 0,00 8,01 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,35 0,00 6,53 0
Plasty 0,00 0,00 11,18 0,00 16,77 0
31,00
6660010323
Směsné kovy 0,00 0,00 8,77 0,00 13,16 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,88 0,00 5,82 0
Plasty 0,00 0,00 15,66 0,00 23,49 0
Papír 0,00 0,00 35,04 0,00 17,52 0
60,00
6660010330
Směsné kovy 0,00 0,00 2,26 0,00 3,39 0
Papír 5,44 0,00 120,30 0,00 60,15 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,59 0,00 2,39 0
Plasty 1,69 0,00 18,94 0,00 28,41 1
94,00
6660010371
Papír 2,80 0,00 31,63 0,00 15,82 1
Plasty 3,50 0,00 30,02 0,00 45,03 2
61,00
6660010379
Papír 0,00 0,00 37,98 0,00 18,99 0
Plasty 3,31 0,00 59,20 0,00 88,80 1
108,00
6660010391
Směsné kovy 1,38 0,00 14,21 0,00 21,32 1
Papír 6,79 0,00 103,63 0,00 51,82 2
Nápoj. karton 0,23 0,00 4,29 0,00 6,44 1
Plasty 2,37 0,00 29,95 0,00 44,93 2
124,00
6660010426
Papír 0,00 0,00 50,63 0,00 25,32 0
Plasty 1,81 0,00 7,10 0,00 10,65 1
36,00
6660010444
Papír 6,35 0,00 49,04 0,00 24,52 1
Nápoj. karton 1,23 0,00 3,03 0,00 4,55 1
Plasty 2,97 0,00 25,38 0,00 38,07 1
Směsné kovy 4,75 0,00 8,32 0,00 12,48 1
80,00
6660010467
Papír 0,00 0,00 35,95 0,00 17,98 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,37 0,00 9,56 0
Plasty 0,00 0,00 51,54 0,00 77,31 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,32 0,00 3,48 0
108,00
6660010480
Plasty 2,15 0,00 21,44 0,00 32,16 1
Papír 5,21 0,00 92,29 0,00 46,15 1
78,00
6660010488
Papír 0,00 0,00 17,81 0,00 8,91 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,10 0,00 1,65 0
Plasty 3,33 0,00 13,09 0,00 19,64 1
30,00
6660010491
Směsné kovy 0,00 0,00 0,00 3,39 0,00 0
Směsné kovy 0,00 0,00 4,52 0,00 6,78 0
Plasty 0,00 0,00 27,23 0,00 40,85 0
48,00
6660010511
Papír 0,00 0,00 29,23 0,00 14,62 0
Plasty 0,00 0,00 5,25 0,00 7,88 0
Nápoj. karton 1,53 0,00 4,35 0,00 6,53 1
29,00
6660010518
Směsné kovy 0,00 0,00 4,02 0,00 6,03 0
Papír 0,00 0,00 32,25 0,00 16,13 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,28 0,00 6,42 0
Plasty 5,45 0,00 35,78 0,00 53,67 2
82,00
6660010524
Plasty 0,00 0,00 5,61 0,00 8,42 0
8,00
6660010535
Papír 0,00 0,00 19,17 0,00 9,59 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,67 0,00 4,01 0
Plasty 0,00 0,00 5,15 0,00 7,73 0
21,00
6660010553
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,10 0,00 4,65 0
Plasty 0,00 0,00 7,81 0,00 11,72 0
16,00
6660010569
Plasty 0,00 0,00 9,74 0,00 14,61 0
15,00
6660010576
Plasty 0,00 0,00 3,80 0,00 5,70 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,77 0,00 4,16 0
10,00
6660010595
Papír 9,61 0,00 106,54 0,00 53,27 1
Nápoj. karton 1,07 0,00 9,75 0,00 14,63 1
Plasty 3,05 0,00 34,78 0,00 52,17 1
Směsné kovy 6,53 0,00 21,73 0,00 32,60 1
153,00
6660010617
Papír 0,00 0,00 20,94 0,00 10,47 0
Nápoj. karton 0,58 0,00 0,58 0,00 0,87 1
Plasty 3,76 0,00 22,32 0,00 33,48 1
Směsné kovy 1,16 0,00 2,18 0,00 3,27 1
48,00
6660010620
Papír 36,12 0,00 96,80 0,00 48,40 4
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,45 0,00 3,68 0
Plasty 1,66 0,00 9,04 0,00 13,56 1
66,00
6660010630
Směsné kovy 0,00 0,00 1,60 0,00 2,40 0
Papír 0,00 0,00 78,00 0,00 39,00 0
Plasty 0,00 0,00 9,99 0,00 14,99 0
56,00
6660010636
Plasty 2,72 0,00 2,72 0,00 4,08 1
Papír 8,35 0,00 8,35 0,00 4,18 1
8,00
6660010642
Papír 21,53 0,00 61,99 0,00 31,00 4
Nápoj. karton 0,80 0,00 3,70 0,00 5,55 1
Plasty 10,41 0,00 32,84 0,00 49,26 5
Směsné kovy 0,00 0,00 5,04 0,00 7,56 0
93,00
6660010648
Papír 0,00 0,00 21,47 0,00 10,74 0
Nápoj. karton 1,88 0,00 7,00 0,00 10,50 1
Plasty 0,66 0,00 9,30 0,00 13,95 1
35,00
6660010658
Směsné kovy 0,00 0,00 8,96 0,00 13,44 0
Papír 10,79 0,00 122,74 0,00 61,37 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,00 0,00 9,00 0
Plasty 7,30 0,00 48,73 0,00 73,10 3
157,00
6660010665
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,40 0,00 12,60 0
Plasty 0,00 0,00 33,38 0,00 50,07 0
63,00
6660010677
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,76 0,00 4,14 0
4,00
6660010702
Směsné kovy 0,00 0,00 2,38 0,00 3,57 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,96 0,00 5,94 0
Plasty 1,21 0,00 27,26 0,00 40,89 1
Papír 8,47 0,00 114,15 0,00 57,08 1
107,00
6660010719
Směsné kovy 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,85 0,00 4,28 0
Plasty 0,00 0,00 3,92 0,00 5,88 0
Papír 0,00 0,00 25,29 0,00 12,65 0
26,00
6660010723
Směsné kovy 0,66 0,00 3,03 0,00 4,55 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,80 0,00 2,70 0
Plasty 4,20 0,00 30,68 0,00 46,02 3
Papír 11,92 0,00 75,76 0,00 37,88 2
91,00
6660010738
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,11 0,00 4,67 0
Plasty 0,00 0,00 14,52 0,00 21,78 0
26,00
6660010749
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,42 0,00 9,63 0
Plasty 0,00 0,00 13,85 0,00 20,78 0
30,00
6660010751
Papír 8,70 0,00 76,51 0,00 38,26 1
Plasty 2,83 0,00 15,03 0,00 22,55 1
61,00
6660010764
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,77 0,00 5,66 0
Plasty 4,00 0,00 8,10 0,00 12,15 1
Papír 0,00 0,00 46,36 0,00 23,18 0
41,00
6660010773
Směsné kovy 2,89 0,00 11,30 0,00 16,95 1
Papír 3,59 0,00 12,89 0,00 6,45 1
Plasty 3,04 0,00 12,23 0,00 18,35 2
42,00
6660010814
Papír 17,11 0,00 83,51 0,00 41,76 2
Nápoj. karton 1,83 0,00 9,95 0,00 14,93 1
Plasty 10,29 0,00 92,82 0,00 139,23 5
196,00
6660010827
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,32 0,00 7,98 0
8,00
6660010830
Papír 0,00 0,00 31,96 0,00 15,98 0
Plasty 0,00 0,00 13,34 0,00 20,01 0
36,00
6660010846
Papír 6,50 0,00 67,74 0,00 33,87 1
Nápoj. karton 1,86 0,00 6,03 0,00 9,05 1
Plasty 5,22 0,00 68,21 0,00 102,32 2
145,00
6660010874
Papír 0,00 0,00 37,98 0,00 18,99 0
Nápoj. karton 1,37 0,00 1,37 0,00 2,06 1
Plasty 10,48 0,00 53,80 0,00 80,70 4
102,00
6660010904
Směsné kovy 0,00 0,00 3,85 0,00 5,78 0
Papír 15,35 0,00 25,84 0,00 12,92 4
Nápoj. karton 1,54 0,00 5,39 0,00 8,09 1
Plasty 9,95 0,00 71,00 0,00 106,50 5
133,00
6660010925
Papír 0,00 0,00 23,36 0,00 11,68 0
12,00
6660010928
Papír 0,00 0,00 10,69 0,00 5,35 0
5,00
6660010945
Papír 0,00 0,00 28,32 0,00 14,16 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,68 0,00 10,02 0
Plasty 0,00 0,00 11,20 0,00 16,80 0
41,00
6660010947
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,17 0,00 7,76 0
8,00
6660010954
Směsné kovy 0,00 0,00 0,46 0,00 0,69 0
Papír 0,00 0,00 22,11 0,00 11,06 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,40 0,00 2,10 0
Plasty 0,00 0,00 10,04 0,00 15,06 0
29,00
6660011004
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,38 0,00 14,07 0
Plasty 10,57 0,00 89,01 0,00 133,51 3
148,00
6660011009
Papír 8,40 0,00 103,05 0,00 51,53 1
Plasty 1,35 0,00 11,72 0,00 17,58 1
69,00
6660011066
Papír 1,73 0,00 34,31 0,00 17,16 1
Nápoj. karton 0,75 0,00 1,73 0,00 2,60 1
Plasty 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0
Plasty 1,85 0,00 9,88 0,00 14,82 1
35,00
6660011084
Papír 0,00 0,00 37,13 0,00 18,57 0
Plasty 0,00 0,00 15,77 0,00 23,66 0
42,00
6660011090
Papír 0,00 0,00 86,41 0,00 43,21 0
Nápoj. karton 1,74 0,00 6,97 0,00 10,46 1
Plasty 1,31 0,00 18,49 0,00 27,74 1
81,00
6660011099
Směsné kovy 0,00 0,00 2,39 0,00 3,59 0
Papír 0,00 0,00 7,54 0,00 3,77 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,98 0,00 8,97 0
Plasty 2,38 0,00 40,30 0,00 60,45 1
77,00
6660011104
Nápoj. karton 1,43 0,00 1,43 0,00 2,15 1
Plasty 6,24 0,00 18,54 0,00 27,81 3
30,00
6660011109
Plasty 0,00 0,00 6,46 0,00 9,69 0
10,00
6660011117
Papír 0,00 0,00 34,32 0,00 17,16 0
Plasty 2,51 0,00 11,42 0,00 17,13 1
34,00
6660011141
Papír 4,57 0,00 44,97 0,00 22,49 1
Nápoj. karton 1,40 0,00 5,39 0,00 8,09 1
Plasty 1,68 0,00 20,82 0,00 31,23 1
62,00
6660011181
Papír 0,00 0,00 9,31 0,00 4,66 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,98 0,00 7,47 0
Plasty 1,41 0,00 22,43 0,00 33,65 1
Směsné kovy 0,80 0,00 7,95 0,00 11,93 1
58,00
6660011182
Směsné kovy 0,00 0,00 1,49 0,00 2,24 0
Papír 0,00 0,00 5,70 0,00 2,85 0
Nápoj. karton 0,81 0,00 2,53 0,00 3,80 1
Plasty 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 0
Plasty 2,38 0,00 16,86 0,00 25,29 1
34,00
6660011198
Směsné kovy 0,00 0,00 8,46 0,00 12,69 0
Papír 0,00 0,00 52,61 0,00 26,31 0
Nápoj. karton 1,66 0,00 8,83 0,00 13,25 1
Plasty 0,00 0,00 26,28 0,00 39,42 0
92,00
6660011209
Směsné kovy 1,94 0,00 1,94 0,00 2,91 1
Papír 10,82 0,00 39,10 0,00 19,55 2
Plasty 5,07 0,00 15,76 0,00 23,64 3
Nápoj. karton 2,61 0,00 4,67 0,00 7,01 1
53,00
6660011212
Papír 0,00 0,00 14,16 0,00 7,08 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,24 0,00 1,86 0
Plasty 0,00 0,00 2,72 0,00 4,08 0
13,00
6660011226
Papír 6,74 0,00 136,17 0,00 68,08 1
Nápoj. karton 1,63 0,00 4,14 0,00 6,21 1
Plasty 2,08 0,00 34,24 0,00 51,36 1
126,00
6660011267
Papír 9,58 0,00 85,94 0,00 42,97 2
43,00
6660011272
Směsné kovy 0,00 0,00 21,16 0,00 31,74 0
Papír 0,00 0,00 37,33 0,00 18,67 0
Plasty 0,00 0,00 9,49 0,00 14,24 0
65,00
6660011278
Směsné kovy 0,00 0,00 2,63 0,00 3,95 0
Papír 5,46 0,00 33,07 0,00 16,54 1
Plasty 3,62 0,00 42,54 0,00 63,81 2
84,00
6660011280
Papír 0,00 0,00 67,81 0,00 33,91 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,59 0,00 8,39 0
Plasty 2,43 0,00 21,20 0,00 31,80 1
74,00
6660011289
Směsné kovy 0,00 0,00 3,09 0,00 4,64 0
Papír 7,01 0,00 43,72 0,00 21,86 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,25 0,00 9,38 0
Plasty 5,49 0,00 40,78 0,00 61,17 3
97,00
6660011300
Směsné kovy 0,00 0,00 2,62 0,00 3,93 0
Papír 0,00 0,00 23,51 0,00 11,76 0
Nápoj. karton 1,73 0,00 5,94 0,00 8,91 1
Plasty 3,15 0,00 17,43 0,00 26,15 1
51,00
6660011320
Směsné kovy 0,00 0,00 0,72 0,00 1,08 0
Papír 24,80 0,00 269,10 0,00 134,55 3
Plasty 11,31 0,00 70,58 0,00 105,87 5
242,00
6660011322
Papír 0,00 0,00 23,15 0,00 11,58 0
12,00
6660011363
Směsné kovy 1,92 0,00 7,12 0,00 10,68 1
Papír 14,53 0,00 71,98 0,00 35,99 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,62 0,00 3,93 0
Plasty 5,56 0,00 26,02 0,00 39,03 2
90,00
6660011365
Plasty 0,00 0,00 11,26 0,00 16,89 0
17,00
6660011369
Plasty 2,15 0,00 18,49 0,00 27,74 1
Směsné kovy 5,21 0,00 23,00 0,00 34,50 2
Papír 5,46 0,00 58,85 0,00 29,43 1
Nápoj. karton 0,78 0,00 3,04 0,00 4,56 1
96,00
6660011375
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,49 0,00 8,24 0
Plasty 0,00 0,00 9,47 0,00 14,21 0
22,00
6660011401
Papír 4,58 0,00 30,62 0,00 15,31 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,74 0,00 2,61 0
Plasty 2,56 0,00 18,13 0,00 27,20 1
45,00
6660011419
Papír 10,08 0,00 47,20 0,00 23,60 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,87 0,00 4,31 0
Plasty 2,86 0,00 13,78 0,00 20,67 1
49,00
6660011421
Papír 10,04 0,00 124,89 0,00 62,45 1
62,00
6660011451
Papír 0,00 0,00 6,34 0,00 3,17 0
Nápoj. karton 1,30 0,00 3,24 0,00 4,86 1
Plasty 0,99 0,00 12,05 0,00 18,08 1
26,00
6660011465
Směsné kovy 0,00 0,00 4,57 0,00 6,86 0
Papír 8,54 0,00 99,02 0,00 49,51 1
Plasty 2,39 0,00 35,21 0,00 52,82 1
109,00
6660011492
Směsné kovy 2,21 0,00 12,64 0,00 18,96 1
Plasty 1,38 0,00 19,50 0,00 29,25 1
48,00
6660011528
Směsné kovy 0,00 0,00 3,05 0,00 4,58 0
Papír 0,00 0,00 45,10 0,00 22,55 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,32 0,00 7,98 0
Plasty 1,66 0,00 18,36 0,00 27,54 1
63,00
6660011543
Papír 0,00 0,00 78,07 0,00 39,03 0
Plasty 0,00 0,00 5,22 0,00 7,83 0
47,00
6660011573
Papír 0,00 0,00 47,08 0,00 23,54 0
Směsné kovy 0,00 0,00 1,89 0,00 2,84 0
Plasty 2,43 0,00 11,14 0,00 16,71 1
43,00
6660011597
Papír 0,00 0,00 17,66 0,00 8,83 0
Nápoj. karton 1,73 0,00 2,46 0,00 3,69 1
Plasty 3,65 0,00 19,55 0,00 29,33 1
42,00
6660011609
Směsné kovy 0,00 0,00 4,15 0,00 6,23 0
Papír 0,00 0,00 44,69 0,00 22,35 0
Nápoj. karton 9,42 0,00 9,42 0,00 14,13 2
Plasty 0,00 0,00 14,66 0,00 21,99 0
65,00
6660011627
Papír 0,00 0,00 3,72 0,00 1,86 0
Směsné kovy 2,99 0,00 14,85 0,00 22,28 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,18 0,00 7,77 0
Plasty 2,82 0,00 27,15 0,00 40,73 1
73,00
6660011631
Papír 5,42 0,00 37,10 0,00 18,55 1
Nápoj. karton 1,53 0,00 5,57 0,00 8,36 1
Plasty 2,92 0,00 32,18 0,00 48,27 1
75,00
6660011645
Papír 4,55 0,00 107,33 0,00 53,67 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,02 0,00 6,03 0
Plasty 12,14 0,00 50,83 0,00 76,25 3
136,00
6660011656
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,96 0,00 2,94 0
Plasty 4,79 0,00 34,28 0,00 51,42 2
54,00
6660011710
Směsné kovy 0,00 0,00 3,26 0,00 4,89 0
Papír 5,31 0,00 76,94 0,00 38,47 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,15 0,00 1,73 0
Plasty 7,74 0,00 32,93 0,00 49,40 3
94,00
6660011724
Směsné kovy 0,00 0,00 2,38 0,00 3,57 0
Papír 0,00 0,00 39,72 0,00 19,86 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,16 0,00 1,74 0
Plasty 1,92 0,00 8,73 0,00 13,10 1
38,00
6660011794
Papír 3,47 0,00 21,03 0,00 10,52 1
Nápoj. karton 0,93 0,00 5,55 0,00 8,33 1
Plasty 3,96 0,00 36,98 0,00 55,47 2
Směsné kovy 0,87 0,00 5,67 0,00 8,51 1
83,00
6660011797
Papír 0,00 0,00 34,73 0,00 17,36 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,00 7,74 0,00 0
Nápoj. karton 2,16 0,00 6,68 0,00 10,02 1
Plasty 0,00 0,00 14,34 0,00 21,51 0
49,00
6660011803
Papír 11,07 0,00 71,62 0,00 35,81 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,14 0,00 6,21 0
Plasty 4,39 0,00 16,53 0,00 24,80 2
67,00
6660011808
Papír 0,00 0,00 30,32 0,00 15,16 0
Plasty 3,72 0,00 13,29 0,00 19,93 2
35,00
6660011813
Směsné kovy 0,00 0,00 13,04 0,00 19,56 0
Papír 0,00 0,00 71,44 0,00 35,72 0
Nápoj. karton 1,75 0,00 12,60 0,00 18,90 1
Plasty 1,55 0,00 13,42 0,00 20,13 1
94,00
6660011832
Papír 16,97 0,00 119,10 0,00 59,55 3
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,97 0,00 14,96 0
Plasty 7,65 0,00 64,26 0,00 96,39 3
Směsné kovy 0,00 0,00 2,43 0,00 3,65 0
175,00
6660011868
Papír 0,00 0,00 45,56 0,00 22,78 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,08 0,00 4,62 0
Plasty 0,00 0,00 15,81 0,00 23,72 0
51,00
6660011901
Nápoj. karton 1,27 0,00 5,46 0,00 8,19 1
Plasty 3,34 0,00 27,59 0,00 41,39 1
Papír 6,38 0,00 89,71 0,00 44,86 1
94,00
6660011906
Plasty 2,23 0,00 2,23 0,00 3,35 1
Nápoj. karton 2,04 0,00 2,04 0,00 3,06 1
6,00
6660011908
Papír 11,09 0,00 91,28 0,00 45,64 3
Nápoj. karton 0,24 0,00 5,57 0,00 8,36 1
Plasty 4,74 0,00 36,32 0,00 54,48 3
108,00
6660011910
Papír 0,00 0,00 92,02 0,00 46,01 0
Plasty 6,05 0,00 51,80 0,00 77,70 3
Směsné kovy 0,00 0,00 7,07 0,00 10,61 0
134,00
6660011930
Papír 0,00 0,00 23,64 0,00 11,82 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,70 0,00 4,05 0
Plasty 1,86 0,00 35,96 0,00 53,94 1
Směsné kovy 1,94 0,00 1,94 0,00 2,91 1
73,00
6660011935
Papír 0,00 0,00 26,10 0,00 13,05 0
Plasty 2,31 0,00 7,37 0,00 11,06 1
24,00
6660011956
Papír 0,00 0,00 41,97 0,00 20,99 0
Plasty 0,00 0,00 17,80 0,00 26,70 0
48,00
6660011958
Papír 0,00 0,00 109,09 0,00 54,55 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,63 0,00 14,45 0
Plasty 0,00 0,00 18,61 0,00 27,92 0
97,00
6660011961
Směsné kovy 1,25 0,00 1,25 0,00 1,88 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,70 0,00 5,55 0
Plasty 1,49 0,00 13,47 0,00 20,20 1
28,00
6660011973
Papír 0,00 0,00 23,96 0,00 11,98 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,18 0,00 4,77 0
Plasty 0,00 0,00 22,04 0,00 33,06 0
50,00
6660011983
Plasty 1,98 0,00 31,38 0,00 47,07 1
Papír 18,62 0,00 134,93 0,00 67,47 2
115,00
6660011989
Směsné kovy 0,00 0,00 1,44 0,00 2,16 0
Papír 5,67 0,00 72,59 0,00 36,30 2
Plasty 1,66 0,00 25,15 0,00 37,73 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,69 0,00 5,54 0
82,00
6660011992
Papír 10,66 0,00 111,18 0,00 55,59 2
Nápoj. karton 0,93 0,00 14,98 0,00 22,47 1
Plasty 3,85 0,00 36,03 0,00 54,05 2
Směsné kovy 2,15 0,00 2,15 0,00 3,23 1
135,00
6660011996
Směsné kovy 0,00 0,00 5,95 0,00 8,93 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,06 0,00 13,59 0
Plasty 0,00 0,00 7,99 0,00 11,99 0
35,00
6660012003
Směsné kovy 0,00 0,00 2,17 0,00 3,26 0
Papír 5,58 0,00 76,22 0,00 38,11 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,71 0,00 7,07 0
Plasty 1,85 0,00 27,16 0,00 40,74 1
89,00
6660012031
Směsné kovy 0,00 0,00 3,69 0,00 5,54 0
Plasty 2,96 0,00 25,19 0,00 37,78 1
Papír 6,19 0,00 12,69 0,00 6,35 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,35 0,00 9,53 0
59,00
6660012040
Plasty 2,94 0,00 46,43 0,00 69,65 1
70,00
6660012043
Papír 17,48 0,00 159,66 0,00 79,83 3
Nápoj. karton 1,14 0,00 5,01 0,00 7,52 1
Plasty 1,97 0,00 22,46 0,00 33,69 1
121,00
6660012059
Papír 0,00 0,00 40,30 0,00 20,15 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,22 0,00 1,83 0
Plasty 0,00 0,00 9,17 0,00 13,76 0
36,00
6660012067
Papír 8,95 0,00 71,70 0,00 35,85 1
Plasty 1,66 0,00 16,90 0,00 25,35 1
61,00
6660012074
Směsné kovy 2,58 0,00 7,98 0,00 11,97 1
Papír 6,67 0,00 91,80 0,00 45,90 1
Nápoj. karton 4,45 0,00 18,70 0,00 28,05 3
Plasty 1,40 0,00 14,93 0,00 22,40 1
108,00
6660012106
Papír 13,41 0,00 61,95 0,00 30,98 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,34 0,00 3,51 0
Plasty 6,61 0,00 40,18 0,00 60,27 2
95,00
6660012107
Papír 4,03 0,00 38,80 0,00 19,40 1
Plasty 1,06 0,00 13,34 0,00 20,01 1
39,00
6660012119
Směsné kovy 7,93 0,00 7,93 0,00 11,90 2
Nápoj. karton 2,40 0,00 8,26 0,00 12,39 1
Plasty 44,28 0,00 92,00 0,00 138,00 13
162,00
6660012124
Papír 9,06 0,00 103,81 0,00 51,91 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,20 0,00 3,30 0
Plasty 0,00 0,00 35,53 0,00 53,30 0
Směsné kovy 3,47 0,00 3,47 0,00 5,21 1
114,00
6660012128
Papír 38,69 0,00 169,64 0,00 84,82 5
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,79 0,00 2,69 0
Plasty 2,26 0,00 7,61 0,00 11,42 1
99,00
6660012143
Papír 0,00 0,00 17,75 0,00 8,88 0
Plasty 0,00 0,00 13,39 0,00 20,09 0
29,00
6660012152
Směsné kovy 0,00 0,00 7,65 0,00 11,48 0
Papír 11,53 0,00 110,74 0,00 55,37 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,44 0,00 9,66 0
Plasty 1,92 0,00 22,52 0,00 33,78 1
110,00
6660012162
Plasty 0,00 0,00 15,05 0,00 22,58 0
23,00
6660012174
Plasty 0,00 0,00 2,65 0,00 3,98 0
4,00
6660012185
Papír 3,51 0,00 43,83 0,00 21,92 1
Nápoj. karton 0,58 0,00 2,86 0,00 4,29 1
Plasty 2,28 0,00 10,25 0,00 15,38 1
42,00
6660012190
Směsné kovy 0,00 0,00 2,96 0,00 4,44 0
Papír 0,00 0,00 122,95 0,00 61,48 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 7,79 0,00 11,69 0
Plasty 4,59 0,00 77,72 0,00 116,58 2
194,00
6660012194
Plasty 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0
Papír 0,00 0,00 28,22 0,00 14,11 0
17,00
6660012222
Směsné kovy 0,00 0,00 20,51 0,00 30,77 0
Papír 6,96 0,00 22,99 0,00 11,50 1
Nápoj. karton 1,88 0,00 6,58 0,00 9,87 1
Plasty 5,68 0,00 34,34 0,00 51,51 2
104,00
6660012226
Papír 4,37 0,00 53,31 0,00 26,66 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,71 0,00 1,07 0
Plasty 7,00 0,00 46,23 0,00 69,35 2
97,00
6660012285
Plasty 0,00 0,00 14,13 0,00 21,20 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,53 0,00 2,30 0
Směsné kovy 0,00 0,00 2,23 0,00 3,35 0
27,00
6660012286
Papír 7,37 0,00 18,15 0,00 9,08 1
Směsné kovy 1,00 0,00 3,62 0,00 5,43 1
Nápoj. karton 1,29 0,00 9,27 0,00 13,91 1
Plasty 2,13 0,00 15,49 0,00 23,24 1
52,00
6660012300
Směsné kovy 0,00 0,00 20,94 0,00 31,41 0
Papír 18,68 0,00 176,69 0,00 88,35 3
Nápoj. karton 1,14 0,00 7,86 0,00 11,79 1
Plasty 0,00 1,95 0,00 1,95 0,00 0
Plasty 4,54 0,00 78,65 0,00 117,98 2
250,00
6660012346
Směsné kovy 0,00 0,00 1,35 0,00 2,03 0
Papír 0,00 0,00 59,42 0,00 29,71 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,95 0,00 4,43 0
Plasty 1,71 0,00 31,20 0,00 46,80 1
83,00
6660012359
Plasty 1,79 0,00 25,43 0,00 38,15 1
38,00
6660012367
Papír 0,00 0,00 20,66 0,00 10,33 0
Plasty 0,00 0,00 9,50 0,00 14,25 0
25,00
6660012388
Plasty 4,62 0,00 41,07 0,00 61,61 2
Směsné kovy 1,53 0,00 4,26 0,00 6,39 1
Nápoj. karton 1,51 0,00 6,90 0,00 10,35 1
Papír 20,51 0,00 135,67 0,00 67,83 3
146,00
6660012390
Papír 0,00 0,00 19,72 0,00 9,86 0
Plasty 0,00 0,00 6,60 0,00 9,90 0
20,00
6660012402
Směsné kovy 1,76 0,00 5,60 0,00 8,40 1
Papír 8,50 0,00 122,68 0,00 61,34 1
Nápoj. karton 1,21 0,00 3,61 0,00 5,42 1
Plasty 2,51 0,00 20,84 0,00 31,26 1
106,00
6660012417
Papír 2,45 0,00 18,76 0,00 9,38 1
Plasty 1,39 0,00 8,63 0,00 12,95 1
22,00
6660012426
Papír 6,08 0,00 25,74 0,00 12,87 1
Nápoj. karton 1,61 0,00 6,56 0,00 9,84 1
Plasty 1,66 0,00 17,47 0,00 26,21 1
49,00
6660012440
Směsné kovy 0,21 0,00 3,60 0,00 5,40 1
Papír 7,65 0,00 78,53 0,00 39,27 1
Plasty 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0
Plasty 4,30 0,00 22,43 0,00 33,65 2
78,00
6660012454
Papír 0,00 0,00 20,50 0,00 10,25 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,21 0,00 3,32 0
Plasty 0,00 0,00 17,38 0,00 26,07 0
40,00
6660012489
Směsné kovy 2,38 0,00 12,00 0,00 18,00 1
Plasty 0,00 0,00 0,00 6,70 0,00 0
Plasty 5,65 0,00 26,65 0,00 39,98 2
Papír 39,84 0,00 114,62 0,00 57,31 4
115,00
6660012511
Papír 0,00 0,00 20,85 0,00 10,43 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,69 0,00 7,04 0
Plasty 8,92 0,00 26,13 0,00 39,20 3
57,00
6660012517
Papír 0,00 0,00 78,51 0,00 39,26 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,40 0,00 8,10 0
Plasty 0,00 0,00 24,08 0,00 36,12 0
83,00
6660012537
Papír 0,00 0,00 35,24 0,00 17,62 0
Plasty 0,00 0,00 8,58 0,00 12,87 0
30,00
6660012591
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,92 0,00 2,88 0
Plasty 0,00 0,00 17,57 0,00 26,36 0
29,00
6660012615
Nápoj. karton 8,65 0,00 8,65 0,00 12,98 1
Papír 0,00 0,00 11,59 0,00 5,80 0
Plasty 5,04 0,00 25,63 0,00 38,45 2
Směsné kovy 20,10 0,00 34,95 0,00 52,43 1
110,00
6660012621
Plasty 0,00 0,00 2,36 0,00 3,54 0
4,00
6660012640
Papír 6,49 0,00 37,70 0,00 18,85 1
Plasty 3,00 0,00 12,64 0,00 18,96 2
38,00
6660012675
Papír 0,00 0,00 82,00 0,00 41,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,80 0,00 4,20 0
Plasty 4,56 0,00 49,07 0,00 73,61 2
119,00
6660012696
Směsné kovy 0,00 0,00 2,43 0,00 3,65 0
Papír 15,42 0,00 70,53 0,00 35,27 2
Nápoj. karton 0,93 0,00 8,75 0,00 13,13 1
Plasty 4,53 0,00 33,87 0,00 50,81 2
103,00
6660012727
Směsné kovy 0,00 0,00 2,86 0,00 4,29 0
Papír 0,00 0,00 22,80 0,00 11,40 0
Plasty 0,00 0,00 10,56 0,00 15,84 0
32,00
6660012785
Papír 10,15 0,00 51,81 0,00 25,91 1
26,00
6660012788
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09 0
Plasty 0,00 0,00 17,77 0,00 26,66 0
Papír 0,00 0,00 6,17 0,00 3,09 0
33,00
6660012791
Papír 6,24 0,00 30,71 0,00 15,36 3
Směsné kovy 1,22 0,00 9,01 0,00 13,52 1
Nápoj. karton 1,30 0,00 6,48 0,00 9,72 1
Plasty 10,11 0,00 40,45 0,00 60,68 7
99,00
6660012796
Směsné kovy 0,00 0,00 1,94 0,00 2,91 0
Papír 1,86 0,00 20,57 0,00 10,29 1
Nápoj. karton 0,49 0,00 3,83 0,00 5,75 1
Plasty 2,15 0,00 20,04 0,00 30,06 2
49,00
6660012803
Papír 0,00 0,00 26,19 0,00 13,10 0
Nápoj. karton 2,36 0,00 6,65 0,00 9,98 1
Plasty 1,72 0,00 7,79 0,00 11,69 1
35,00
6660012808
Papír 0,00 0,00 38,50 0,00 19,25 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,56 0,00 2,34 0
Plasty 2,03 0,00 20,75 0,00 31,13 1
53,00
6660012826
Nápoj. karton 0,00 0,00 13,56 0,00 20,34 0
20,00
6660012866
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,72 0,00 8,58 0
Plasty 5,32 0,00 26,26 0,00 39,39 2
48,00
6660012876
Papír 0,00 0,00 27,29 0,00 13,65 0
Plasty 0,00 0,00 1,89 0,00 2,84 0
16,00
6660012916
Papír 9,32 0,00 65,64 0,00 32,82 3
Nápoj. karton 1,38 0,00 7,73 0,00 11,60 1
Plasty 11,29 0,00 75,44 0,00 113,16 5
158,00
6660012920
Směsné kovy 0,00 0,00 6,67 0,00 10,01 0
Papír 0,00 0,00 4,09 0,00 2,05 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,80 0,00 1,20 0
Plasty 0,00 0,00 8,78 0,00 13,17 0
26,00
6660012930
Směsné kovy 0,00 0,00 8,87 0,00 13,31 0
Papír 10,53 0,00 57,49 0,00 28,75 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,01 0,00 6,02 0
Plasty 5,54 0,00 34,28 0,00 51,42 2
99,00
6660012936
Nápoj. karton 1,23 0,00 5,99 0,00 8,99 1
Papír 4,84 0,00 12,14 0,00 6,07 2
Plasty 0,00 0,00 2,43 0,00 3,65 0
19,00
6660012941
Papír 0,00 0,00 14,96 0,00 7,48 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,70 0,00 14,55 0
Plasty 0,00 0,00 13,78 0,00 20,67 0
43,00
6660012949
Papír 4,65 0,00 68,70 0,00 34,35 1
Plasty 1,14 0,00 14,58 0,00 21,87 1
Směsné kovy 0,00 0,00 3,55 0,00 5,33 0
62,00
6660012952
Papír 0,00 0,00 27,61 0,00 13,81 0
Plasty 2,52 0,00 19,17 0,00 28,76 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,55 0,00 2,33 0
45,00
6660012956
Směsné kovy 0,00 0,00 3,79 0,00 5,69 0
Papír 0,00 0,00 31,43 0,00 15,72 0
Plasty 0,00 0,00 4,46 0,00 6,69 0
28,00
6660012966
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,75 0,00 2,63 0
Plasty 0,00 0,00 8,02 0,00 12,03 0
15,00
6660012994
Papír 0,00 0,00 34,99 0,00 17,50 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,38 0,00 3,57 0
Plasty 0,00 0,00 28,90 0,00 43,35 0
64,00
6660013028
Směsné kovy 2,14 0,00 2,14 0,00 3,21 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,34 0,00 8,01 0
Plasty 4,90 0,00 28,88 0,00 43,32 2
55,00
6660013087
Papír 0,00 0,00 48,36 0,00 24,18 0
Plasty 0,00 0,00 5,54 0,00 8,31 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,49 0,00 3,74 0
36,00
6660013137
Nápoj. karton 1,11 0,00 4,30 0,00 6,45 1
Plasty 1,71 0,00 23,76 0,00 35,64 1
Papír 5,04 0,00 54,92 0,00 27,46 1
70,00
6660013165
Papír 0,00 0,00 3,26 0,00 1,63 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,03 0,00 9,05 0
Plasty 0,00 0,00 1,50 0,00 2,25 0
13,00
6660013177
Papír 9,23 0,00 85,06 0,00 42,53 1
Plasty 2,71 0,00 19,40 0,00 29,10 1
72,00
6660013186
Plasty 0,00 0,00 1,74 0,00 2,61 0
3,00
6660013207
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,62 0,00 2,43 0
Plasty 2,55 0,00 29,97 0,00 44,96 2
47,00
6660013209
Papír 0,00 0,00 65,85 0,00 32,92 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,60 0,00 14,40 0
Plasty 20,52 0,00 66,71 0,00 100,07 7
147,00
6660013235
Nápoj. karton 1,45 0,00 7,46 0,00 11,19 1
Plasty 2,27 0,00 21,66 0,00 32,49 1
Papír 0,00 0,00 36,51 0,00 18,26 0
62,00
6660013241
Papír 4,47 0,00 25,10 0,00 12,55 1
Plasty 1,93 0,00 12,63 0,00 18,95 1
31,00
6660013253
Papír 0,00 0,00 57,14 0,00 28,57 0
Plasty 0,00 0,00 7,38 0,00 11,07 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,68 0,00 2,52 0
42,00
6660013278
Papír 0,00 0,00 3,79 0,00 1,90 0
Plasty 0,00 0,00 12,01 0,00 18,02 0
20,00
6660013296
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,95 0,00 5,93 0
Plasty 0,00 0,00 19,03 0,00 28,55 0
34,00
6660013307
Směsné kovy 0,00 0,00 6,61 0,00 9,92 0
Nápoj. karton 1,17 0,00 4,22 0,00 6,33 1
Plasty 1,55 0,00 14,54 0,00 21,81 1
Papír 9,55 0,00 159,31 0,00 79,66 1
118,00
6660013326
Papír 5,47 0,00 60,42 0,00 30,21 1
Plasty 0,00 0,00 18,53 0,00 27,80 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,40 0,00 8,10 0
66,00
6660013328
Papír 0,00 0,00 22,77 0,00 11,39 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 15,56 0,00 23,34 0
Plasty 14,58 0,00 38,50 0,00 57,75 2
92,00
6660013330
Papír 2,62 0,00 27,05 0,00 13,53 1
Nápoj. karton 0,63 0,00 5,62 0,00 8,43 1
Plasty 9,23 0,00 78,97 0,00 118,46 4
140,00
6660013368
Směsné kovy 0,00 0,00 3,58 0,00 5,37 0
Papír 0,00 0,00 32,56 0,00 16,28 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,03 0,00 4,55 0
Plasty 0,00 0,00 22,62 0,00 33,93 0
60,00
6660013386
Směsné kovy 0,00 0,00 6,26 0,00 9,39 0
Papír 2,48 0,00 40,63 0,00 20,32 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,45 0,00 2,18 0
Plasty 9,20 0,00 69,21 0,00 103,82 4
136,00
6660013391
Papír 0,00 0,00 27,89 0,00 13,95 0
Plasty 1,79 0,00 13,48 0,00 20,22 1
34,00
6660013430
Nápoj. karton 0,00 0,00 16,17 0,00 24,26 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 0
Plasty 6,61 0,00 41,72 0,00 62,58 2
87,00
6660013444
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,18 0,00 7,77 0
Plasty 0,00 0,00 6,82 0,00 10,23 0
18,00
6660013462
Papír 20,08 0,00 61,13 0,00 30,57 2
Plasty 0,00 0,00 1,98 0,00 2,97 0
34,00
6660013501
Směsné kovy 0,00 0,00 3,67 0,00 5,51 0
Nápoj. karton 0,99 0,00 3,61 0,00 5,42 1
Plasty 1,92 0,00 4,24 0,00 6,36 1
Papír 6,16 0,00 54,10 0,00 27,05 1
44,00
6660013507
Papír 0,00 0,00 35,46 0,00 17,73 0
Plasty 0,00 0,00 22,10 0,00 33,15 0
51,00
6660013510
Směsné kovy 3,56 0,00 5,54 0,00 8,31 1
Papír 13,57 0,00 38,12 0,00 19,06 1
Plasty 3,75 0,00 28,23 0,00 42,35 2
70,00
6660013516
Směsné kovy 3,14 0,00 11,44 0,00 17,16 1
Papír 8,54 0,00 36,80 0,00 18,40 3
Plasty 4,46 0,00 24,55 0,00 36,83 3
72,00
6660013518
Papír 10,12 0,00 61,04 0,00 30,52 1
Nápoj. karton 1,49 0,00 4,11 0,00 6,17 1
Plasty 0,00 0,00 7,01 0,00 10,52 0
47,00
6660013526
Směsné kovy 0,00 0,00 9,69 0,00 14,54 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 12,44 0,00 18,66 0
Plasty 2,87 0,00 40,27 0,00 60,41 1
94,00
6660013538
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,32 0,00 13,98 0
Plasty 0,00 0,00 6,30 0,00 9,45 0
Papír 0,00 0,00 9,96 0,00 4,98 0
28,00
6660013579
Směsné kovy 0,00 0,00 2,98 0,00 4,47 0
Papír 3,18 0,00 52,64 0,00 26,32 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,70 0,00 2,55 0
Plasty 0,00 0,00 16,01 0,00 24,02 0
57,00
6660013581
Směsné kovy 7,09 0,00 46,66 0,00 69,99 2
Papír 13,88 0,00 64,33 0,00 32,17 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,21 0,00 6,32 0
Plasty 1,59 0,00 32,98 0,00 49,47 1
158,00
6660013589
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,65 0,00 2,48 0
Papír 0,00 0,00 6,48 0,00 3,24 0
Plasty 0,00 0,00 14,74 0,00 22,11 0
28,00
6660013607
Papír 8,30 0,00 8,30 0,00 4,15 2
Plasty 22,90 0,00 22,90 0,00 34,35 6
39,00
6660013619
Papír 31,35 0,00 234,13 0,00 117,07 5
Nápoj. karton 2,79 0,00 20,51 0,00 30,77 2
Plasty 0,00 0,00 0,00 13,37 0,00 0
Plasty 6,72 0,00 62,57 0,00 93,86 4
242,00
6660013634
Papír 0,00 0,00 3,20 0,00 1,60 0
Plasty 0,00 0,00 1,42 0,00 2,13 0
4,00
6660013635
Papír 0,00 0,00 18,70 0,00 9,35 0
Nápoj. karton 0,93 0,00 4,41 0,00 6,62 1
Plasty 1,82 0,00 8,14 0,00 12,21 1
28,00
6660013663
Směsné kovy 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24 0
Nápoj. karton 1,64 0,00 4,17 0,00 6,26 1
Papír 6,34 0,00 66,01 0,00 33,01 2
Plasty 5,23 0,00 17,88 0,00 26,82 2
69,00
6660013667
Papír 5,25 0,00 61,80 0,00 30,90 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,90 0,00 13,35 0
Plasty 4,81 0,00 36,89 0,00 55,34 2
100,00
6660013710
Papír 8,50 0,00 69,57 0,00 34,78 2
Plasty 4,50 0,00 29,85 0,00 44,78 2
80,00
6660013747
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,19 0,00 3,29 0
3,00
6660013782
Papír 0,00 0,00 3,91 0,00 1,96 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,48 0,00 0,72 0
Plasty 0,00 0,00 31,72 0,00 47,58 0
Směsné kovy 0,00 0,00 12,94 0,00 19,41 0
70,00
6660013787
Směsné kovy 0,00 0,00 5,59 0,00 8,39 0
Papír 0,00 0,00 65,50 0,00 32,75 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,19 0,00 6,29 0
Plasty 0,00 0,00 10,58 0,00 15,87 0
63,00
6660013829
Papír 0,00 0,00 25,54 0,00 12,77 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,16 0,00 6,24 0
Plasty 0,00 0,00 5,20 0,00 7,80 0
27,00
6660013884
Směsné kovy 0,00 0,00 1,80 0,00 2,70 0
Papír 0,00 0,00 41,42 0,00 20,71 0
Plasty 0,00 0,00 3,78 0,00 5,67 0
Papír 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0
29,00
6660013913
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0
Papír 0,00 0,00 22,09 0,00 11,05 0
Plasty 0,00 0,00 6,06 0,00 9,09 0
23,00
6660013925
Plasty 6,64 0,00 38,45 0,00 57,68 2
58,00
6660013961
Papír 0,00 0,00 28,69 0,00 14,35 0
Plasty 0,00 0,00 23,89 0,00 35,84 0
50,00
6660013974
Plasty 3,40 0,00 46,11 0,00 69,17 1
69,00
6660013980
Papír 0,00 0,00 25,05 0,00 12,53 0
Plasty 1,84 0,00 7,88 0,00 11,82 1
24,00
6660014019
Směsné kovy 2,05 0,00 4,06 0,00 6,09 1
Nápoj. karton 2,36 0,00 12,91 0,00 19,36 1
Plasty 0,00 0,00 15,72 0,00 23,58 0
49,00
6660014031
Směsné kovy 0,00 0,00 2,21 0,00 3,32 0
Papír 15,09 0,00 64,61 0,00 32,31 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,64 0,00 3,96 0
Plasty 5,47 0,00 19,34 0,00 29,01 3
69,00
6660014062
Směsné kovy 0,00 0,00 5,98 0,00 8,97 0
Papír 0,00 0,00 142,50 0,00 71,25 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,59 0,00 3,89 0
Plasty 0,00 0,00 10,67 0,00 16,01 0
100,00
6660014065
Plasty 1,85 0,00 15,70 0,00 23,55 1
24,00
6660014067
Papír 7,81 0,00 16,16 0,00 8,08 1
Plasty 0,00 0,00 2,62 0,00 3,93 0
12,00
6660014069
Papír 0,00 0,00 16,79 0,00 8,40 0
Plasty 0,00 0,00 2,26 0,00 3,39 0
12,00
6660014090
Papír 3,18 0,00 16,03 0,00 8,02 1
Nápoj. karton 0,61 0,00 1,67 0,00 2,51 1
Plasty 4,27 0,00 9,81 0,00 14,72 1
25,00
6660014100
Papír 0,00 0,00 19,54 0,00 9,77 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,81 0,00 2,72 0
12,00
6660014101
Papír 0,00 0,00 44,97 0,00 22,49 0
Plasty 0,00 0,00 24,22 0,00 36,33 0
59,00
6660014108
Směsné kovy 3,29 0,00 3,29 0,00 4,94 1
Papír 0,00 0,00 24,52 0,00 12,26 0
Plasty 2,90 0,00 14,35 0,00 21,53 1
39,00
6660014111
Papír 5,19 0,00 16,22 0,00 8,11 2
Plasty 4,38 0,00 10,30 0,00 15,45 2
24,00
6660014115
Papír 0,00 0,00 31,60 0,00 15,80 0
Plasty 1,76 0,00 1,76 0,00 2,64 1
18,00
6660014125
Papír 9,07 0,00 139,63 0,00 69,82 1
70,00
6660014179
Nápoj. karton 1,09 0,00 7,66 0,00 11,49 1
Plasty 5,97 0,00 37,85 0,00 56,78 2
68,00
6660014185
Papír 0,00 0,00 38,72 0,00 19,36 0
Plasty 0,00 0,00 15,85 0,00 23,78 0
43,00
6660014218
Papír 0,00 0,00 20,44 0,00 10,22 0
10,00
6660014248
Papír 0,00 0,00 14,29 0,00 7,15 0
Plasty 0,00 0,00 9,22 0,00 13,83 0
21,00
6660014249
Papír 0,00 0,00 3,46 0,00 1,73 0
Plasty 0,00 0,00 5,71 0,00 8,57 0
10,00
6660014271
Papír 5,25 0,00 61,19 0,00 30,60 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,34 0,00 2,01 0
Plasty 2,51 0,00 23,16 0,00 34,74 1
67,00
6660014288
Papír 3,66 0,00 110,87 0,00 55,44 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,93 0,00 5,90 0
Plasty 8,02 0,00 55,68 0,00 83,52 3
Směsné kovy 0,00 0,00 5,51 0,00 8,27 0
153,00
6660014289
Papír 12,80 0,00 36,31 0,00 18,16 1
Nápoj. karton 0,80 0,00 1,69 0,00 2,54 1
Plasty 1,11 0,00 11,32 0,00 16,98 1
Směsné kovy 2,39 0,00 2,39 0,00 3,59 1
41,00
6660014337
Směsné kovy 1,23 0,00 6,46 0,00 9,69 1
Papír 4,21 0,00 60,20 0,00 30,10 1
Plasty 3,56 0,00 17,59 0,00 26,39 2
66,00
6660014338
Papír 5,69 0,00 45,75 0,00 22,88 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,61 0,00 2,42 0
Plasty 5,73 0,00 25,03 0,00 37,55 2
63,00
6660014348
Papír 0,00 0,00 29,85 0,00 14,93 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,95 0,00 2,93 0
Plasty 0,00 0,00 4,12 0,00 6,18 0
24,00
6660014373
Nápoj. karton 3,70 0,00 7,06 0,00 10,59 1
Plasty 3,71 0,00 24,07 0,00 36,10 1
47,00
6660014381
Směsné kovy 0,00 0,00 4,95 0,00 7,43 0
Papír 0,00 0,00 42,21 0,00 21,11 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 8,10 0,00 12,15 0
Plasty 0,00 0,00 42,97 0,00 64,46 0
105,00
6660014394
Papír 6,25 0,00 109,06 0,00 54,53 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,59 0,00 0,89 0
Plasty 5,25 0,00 46,53 0,00 69,80 3
125,00
6660014439
Papír 0,00 0,00 90,47 0,00 45,24 0
Plasty 0,00 0,00 19,79 0,00 29,69 0
75,00
6660014455
Směsné kovy 0,00 0,00 3,82 0,00 5,73 0
Plasty 0,00 0,00 8,19 0,00 12,29 0
18,00
6660014467
Papír 0,00 0,00 8,11 0,00 4,06 0
Plasty 0,00 0,00 7,07 0,00 10,61 0
15,00
6660014477
Směsné kovy 0,00 0,00 8,69 0,00 13,04 0
Papír 13,72 0,00 66,03 0,00 33,02 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,43 0,00 9,65 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0
Plasty 0,00 0,00 51,14 0,00 76,71 0
132,00
6660014485
Směsné kovy 0,00 0,00 3,24 0,00 4,86 0
Papír 0,00 0,00 44,12 0,00 22,06 0
Plasty 0,00 0,00 30,67 0,00 46,01 0
73,00
6660014511
Papír 16,22 0,00 69,52 0,00 34,76 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 7,58 0,00 11,37 0
Plasty 0,00 0,00 20,44 0,00 30,66 0
77,00
6660014514
Směsné kovy 0,00 0,00 2,48 0,00 3,72 0
Papír 5,82 0,00 38,23 0,00 19,11 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,48 0,00 8,22 0
Plasty 3,15 0,00 25,19 0,00 37,78 2
69,00
6660014518
Papír 8,20 0,00 53,36 0,00 26,68 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 7,40 0,00 11,10 0
Plasty 2,28 0,00 16,60 0,00 24,90 1
63,00
6660014519
Směsné kovy 2,55 0,00 2,55 0,00 3,83 1
Papír 0,00 0,00 11,30 0,00 5,65 0
Plasty 4,31 0,00 26,75 0,00 40,13 2
50,00
6660014528
Směsné kovy 1,72 0,00 7,38 0,00 11,07 1
Nápoj. karton 1,62 0,00 5,09 0,00 7,64 1
Plasty 4,25 0,00 23,44 0,00 35,16 2
54,00
6660014546
Směsné kovy 2,77 0,00 6,34 0,00 9,51 1
Papír 9,55 0,00 32,94 0,00 16,47 2
Nápoj. karton 2,18 0,00 8,71 0,00 13,07 1
Plasty 5,38 0,00 45,60 0,00 68,40 3
107,00
6660014557
Papír 11,21 0,00 49,96 0,00 24,98 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33 0
Plasty 1,69 0,00 13,82 0,00 20,73 1
49,00
6660014572
Papír 0,00 0,00 13,80 0,00 6,90 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,90 0,00 1,35 0
Plasty 0,00 0,00 8,01 0,00 12,02 0
20,00
6660014574
Směsné kovy 0,00 0,00 3,31 0,00 4,97 0
Papír 6,14 0,00 38,15 0,00 19,08 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,78 0,00 2,67 0
Plasty 2,57 0,00 10,29 0,00 15,44 2
42,00
6660014596
Papír 0,00 0,00 10,08 0,00 5,04 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,25 0,00 4,88 0
Plasty 0,00 0,00 3,68 0,00 5,52 0
15,00
6660014658
Papír 0,00 0,00 23,98 0,00 11,99 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,53 0,00 3,80 0
Plasty 0,00 0,00 6,48 0,00 9,72 0
26,00
6660014666
Směsné kovy 0,00 0,00 2,81 0,00 4,22 0
Papír 11,96 0,00 109,96 0,00 54,98 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,89 0,00 4,34 0
Plasty 3,12 0,00 20,26 0,00 30,39 2
94,00
6660014670
Nápoj. karton 1,48 0,00 14,05 0,00 21,08 1
21,00
6660014682
Směsné kovy 0,00 0,00 7,01 0,00 10,52 0
Papír 0,00 0,00 15,43 0,00 7,72 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,08 0,00 1,62 0
Plasty 0,00 0,00 12,31 0,00 18,47 0
38,00
6660014684
Papír 6,05 0,00 34,13 0,00 17,07 1
Plasty 4,65 0,00 22,91 0,00 34,37 2
51,00
6660014692
Směsné kovy 0,00 0,00 2,97 0,00 4,46 0
Papír 9,53 0,00 52,52 0,00 26,26 2
Nápoj. karton 0,46 0,00 6,79 0,00 10,19 1
Plasty 2,33 0,00 26,82 0,00 40,23 2
81,00
6660014695
Papír 0,00 0,00 36,14 0,00 18,07 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,77 0,00 7,16 0
Plasty 2,04 0,00 24,98 0,00 37,47 1
63,00
6660014709
Papír 0,00 0,00 37,37 0,00 18,68 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,29 0,00 9,44 0
Plasty 0,00 0,00 13,87 0,00 20,81 0
49,00
6660014748
Směsné kovy 0,00 0,00 0,91 0,00 1,37 0
Papír 3,56 0,00 25,69 0,00 12,85 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,74 0,00 4,11 0
Plasty 1,15 0,00 14,90 0,00 22,35 1
41,00
6660014758
Papír 0,00 0,00 24,45 0,00 12,23 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,95 0,00 2,93 0
Plasty 0,00 0,00 13,11 0,00 19,67 0
35,00
6660014772
Papír 0,00 0,00 23,50 0,00 11,75 0
Plasty 0,00 0,00 13,94 0,00 20,91 0
33,00
6660014780
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,62 0,00 2,43 0
Plasty 1,11 0,00 17,12 0,00 25,68 1
28,00
6660014791
Plasty 0,00 0,00 3,76 0,00 5,64 0
6,00
6660014792
Papír 3,67 0,00 78,55 0,00 39,28 1
Nápoj. karton 1,83 0,00 9,59 0,00 14,39 1
Plasty 8,99 0,00 67,06 0,00 100,59 5
154,00
6660014800
Směsné kovy 0,00 0,00 5,98 0,00 8,97 0
Papír 2,88 0,00 105,25 0,00 52,63 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,28 0,00 7,92 0
Plasty 5,37 0,00 36,05 0,00 54,08 2
124,00
6660014804
Papír 7,41 0,00 19,00 0,00 9,50 1
Nápoj. karton 1,58 0,00 3,51 0,00 5,27 1
Plasty 2,57 0,00 10,37 0,00 15,56 1
30,00
6660014805
Papír 9,52 0,00 58,41 0,00 29,21 1
Plasty 2,18 0,00 14,66 0,00 21,99 1
51,00
6660014815
Směsné kovy 0,00 0,00 7,90 0,00 11,85 0
Papír 0,00 0,00 46,87 0,00 23,44 0
Plasty 0,00 0,00 16,04 0,00 24,06 0
59,00
6660014831
Papír 0,00 0,00 7,88 0,00 3,94 0
Plasty 0,00 0,00 1,43 0,00 2,15 0
6,00
6660014862
Směsné kovy 0,00 0,00 5,87 0,00 8,81 0
Papír 0,00 0,00 45,13 0,00 22,57 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,22 0,00 4,83 0
Plasty 0,00 0,00 0,00 5,91 0,00 0
Plasty 0,00 0,00 25,15 0,00 37,73 0
74,00
6660014865
Směsné kovy 0,00 0,00 11,45 0,00 17,18 0
Papír 0,00 0,00 53,09 0,00 26,55 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,27 0,00 4,91 0
Plasty 2,88 0,00 27,88 0,00 41,82 2
90,00
6660014875
Směsné kovy 0,00 0,00 1,57 0,00 2,36 0
Papír 0,00 0,00 7,51 0,00 3,76 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,90 0,00 1,35 0
Plasty 0,00 0,00 0,69 0,00 1,04 0
8,00
6660014888
Směsné kovy 4,53 0,00 9,18 0,00 13,77 1
Papír 10,35 0,00 107,75 0,00 53,88 1
Nápoj. karton 2,79 0,00 11,30 0,00 16,95 1
Plasty 3,06 0,00 29,81 0,00 44,72 1
129,00
6660014967
Papír 10,84 0,00 39,66 0,00 19,83 1
Nápoj. karton 1,42 0,00 4,58 0,00 6,87 1
Plasty 3,08 0,00 9,67 0,00 14,51 1
41,00
6660014988
Papír 43,58 0,00 179,91 0,00 89,96 7
Nápoj. karton 2,06 0,00 27,04 0,00 40,56 1
Plasty 14,38 0,00 55,29 0,00 82,94 5
213,00
6660015002
Směsné kovy 0,00 0,00 7,70 0,00 11,55 0
Papír 15,07 0,00 121,75 0,00 60,88 3
Nápoj. karton 1,66 0,00 8,20 0,00 12,30 1
Plasty 13,52 0,00 87,32 0,00 130,98 6
216,00
6660015027
Papír 2,69 0,00 16,64 0,00 8,32 1
Plasty 3,43 0,00 31,94 0,00 47,91 2
56,00
6660015040
Směsné kovy 0,00 0,00 2,26 0,00 3,39 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,98 0,00 5,97 0
Plasty 0,00 0,00 12,84 0,00 19,26 0
29,00
6660015070
Papír 6,46 0,00 78,73 0,00 39,37 1
Nápoj. karton 1,63 0,00 3,46 0,00 5,19 1
Plasty 1,87 0,00 12,94 0,00 19,41 1
64,00
6660015094
Papír 15,19 0,00 183,37 0,00 91,69 3
Nápoj. karton 1,40 0,00 7,25 0,00 10,88 1
Plasty 2,02 0,00 13,70 0,00 20,55 1
123,00
6660015122
Papír 0,00 0,00 9,54 0,00 4,77 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,87 0,00 2,81 0
Plasty 0,00 0,00 7,54 0,00 11,31 0
19,00
6660015148
Směsné kovy 0,00 0,00 2,49 0,00 3,74 0
Papír 8,44 0,00 67,25 0,00 33,63 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,94 0,00 7,41 0
Plasty 4,14 0,00 35,67 0,00 53,51 3
98,00
6660015172
Nápoj. karton 12,95 0,00 142,39 0,00 213,59 3
214,00
6660015180
Směsné kovy 0,00 0,00 2,50 0,00 3,75 0
Papír 0,00 0,00 8,23 0,00 4,12 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,82 0,00 5,73 0
Plasty 0,00 0,00 3,51 0,00 5,27 0
19,00
6660015181
Papír 0,00 0,00 11,52 0,00 5,76 0
Plasty 0,00 0,00 2,30 0,00 3,45 0
9,00
6660015192
Směsné kovy 2,04 0,00 8,04 0,00 12,06 1
Papír 0,00 0,00 11,69 0,00 5,85 0
Plasty 4,36 0,00 18,26 0,00 27,39 2
45,00
6660015194
Směsné kovy 0,00 0,00 2,24 0,00 3,36 0
Papír 2,50 0,00 13,80 0,00 6,90 1
Nápoj. karton 0,88 0,00 4,48 0,00 6,72 1
Plasty 5,21 0,00 25,26 0,00 37,89 3
55,00
6660015209
Směsné kovy 0,00 0,00 3,02 0,00 4,53 0
Papír 0,00 0,00 102,88 0,00 51,44 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,39 0,00 6,59 0
Plasty 0,00 0,00 14,96 0,00 22,44 0
85,00
6660015217
Směsné kovy 6,11 0,00 23,39 0,00 35,09 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,35 0,00 9,53 0
Plasty 16,41 0,00 75,65 0,00 113,48 5
158,00
6660015277
Plasty 4,43 0,00 4,43 0,00 6,65 2
7,00
6660015298
Papír 0,00 0,00 18,23 0,00 9,12 0
Plasty 2,68 0,00 11,32 0,00 16,98 1
26,00
6660015306
Papír 0,00 0,00 56,66 0,00 28,33 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,07 0,00 1,61 0
Plasty 0,00 0,00 12,03 0,00 18,05 0
48,00
6660015367
Papír 8,41 0,00 136,67 0,00 68,33 2
Nápoj. karton 1,18 0,00 5,53 0,00 8,30 1
Plasty 7,60 0,00 68,42 0,00 102,63 3
179,00
6660015400
Papír 0,00 0,00 20,13 0,00 10,07 0
Plasty 0,00 0,00 7,76 0,00 11,64 0
22,00
6660015420
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,08 0,00 3,12 0
3,00
6660015422
Papír 0,00 0,00 44,07 0,00 22,04 0
Plasty 0,00 0,00 32,83 0,00 49,25 0
71,00
6660015446
Plasty 0,00 0,00 2,59 0,00 3,89 0
4,00
6660015476
Směsné kovy 0,00 0,00 5,41 0,00 8,12 0
Papír 5,25 0,00 21,25 0,00 10,63 1
Nápoj. karton 2,69 0,00 18,14 0,00 27,21 1
Plasty 3,06 0,00 25,89 0,00 38,84 1
85,00
6660015486
Směsné kovy 2,02 0,00 2,02 0,00 3,03 1
Papír 5,84 0,00 5,84 0,00 2,92 1
Nápoj. karton 0,87 0,00 0,87 0,00 1,31 1
Plasty 1,28 0,00 4,19 0,00 6,29 1
14,00
6660015508
Papír 13,09 0,00 32,39 0,00 16,20 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,93 0,00 8,90 0
Plasty 1,85 0,00 17,73 0,00 26,60 1
52,00
6660015530
Směsné kovy 3,60 0,00 5,89 0,00 8,84 1
Papír 3,98 0,00 48,90 0,00 24,45 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,98 0,00 1,47 0
Plasty 4,95 0,00 33,60 0,00 50,40 2
85,00
6660015550
Papír 8,22 0,00 10,60 0,00 5,30 3
Plasty 2,90 0,00 22,42 0,00 33,63 2
39,00
6660015613
Papír 0,00 0,00 7,76 0,00 3,88 0
Nápoj. karton 2,45 0,00 7,87 0,00 11,81 1
Plasty 1,60 0,00 21,30 0,00 31,95 1
48,00
6660015649
Papír 9,61 0,00 87,26 0,00 43,63 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,12 0,00 9,18 0
Plasty 0,00 0,00 2,05 0,00 3,08 0
56,00
6660015677
Směsné kovy 2,99 0,00 2,99 0,00 4,49 1
Papír 5,09 0,00 67,81 0,00 33,91 1
Nápoj. karton 2,12 0,00 9,93 0,00 14,90 1
Plasty 7,03 0,00 34,06 0,00 51,09 3
104,00
6660015705
Směsné kovy 0,00 0,00 4,98 0,00 7,47 0
Papír 0,00 0,00 142,24 0,00 71,12 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,93 0,00 5,90 0
Plasty 0,00 0,00 37,74 0,00 56,61 0
141,00
6660015736
Papír 0,00 0,00 14,74 0,00 7,37 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,66 0,00 2,49 0
Plasty 0,00 0,00 12,88 0,00 19,32 0
29,00
6660015747
Směsné kovy 0,00 0,00 12,62 0,00 18,93 0
Papír 2,37 0,00 22,71 0,00 11,36 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,20 0,00 6,30 0
Plasty 1,61 0,00 15,58 0,00 23,37 1
60,00
6660015749
Papír 0,00 0,00 6,54 0,00 3,27 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,10 0,00 7,65 0
Plasty 0,00 0,00 29,48 0,00 44,22 0
55,00
6660015774
Papír 0,00 0,00 28,62 0,00 14,31 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,39 0,00 9,59 0
Plasty 4,22 0,00 25,71 0,00 38,57 2
62,00
6660015822
Směsné kovy 0,00 0,00 1,96 0,00 2,94 0
Papír 0,00 0,00 19,02 0,00 9,51 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,70 0,00 4,05 0
Plasty 0,00 0,00 3,33 0,00 5,00 0
21,00
6660015872
Papír 7,95 0,00 7,95 0,00 3,98 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,50 0,00 6,75 0
Plasty 6,05 0,00 48,85 0,00 73,28 3
84,00
6660015906
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,56 0,00 5,34 0
Směsné kovy 0,00 0,00 7,13 0,00 10,70 0
Plasty 0,00 0,00 13,44 0,00 20,16 0
Papír 0,00 0,00 27,21 0,00 13,61 0
50,00
6660015919
Směsné kovy 3,88 0,00 3,88 0,00 5,82 1
Papír 6,77 0,00 23,44 0,00 11,72 1
Nápoj. karton 0,75 0,00 1,78 0,00 2,67 1
Plasty 11,16 0,00 46,36 0,00 69,54 3
90,00
6660015951
Papír 4,79 0,00 69,71 0,00 34,85 1
Plasty 0,53 0,00 9,98 0,00 14,97 1
50,00
6660015978
Plasty 0,00 0,00 10,92 0,00 16,38 0
16,00
6660015987
Směsné kovy 0,00 0,00 6,39 0,00 9,59 0
Papír 0,00 0,00 73,28 0,00 36,64 0
Plasty 0,00 0,00 21,89 0,00 32,84 0
79,00
6660015994
Plasty 3,62 0,00 49,63 0,00 74,44 2
74,00
6660016044
Papír 10,08 0,00 54,25 0,00 27,13 2
Nápoj. karton 1,58 0,00 1,58 0,00 2,37 1
Plasty 4,12 0,00 24,75 0,00 37,13 2
67,00
6660016057
Papír 6,32 0,00 53,41 0,00 26,71 1
Nápoj. karton 1,10 0,00 6,97 0,00 10,46 1
Plasty 7,99 0,00 44,52 0,00 66,78 3
104,00
6660016090
Směsné kovy 0,00 0,00 1,79 0,00 2,69 0
Papír 0,00 0,00 45,48 0,00 22,74 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,46 0,00 3,69 0
Plasty 0,00 0,00 28,00 0,00 42,00 0
71,00
6660016096
Směsné kovy 3,28 0,00 16,76 0,00 25,14 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,20 0,00 4,80 0
Plasty 13,40 0,00 68,36 0,00 102,54 4
132,00
6660016119
Směsné kovy 0,00 0,00 8,67 0,00 13,01 0
Papír 0,00 0,00 132,93 0,00 66,47 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,34 0,00 6,51 0
Plasty 0,00 0,00 56,03 0,00 84,05 0
170,00
6660016125
Papír 4,19 0,00 34,37 0,00 17,18 1
Plasty 3,90 0,00 15,00 0,00 22,50 4
40,00
6660016154
Papír 4,19 0,00 24,73 0,00 12,37 1
Plasty 2,72 0,00 12,33 0,00 18,50 2
31,00
6660016219
Papír 0,00 0,00 93,32 0,00 46,66 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,01 0,00 9,02 0
Plasty 0,00 0,00 4,96 0,00 7,44 0
63,00
6660016365
Plasty 0,00 0,00 4,96 0,00 7,44 0
7,00
6660016366
Směsné kovy 2,70 0,00 2,70 0,00 4,05 1
Papír 4,77 0,00 42,86 0,00 21,43 1
Nápoj. karton 1,44 0,00 2,87 0,00 4,31 1
Plasty 0,00 0,00 19,88 0,00 29,82 0
60,00
6660016404
Papír 0,00 0,00 31,87 0,00 15,94 0
Plasty 5,01 0,00 6,66 0,00 9,99 2
26,00
6660016457
Papír 0,00 0,00 27,93 0,00 13,97 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,79 0,00 1,19 0
Plasty 1,65 0,00 9,53 0,00 14,30 1
29,00
6660016464
Papír 0,00 0,00 22,73 0,00 11,37 0
Nápoj. karton 3,30 0,00 3,30 0,00 4,95 1
Plasty 2,69 0,00 17,98 0,00 26,97 1
43,00
6660016467
Směsné kovy 0,70 0,00 10,79 0,00 16,18 1
Papír 7,65 0,00 39,13 0,00 19,57 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,81 0,00 5,72 0
Plasty 3,97 0,00 22,77 0,00 34,16 2
76,00
6660016556
Směsné kovy 0,00 0,00 2,28 0,00 3,42 0
Papír 1,42 0,00 35,17 0,00 17,59 1
Nápoj. karton 1,39 0,00 11,50 0,00 17,25 1
Plasty 4,67 0,00 40,85 0,00 61,28 3
100,00
6660016558
Papír 0,00 0,00 39,00 0,00 19,50 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 11,42 0,00 17,13 0
Plasty 1,93 0,00 17,89 0,00 26,84 1
63,00
6660016569
Směsné kovy 0,00 0,00 2,24 0,00 3,36 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 9,11 0,00 13,67 0
17,00
6660016571
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,20 0,00 6,30 0
Plasty 0,00 0,00 2,96 0,00 4,44 0
11,00
6660016573
Papír 6,27 0,00 43,14 0,00 21,57 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 6,78 0,00 10,17 0
Plasty 1,70 0,00 17,56 0,00 26,34 1
58,00
6660016576
Směsné kovy 0,00 0,00 5,54 0,00 8,31 0
Papír 2,82 0,00 25,43 0,00 12,72 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 5,17 0,00 7,76 0
Plasty 2,82 0,00 32,91 0,00 49,37 1
78,00
6660016594
Směsné kovy 0,00 0,00 5,91 0,00 8,87 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 13,64 0,00 20,46 0
Plasty 0,00 0,00 24,73 0,00 37,10 0
66,00
6660016602
Směsné kovy 0,00 0,00 2,01 0,00 3,02 0
Papír 0,00 0,00 20,12 0,00 10,06 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,48 0,00 5,22 0
Plasty 1,95 0,00 13,69 0,00 20,54 1
39,00
6660016655
Směsné kovy 1,43 0,00 1,43 0,00 2,15 1
Papír 6,99 0,00 38,26 0,00 19,13 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,85 0,00 4,28 0
Plasty 1,45 0,00 12,03 0,00 18,05 1
44,00
6660016698
Směsné kovy 0,00 0,00 4,17 0,00 6,26 0
Papír 0,00 0,00 4,99 0,00 2,50 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 0,54 0,00 0,81 0
Plasty 0,00 0,00 2,99 0,00 4,49 0
14,00
6660016723
Směsné kovy 0,00 0,00 1,69 0,00 2,54 0
Papír 0,00 0,00 2,58 0,00 1,29 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,19 0,00 1,79 0
Plasty 0,00 0,00 6,16 0,00 9,24 0
15,00
6660016777
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,69 0,00 2,54 0
Plasty 0,00 0,00 1,22 0,00 1,83 0
4,00
6660016792
Papír 0,00 0,00 4,68 0,00 2,34 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 4,22 0,00 6,33 0
Plasty 0,00 0,00 38,72 0,00 58,08 0
67,00
6660016815
Papír 7,39 0,00 25,44 0,00 12,72 2
Nápoj. karton 0,50 0,00 2,80 0,00 4,20 1
Plasty 4,18 0,00 11,21 0,00 16,82 2
34,00
6660016853
Papír 0,00 0,00 14,08 0,00 7,04 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,69 0,00 4,04 0
Plasty 0,00 0,00 8,11 0,00 12,17 0
23,00
6660016870
Směsné kovy 0,00 0,00 2,54 0,00 3,81 0
Papír 0,00 0,00 20,76 0,00 10,38 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,22 0,00 1,83 0
Plasty 0,00 0,00 2,84 0,00 4,26 0
20,00
6660016871
Papír 0,00 0,00 6,69 0,00 3,35 0
Plasty 0,00 0,00 7,41 0,00 11,12 0
14,00
6660016883
Papír 0,00 0,00 5,41 0,00 2,71 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,07 0,00 3,11 0
Plasty 0,00 0,00 4,35 0,00 6,53 0
12,00
6660016904
Papír 0,00 0,00 28,64 0,00 14,32 0
Plasty 0,00 0,00 19,19 0,00 28,79 0
43,00
6660016915
Papír 25,54 0,00 65,46 0,00 32,73 3
Plasty 10,70 0,00 77,31 0,00 115,97 4
149,00
6660016929
Směsné kovy 0,00 0,00 3,16 0,00 4,74 0
Papír 8,04 0,00 53,62 0,00 26,81 2
Nápoj. karton 0,00 0,00 3,44 0,00 5,16 0
Plasty 3,79 0,00 40,98 0,00 61,47 2
98,00
6660016959
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,50 0,00 3,75 0
Plasty 11,19 0,00 26,74 0,00 40,11 2
44,00
6660017020
Směsné kovy 0,00 0,00 2,15 0,00 3,23 0
Papír 0,00 0,00 17,27 0,00 8,64 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,24 0,00 1,86 0
Plasty 0,00 0,00 6,95 0,00 10,43 0
24,00
6660017053
Papír 0,00 0,00 18,14 0,00 9,07 0
Plasty 0,00 0,00 13,64 0,00 20,46 0
30,00
6660017070
Papír 0,00 0,00 25,37 0,00 12,69 0
Plasty 0,00 0,00 7,85 0,00 11,78 0
24,00
6660017124
Směsné kovy 0,00 0,00 3,32 0,00 4,98 0
Papír 4,99 0,00 40,10 0,00 20,05 1
Nápoj. karton 0,00 0,00 2,55 0,00 3,83 0
Plasty 1,03 0,00 9,36 0,00 14,04 1
43,00
6660017126
Papír 0,00 0,00 2,84 0,00 1,42 0
Nápoj. karton 0,00 0,00 1,89 0,00 2,84 0
Plasty 0,00 0,00 8,71 0,00 13,07 0
17,00
6660017182
Směsné kovy 0,00 0,00 5,36