Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Parlament mládeže zorganizoval anketu

anketa

Parlament mládeže Města Turnova (PMMT) zorganizoval v průběhu měsíce dubna 2013 anketu mezi žáky turnovských základních a středních škol týkající se výstavby areálu v Maškově zahradě.

K rozhodnutí uspořádat anketu vedlo poslance parlamentu mládeže usnesení zastupitelů z 28. února 2013, kterým schválili investiční priority na rok 2013 a tím odsouhlasili zahájení přípravných prací na výstavbě rekreačního areálu v Maškově zahradě. Protože poslanci PMMT nejsou přesvědčeni o smysluplnosti projektu a potřebnosti výstavby areálu za částku, která by mohla být využita k jiným účelům, rozhodli se zmapovat názory svých spolužáků. K žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům prvních dvou ročníků středních škol putovalo celkem 1100 dotazníků. Ke zpracovatelům výsledků se jich vrátilo 775 (132 z Gymnázia Turnov, 199 z OA, HŠ a SOŠ Turnov, 76 ze SUPŠ, 73 ze SZŠ, 78 ze ZŠ 28. října, 103 ze ZŠ Skálova a 114 ze ZŠ Žižkova).

Na otázku, jak často oslovení navštěvují jiné letní areály v okolí, odpovědělo celkem 814 dotázaných. Např. 220 z nich (27%) cca 2x za měsíc, 216 (26,5%) 1x za prázdniny a 139 (17,1%) 1-2x týdně.

Otázkou, kolik by byli ochotni zaplatit za vstup na půl dne do moderního areálu, pokud bude přímo v Turnově, se zabývalo celkem 775 respondentů. Z tohoto počtu jich sdělilo 406 (52,3%), že 50 – 100 Kč. Pro 189 lidí (24,4%) je přijatelná částka do 50 Kč a pro 112 (14,4%) 100 – 120 Kč.

Celkem 232 dotazovaných (29,1%) by sportovně-rekreační areál Maškova zahrada navštívilo 1-2x týdně v průběhu letních prázdnin. 215 (27%) by tak učinilo cca 2x za měsíc a 114 (14,3%) 1x za celé prázdniny.

K otázce dostatečné rozmanitosti areálu co do vybavení uvedlo 402 osob (57,5%), že více sportovišť není potřeba. 177 (25,2%) nedokáže situaci posoudit a 59 (8,4%) nějaké sportoviště chybí. Jako další vybavení areálu navrhovali žáci a studenti např. umělý trávník, hřiště na fotbal, basketbal, ragby, softbal, air soft, minigolf, bowling, trampolíny, posilovnu či saunu.

Celkem 345 dotázaných (44,6%) výstavbu areálu plně podporuje, 225 (29,07%) má pochybnosti, ale přesto ji podporuje. 79 (10,2%) by dalo přednost jinému záměru. 75 (9,69%) je za současné situace města spíše pro odložení projektu na lepší období. Pouze 18 dotázaných (2,33%) se staví proti výstavbě.

Na otázku, zda by byli žáci a studenti ochotni se v otázce Maškovy zahrady více angažovat, odpovědělo 274 z nich (35%), že ano, 126 (16%) ne. A 375 (48%) neví, zda by se angažovalo.

Poslanci PMMT i přes svůj odlišný názor na výstavbu areálu v Maškově zahradě výsledky ankety respektují a souhlasí s tím, aby byly předneseny jako informace zastupitelům na jejich příštím zasedání 30. května 2013.

Zdroj: Parlament mládeže Města Turnova, www.PMMT.cz

Pozn: U výsledků ankety uvádíme u každé otázky jen tři nejvyšší hodnoty.

Vytvořeno 15.5.2013 16:35:17 | přečteno 684x | Bc. Radek Drašnar