Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Parlament mládeže Města Turnova opět zasedal

PMMT 03.04.2013

Do svého „domovského“ prostředí, SVČDM Žlutá ponorka Turnov, svolali na středu 3. dubna 2013 představitelé Parlamentu mládeže Města Turnova  (PMMT) své další zasedání. To se tentokrát věnovalo problematice školství a vzdělávání.

V úvodu zasedání byly vyřízeny organizační záležitosti parlamentu, jako aktualizace počtu členů, garantů na jednotlivých školách, stanovení termínů schůze rady a celého parlamentu. Poté byly zástupcům jednotlivých škol předány dotazníky zjišťující názory mladé generace na výstavbu areálu v Maškově zahradě.  1100 dotazníků bude distribuováno žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům libovolných ročníků středních škol. K vyhodnocení dotazníkové akce dojde ještě v průběhu dubna.

Následně již dostali slovo hosté zasedání – Mgr. Karel Bárta, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta Turnova, do jehož gesce patří školství, a PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov, Mgr. Jana Majerová z finančního odboru městského úřadu, která má starosti financování turnovských  základních a mateřských škol.  Zodpovídali četné dotazy členů PMMT, a tak byly podány informace o vyhlášených konkurzech na ředitele ZŠ a MŠ v Turnově, bylo vysvětleno sloučení ZŠ speciální, MŠ speciální a MŠ v ulici Kosmonautů do jednoho subjektu od 1. 7. 2013, došlo na ozřejmení systému financování, kontroly škol a pravomocí jejich zřizovatelů. Žáci a studenti se také ptali na možnosti přestupů z jedné školy do druhé, zajímali se o přijímací zkoušky na střední školy. Mgr. Bárta neopomněl představit stipendijní program Libereckého kraje a činnosti na podporu aktivit studentů středních škol v oblasti volnočasové a preventivní. Mgr. Špetlík informoval o chystané výstavbě nového objektu Waldorfské mateřské školy v Turnově – Dalimeřicích, PhDr. Mgr. Brož se zmínil o existenci Strategického plánu vzdělávání na Turnovsku.

V průběhu zasedání zavítal mezi mladou generaci také starosta měst Ing. Tomáš Hocke. Ve svém vystoupení v závěru zasedání se nejprve představil a pak udělil členům PMMT několik cenných rad k fungování parlamentu na principu demokracie. Zodpověděl pak dotazy týkající se předpokládané fúze turnovské nemocnice s nemocnicí libereckou a stačil ještě vyjádřit své stanovisko k výstavbě areálu v Maškově zahradě. Výsledky dotazníkové akce k této problematice slíbil vážně se zabývat. Na úplný závěr pozval žáky a studenty a jejich prostřednictvím také jejich rodiče na veřejné projednání studie vnitroměstské dopravy, které se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin v KC Střelnice.

PMMT 03 04 2013 001PMMT 03 04 2013 006

PMMT 03 04 2013 007

Foto: R. Drašnar

Vytvořeno 10.4.2013 10:17:10 | přečteno 757x | Bc. Radek Drašnar