Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oslavy 740. výročí založení Turnova udělení Ceny obce za rok 2011

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textu

Cyklus akcí k 740. výročí založení města Turnova pokračuje i v říjnu a vyvrcholí slavnostním programem v neděli 28. října 2012.


PROGRAM ŘÍJNOVÝCH AKCÍ K 740. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA TURNOVA

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuÚterý 2. října „Čtení z rukopisů turnovských“ – z historických textů vám bude číst Eva Kordová a Petr Pešek, Kamenářský dům od 16.30 hodin. 

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuČtvrtek 4. října koncert „Ladě a Lédl Jazz Quintet“, KC Střelnice od 20.00 hodin.

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuSobota 6. října Svatohubertská slavnost na Valdštejně, Hrad Valdštejn od 13.00 hodin (viz samostatný plakát).

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuČtvrtek 11. října uvedení knihy „Z babiččiny kuchyně do dědova sklípku“ spojené se zahájením výstavy Ovocem a bylinami proti nemocem, Muzeum Českého ráje v Turnově od 17.00 hodin.

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuČtvrtek 11. října promítání amatérského filmu o legendě Jizerských hor „Eleazar Kittel“, Kino Sféra od 19.30 hodin.

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuPátek 19. října den otevřených dveří se širokou nabídkou programů „Střelnice all inklusive“, KC Střelnice od 17.00 hodin.

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuPondělí 22. října turnovský hudební večer s oblíbeným barytonistou a jeho hosty „Recitál Jakuba Pustiny“, Městské divadlo od 19.30 hodin.

Logo oslav 740. výročí Turnova bez textuČtvrtek 25. října setkání turnovských divadelníků „Divadelní den“ (podrobnosti KC Turnov).


Logo oslav 740. výročí Turnova bez textu

Neděle 28. října SLAVNOSTNÍ VEČER

Jako každoročně se slavnostní večer uskuteční u příležitosti státního svátku 28. října a bude spojený s udělením Ceny obce za rok 2011.

Večernímu programu bude předcházet v 16 hodin pietní vzpomínka u pomníku Padlých ve Skálově ulici. Pak se dění přesune na náměstí B. J. Horáčka, kde od 17 hodin uctíme u příležitosti 10. výročí úmrtí památku turnovského mecenáše Bohuslava Jana Horáčka odhalením pamětní desky a výtvarného díla této významné osobnosti.

Instalace uměleckého díla Tvar na nám. B. J. Horáčka v Turnově 9/2012

(foto: K. Doubravová)

Od 18 hodin proběhne ve velkém sále Střelnice slavnostní večer. V první části bude udělena cena obce za rok 2011. ZM na svém jednání dne 20. září 2012 schválilo udělení Ceny obce 2011 panu Petru Gruberovi in memoriam a paní Evě Kordové.

V kulturním programu u příležitosti výročí města vystoupí turnovští rodáci, kteří se profesionálně věnují umělecké činnosti - Marcela Machotková, Jitka Šedivá - Adamusová, Václav Knop, Jaroslav Šolc, Lucie Vagenknechtová, Lenka Maierová, Petr Vydra a další.

Věříme, že slavnost bude důstojným zakončením oslav města s 740letou historií a bohatou současností.

______________________________________________________________________________

Udělení Ceny obce za rok 2011

Letos měla hodnotící komise nelehkou úlohu. Návrhů sice nebylo mnoho, ale všichni z nominovaných by si cenu beze sporu zasloužili.

Na udělení Ceny obce 2011 byli nominováni (návrhy jsou uvedeny v abecedním pořadí):

Petr Gruber, ředitel občanského sdružení Nová naděje, kazatel Jednoty bratrské v Turnově. Petr Gruber se aktivně účastnil občanského života v Turnově. Byl členem městské komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a pracuje ve dvou skupinách komunitního plánování. Byl jedním z organizátorů humanitární akce Service project 2008-2010, v rámci které přijely do Turnova desítky převážně amerických studentů. Ti pomáhali na školách a akce současně sloužila k propagaci Turnova v zahraničí.

Pod jeho vedením rozjela Nová naděje celou řadu projektů, které mají za cíl zlepšení kvality života dětí, mládeže a rodin v Turnově (rodinné centrum, kluby pro děti, jednorázové akce pro rodiny ad.). Panu Gruberovi se podařilo učinit z dětského dne Bouda na ulici prostor, kde můžou všechny turnovské organizace zabývající se prací s dětmi, mládeží a rodinami prezentovat svoji činnost a spolupracovat. Ve všech uvedených aktivitách Petr Gruber naplno pokračoval i poté, co v roce 2009 vážně onemocněl.

MgA. Martin Hybler, výrazná osobnost hudebního a kulturního života města, celostátně i mezinárodně uznávaný umělec, turnovský rodák, reprezentuje nejen naše město, ale také naši republiku na mezinárodních hudebních festivalech vážné hudby. Komponuje skladby pro nejrůznější nástrojová seskupení pro koncertní pódia, hudbu scénickou a filmovou. Jako aranžér upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů, populární hudbu i jazz. Jeho díla jsou hrána, ale také premiérována na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí, např. na Pražském jaru. Vedle komponování se věnuje také odborné publikační činnosti. Odborná publikace "Dechové nástroje moderního symfonického orchestru" byla vydána v roce 2008.

Pro turnovskou kulturní veřejnost se stal nedílnou součástí řady komponovaných pořadů, scénické hudby pro Turnovské divadelní studio, řady skladeb pro děti, zejména celostátně uznávanou znělku Noci s Andersenem, znělku pro Jičín město pohádky.  Působí v ZUŠ Turnov, v letošním roce spolupracoval na Dvořákově festivalu, kde byla uvedena jeho skladba Vzdušný palác.

Z dalších kompozic:  Semtínská lípa, Drahokam pro PS Carmina, Tajemství královny moří pro PS Musica Fortuna, Melodramy na básně F. Šrámka Dívka, Pane, kupte hada, Žena a jediný, dále melodram Krajinomalby na poezii turnovského umělce Jana Solovjeva, instrumentální skladby  Trosecká legenda, Pleskotský loupežník, hudba pro turnovské kvarteto Ad libitum, Valdštejnská taneční suita a další…

Eva Kordová je jednou z nejvýraznějších osobností turnovské kulturní scény. Jako turnovská rodačka se po knihovnických studiích v Praze vrátila zpět a už 40 let je pracovnicí Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

Výčet jejích aktivit je opravdu široký a zasahuje spektrum od nejmenších, předškolních dětí až po seniory. Pro předškoláky je to především klub Matýsek, v němž jsou děti vedeny ke čtenářství a tvořivosti. Pro děti školou povinné je to několik různých cyklů. Rok pohádky pro žáky turnovských ZŠ, Knížka pro prvňáčka – počátek výchovy dětí ke čtenářství a celostátní projekt Kde končí svět, který byl v loňském roce věnován Tibetu. V tomto projektu je Eva Kordová jmenována garantem pro Liberecký kraj. Jiné projekty jsou věnovány celým rodinám. Víkendové Výtvarné dílny a Pohádkové podvečery. To, že se tu setkávají celé rodiny, aby spolu tvořily, hrály divadlo a četly, je skutečnost nedocenitelná. Eva Kordová se intenzivně věnuje také práci mezi seniory. Cyklus Aktivně proti stáří přivádí mezi klienty turnovských penzionů známé osobnosti z různých oblastí kultury.

Také v literárních i místopisných pořadech, které pravidelně připravuje, přivedla do Turnova mnoho významných, celostátně známých kulturních osobností. Zvláštní pozornost pak zaslouží úspěšný program Noc s Andersenem, jehož se účastní vždy několik stovek dětí a v loňském roce oslavil desáté výročí konání.

Již tyto návrhy jsou jistě oprávněným oceněním činnosti v rámci dění na Turnovsku ze strany občanů města. Zastupitelstvo města rozhodlo na návrh hodnotící komise udělit v letošním roce ceny dvě, a to Petru Gruberovi in memoriam a Evě Kordové. Čestné občanství v tomto roce uděleno nebylo.

______________________________________________________________________________

Tradice udělování Ceny obce

Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od r. 2002. Pravidla pro udělování těchto vyznamenání se řídí Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a byla schválena Zastupitelstvem města Turnova (dále ZM) v prosinci 2001, poslední úpravy byly schváleny v lednu 2005.  Jednotlivých kroky, které vlastnímu udělení cen předcházejí, jsou následující:

· Do 30. 6. příslušného roku jsou přijímány návrhy. Na cenu obce předkládají návrhy členové ZM, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodněním. Cenu obce je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k obci, a také za významné občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 50.000,- Kč. Návrhy na udělení čestného občanství předkládají pouze členové ZM a může být uděleno fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města. Obě vyznamenání uděluje ZM.

· Do 15. 7. příslušného roku budou návrhy zaslány členům ZM k vyjádření (není od zastupitelů povinné).

· Do 31. 8. příslušného roku je termín k vyjádření se k návrhům.

· Do 15. 9. příslušného roku se sejde pětičlenná hodnotící komise složená z členů ZM a schválená ZM na volební období shodné se zastupitelstvem. Nyní zasedá komise ve složení: PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Tomáš Hudec, Ivan Kunetka, Ing. Zdeněk Romany a doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. Komise posoudí předložené návrhy a své závěry předloží ZM na veřejném zasedání v září příslušného roku.

______________________________________________________________________________

Související články:

Turnove, všechno nejlepší!

Oslavy 740. výročí založení Turnova

Výsledky výtvarné soutěže Turnov - moje město

Literární soutěž TURNOV - MOJE MĚSTO

Svatohubertská slavnost na Valdštejně 6. října

V dílnách SUPŠ Turnov vzniká dílo na počest B. J. Horáčka


Vytvořeno 3.10.2012 14:05:21 | přečteno 1811x | Kateřina Doubravová
load