Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Návrhy na udělení Ceny obce a čestného občanství do 30. 6.

Vytvořil někdo ve vašem okolí významné umělecké, vědecké či jiné dílo? Znáte nějakou aktivní osobu, která se zasloužila o rozvoj našeho města? Informujte nás o tom! Do 30. 6. přijímáme na Odboru školství, kultury a sportu Vaše návrhy na Cenu obce a čestné občanství.

Na cenu obce předkládají návrhy členové ZM, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců, a to vždy s podrobným odůvodněním.

Návrhy na udělení čestného občanství předkládají pouze členové ZM.

Všechny návrhy přijímáme na Odboru školství, kultury a sportu.
Tradice udělování Ceny obce a čestného občanství u příležitosti státního svátku 28. října trvá od roku 2002, letos tedy desátým rokem. Pravidla pro udělování těchto vyznamenání byla v letošním roce pozměněna a řídí se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Jejich znění je uveřejněno na internetových stránkách města.

Zde uvádíme termíny jednotlivých kroků, které vlastnímu udělení cen předcházejí:

Do 30. 6. příslušného roku jsou přijímány návrhy.
Cenu obce je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající zejména vztah k obci, a také za významné občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a zlepšují její každodenní život. Oceněný obdrží finanční dar ve výši 50.000,- Kč.
Čestné občanství může být uděleno fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města.
Obě vyznamenání uděluje Zastupitelstvo města.

Do 15. 7. příslušného roku budou návrhy zaslány členům ZM k vyjádření (není od zastupitelů povinné).

Do 31. 8. příslušného roku je termín k vyjádření se k návrhům.

Do 15. 9. příslušného roku se sejde pětičlenná hodnotící komise složená z členů ZM a schválená ZM na volební období shodné se zastupitelstvem. Nyní zasedá komise ve složení PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Tomáš Hudec, Ivan Kunetka, Ing. Zdeněk Romany a Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. Komise posoudí předložené návrhy a své závěry předloží ZM na veřejném zasedání v září příslušného roku.

Slavnostní vyhlášení nominací a předání cen proběhne opět na slavnostním zasedání ZM u příležitosti výročí vzniku republiky 28. října.

Od roku 2002 byly tyto ceny uděleny následujícím osobnostem:

Cena obce:

 • PhDr. Vladimíra Jakouběová (2002)
 • Pavel Charousek (2003)
 • Ladislav Koucký (2004)
 • Jan Staněk, Ing. Pavel Valšík a Ing Josef Beran, Ing. Milan Šonský (2005)
 • František Svoboda, Pavel Šilhán a Mgr. Filip Stárek (2006)
 • Mgr. Bohuslav Lédl, Vítězslav Čapek (2007)
 • 1. turnovská chráněná dílna (2008)
 • RNDr. Zdeněk Mrkáček (2010)
 • Jiří Urban.

Čestné občanství: 

 • Bohuslav Jan Horáček, in memoriam
 • Sergej Solovjev
 • JUDr. Václav Šolc
 • Jaromír Horáček
 • Jaroslava a Jan Solovjevov
 • prof. Jan Patočka, in memoriam
 • Jiří Zajíc
 • prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.
 • RNDr. Ivan Šolc
 • čestné občanství bylo navráceno armádnímu generálovi Aloisi Liškovi

Děkujeme za Vaše návrhy!
Odbor školství, kultury a sportu

Vytvořeno 8.6.2012 | přečteno 1232x | Richard Mochal
load