Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Můj projekt pro Turnov 2018

Můj projekt pro Turnov 2018

Po úspěšném první ročníku Město Turnov vyhlašuje Můj projekt pro Turnov 2018. Pro rok 2018 Zastupitelstvo města Turnova vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 300 000 Kč.  

Participativní rozpočet je forma zapojování veřejnosti do rozvoje města. Obyvatelé města mají možnost vymyslet svůj vlastní projekt investičního charakteru, který zkvalitní veřejný prostor města. Kromě prvotního nápadu něco vybudovat, opravit či pořídit sami obyvatelé města rozhodnou, který z podaných projektů bude uskutečněn. Realizace projektu dle pravidel participativního rozpočtu musí být do konce roku 2018.

Charakter projektu s názvem Můj projekt pro Turnov a jeho kritéria:

 • Projekt ke zkvalitnění veřejného prostoru
 • Realizace na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově
 • Na pozemku, v budově ve vlastnictví města nebo organizací zřízených městem
 • Respektující finanční limit
 • Realizovatelný do 10 měsíců
 • Je proveditelný, realizace neodporuje zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu, dalším rozvojovým koncepcím města
 • Projekt přispěje občanům města
 • Roční provozní náklady projektu nesmí přesáhnout 10% z celkové částky projektu

Předkladatel:

Předkladatelem může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Turnově starší 16 let.
Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam min. 30 podporovatelů s trvalým bydlištěm v Turnově. Předkladatel podá pouze 1 projekt. Jeden podporovatel může podepsat více návrhů.

Částka:

 • 300 000 včetně DPH, minimální náklady projektu nesmí být menší než 75 000kč  včetně DPH. Maximální částka zahrnuje prostředky na realizaci i přípravu záměru (např. zpracování projektové dokumentace). Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním projektu.
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu projektu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.
 • Nevyčerpání alokované částky: nevyčerpaná alokovaná částka bude vrácena do rozpočtu města
 • Více náklady: pokud v průběhu realizace dojde k navýšení nákladů, jsou tyto více náklady hrazeny z rozpočtu města

Od nového roku 2018 je možné konzultovat projekty s místostarostkou Mgr. Petrou Houškovou prostřednictvím e-mailové adresy: p.houskova@mu.turnov.cz, telefonicky: 730 815 711 nebo osobně na turnovské radnici.

Do 1. března 2018 je možné podat zpracovaný návrh projektu na předepsaném formuláři. Je nezbytné splnit podmínky ve schválené metodice. K žádosti je nutné přiložit seznam 30 podporovatelů a rozpočet projektu.

Jak vypadá celý proces:

Proces

ikona souboruMETODIKA NA ROK 2018

ikona souboruFORMULÁŘ NÁVRHU PROJEKTU

ikona souboruFORMULÁŘ PODPOROVATELŮ

ikona souboruROZPOČET PROJEKTU

Vytvořeno 29.12.2017 | přečteno 794x | anna.supikova
load